☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb Powiat Piaseczyński

Wtorek 26.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane adresowe Starostwa

 

W związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego
interesanci są wpuszczani na teren urzędu, ale wciąż z pewnymi ograniczeniami.
Konieczne jest zachowanie wymogów sanitarnych.
Przy wejściu trzeba zdezynfekować ręce, a na terenie budynków mieć zasłonięte usta i nos.


Interesanci mogą udać się wyłącznie do sali obsługi i do punktu paszportowego.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsługa interesantów w budynku Wydziału Komunikacji i Transportu przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie odbywa się, przy zachowaniu zasad higieny, jak zasłanianie nosa i ust oraz dezynfekcja rąk, a także z utrzymaniem bezpiecznej odległości (co najmniej 1,5 m) od kolejnej osoby, w następujący sposób:


1. Dział Rejestracji Pojazdów - rejestracja pojazdu oraz wszelkie zgłaszane zmiany dotyczące pojazdów już zarejestrowanych w Wydziale Komunikacji i Transportu w Piasecznie, ul. Czajewicza 2/4 odbywają się po wcześniejszym umówieniu wizyty poprzez stronę: https://bezkolejki.eu/sppiaseczno - to wygodne rozwiązanie dające gwarancję odbycia wizyty w urzędzie w wybranym przez Państwa dniu i godzinie;

2. Dział Praw Jazdy - bez wcześniejszego umówienia się, maksymalnie 2 osoby jednocześnie, na dwóch stanowiskach;

3. Dział Transportu - bez wcześniejszego umówienia się, maksymalnie 2 osoby jednocześnie, na dwóch stanowiskach;

4. Kancelaria - bez wcześniejszego umówienia się, maksymalnie 1 osoba na stanowisku pracy.

Umawianie wizyty w filiach Wydziału:
Góra Kalwaria - https://bezkolejki.eu/filia_gk
Konstancin-Jeziorna - https://bezkolejki.eu/filia_kj
Lesznowola - https://bezkolejki.eu/lesznowola


Jeżeli do rejestracji lub zmiany jest więcej niż jeden pojazd to należy zarezerwować terminy na każdy pojazd osobno. Prosimy o punktualne przybycie na umówiony termin i wcześniejsze wypełnienie wniosku.

Rezerwacja wizyt nie dotyczy spraw Działu Transportu.

Zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów można dokonać
bez konieczności wizyty w urzędzie: 
a.frydrykiewicz@piaseczno.pl

Przypominamy również, że na podstawie ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw został wydłużony do 180 dni termin na rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz na zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.
Wydłużone do 180 dni terminy będą obowiązywały do 31.12.2020 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

W Wydziale Geodezji i Katastru bezpośrednia obsługa wygląda następująco:

Obsługa interesantów w sprawie wypisów, wyrysów, kopii map i materiałów zasobu geodezyjnego – bez wcześniejszego umówienia się, maksymalnie 2 osoby jednocześnie, na dwóch stanowiskach.

Składanie wniosków i pism nadal jest możliwe do skrzynki podawczej udostępnionej w tzw. „śluzie” (wejście B do budynku).

Pozostałe sprawy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerami:
22 735 58 46 – wgląd do materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
22 735 58 00 – postępowania ewidencji gruntów i budynków
22 735 58 29 – postępowania i sprawy z zakresu: ochrony gruntów i budynków oraz wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego
22 735 58 03 – zaświadczenia oraz pisma z zakresu udzielania informacji
22 735 58 04 – sprawy dotyczące narad koordynacyjnych
22 735 58 28 – sprawy dotyczące rejestru cen i wartości nieruchomości.

Konsultacje dla wykonawców prac geodezyjnych są możliwe w godzinach 9.00 – 10.00 po wcześniejszym umówieniu się z poszczególnym weryfikatorem (ew. innym pracownikiem wydziału) pod właściwym numerem telefonu.

 


Starostwo Powiatowe w Piasecznie

ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

centrala: tel. 22 757 20 51, 757 20 60
fax 22 737 11 58


www.piaseczno.pl
starostwo@piaseczno.pl
informacjapubliczna@piaseczno.pl

NIP 123-126-89-96
Numer należy stosować do wszelkich rozliczeń dotyczących zakupu towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT.
Płatnik: Powiat Piaseczyński - Starostwo Powiatowe

REGON 013270979

Kancelaria Starostwa czynna:
poniedziałek w godz. 8.00 - 17.00
wtorek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
tel. 22 756 62 33, 756 62 54

Wydziały Starostwa przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00.

Wnioski paszportowe mieszkańców powiatu przyjmowane są
w Terenowym Punkcie Paszportowym w Starostwie Powiatowym,
ul. Chyliczkowska 14 w Piasecznie, (parter, sala obsługi mieszkańców), tel. 22 756 61 95.

Godziny funkcjonowania Terenowego Punktu Paszportowego:
- poniedziałek w godz. 8.00 - 16.40,
- wtorek - piątek w godz. 8.00 - 15.40.

Odbiór paszportów odbywa się codziennie w godzinach otwarcia
Terenowego Punktu Paszportowego.

Szczegółowe informacje dotyczące pracy wydziałów
oraz Poradnik Interesanta dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wszelkie opłaty w związku z załatwianiem spraw w Starostwie mogą być
regulowane przelewem bądź na miejscu w punktach kasowych
(ul. Chyliczkowska 14, ul. Czajewicza 1a, ul. Czajewicza 20)
gotówką, przelewem lub kartą.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.
Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

Wytworzył:
Joanna Muszyńska-Dziurny
Udostępnił:
Wojciech Zmysłowski
(2006-10-16 16:50:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2021-01-26 14:12:08)
 
 
liczba odwiedzin: 13583610

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X