☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Wtorek 31.03.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa mięsa i wędlin dla DPS Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna, 28.12.2012 r.

 

Powiat Piaseczyński  - Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Potulickich 1, zawiadamia o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „dostawę mięsa i wędlin”.

W powyższym postępowaniu zostały złożone  2 oferty

 

Nr oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł

Liczba punktów

1

 

Zakłady Mięsne JADÓW sp. z o.o.

Wójty 53, 05-280 Jadów

76.915,84

100

 

2

Zakłady Przetwórstwa Mięsnego

Grzegorz Nowakowski

Dąbrowa 6, 26-332 Sławno

81.008,03

95

 

Wybór oferty najkorzystniejszej

Zatwierdzono wybór oferty najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez firmę  Zakłady Mięsne Jadów na kwotę 76.915,84 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej

Oferta spełnia wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała wyższą liczbę punków.

Terminy podpisania umowy:

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, ponieważ nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Wytworzył:
Bożena Rzeczkowska, DPS Konstancin-Jeziorna
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2012-12-31 09:24:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2012-12-31 09:25:33)
 
 
ilość odwiedzin: 11837667

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X