☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 20.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa ulicy Kwiatowej, Łazy

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 11 d ust 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r.,poz. 687) oraz art.10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267)

Zawiadamiam

że w dniu 02.01.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy ulicy Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej i wodociągowej.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Lesznowola

Nieruchomości objęte inwestycją:

I Działki stanowiące istniejący pas drogowy ul. Kwiatowej: obręb Łazy: dz. nr 403/9, 420/4, 421/3, 430/18, 453, 475/1, 476/1, 477/4, 478/1, 480/1, 741/9

II Działki przeznaczone pod poszerzenie pasa drogowego (stałe zajęcie) powstałe w wyniku podziału: obręb Łazy dz nr 391/2 z dz. 391, dz. nr. 398/4 z dz. 398/1, dz. nr 398/6 z dz. 398/2, dz. nr 400/21 z dz. 400/8, dz. nr 400/19 z dz. nr 400/7, dz. nr 401/7 z dz. nr 401/5, dz. nr 402/2 z dz. 402, dz. nr 413/2 z dz. nr 413, dz. nr 619/2 z dz. 619, dz. nr 417/49 z dz. 417/16, dz. nr 417/47 z dz.417/7, dz. nr 417/45 z dz. 417/6, dz. nr 419/16 z dz. 419/2, dz. nr 422/2 z dz. 422, dz. nr 423/2z dz. 423, dz. nr 424/2 z dz. 424, dz. nr 425/2 z dz. 425, dz. nr 426/2 z dz. 426, dz. nr 427/2 z dz. 427, dz. nr 428/2, z dz. nr 428, dz. nr 438/9 z dz. 438/3, dz. nr 438/7 z dz. 438/2, dz. nr 438/5 z dz 438/1, dz. nr 449/2 z dz. 449, dz. nr 450/7 z dz. 450/3, dz. nr 450/5 z dz. 450/2, dz. nr 451/2 z dz. 451, dz. nr 479/2 z dz. 479, dz. nr 477/15 z dz. 477/1, dz. nr 477/17 z dz. 477/2, dz. nr 474/2 z dz. 474, dz. nr 471/2 z dz. 471, dz. nr 470/2 z dz. 470, dz. nr 455/7 z dz. 455/2, dz. nr 455/5 z dz. 455/1, dz. nr. 454/5 z dz. 454/1, dz. nr 454/7 z dz. 454/2.

III Działki przeznaczone pod czasowe zajęcie:
obręb Łazy: dz. nr 391/1 z dz. 391, dz. nr 403/7, dz. nr 480/12

Stronami postępowania w sprawie są-inwestor, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości przewidzianych do poszerzenia pasa ulicy Kwiatowej.

Zgodnie z art. 11 d ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. 2008 r. nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) z dniem ukazania zawiadomienia, nieruchomości stanowiące Skarb Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kpa (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Piasecznie, Referat w Lesznowoli, ul. Gminnej Rady Narodowej 60 (pok. Nr 5 i 15), gdzie można składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 267) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Starosta Piaseczyński

Wytworzył:
Elżbieta Galbarczyk
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2014-01-07 14:27:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2014-01-07 14:30:05)
 
 
ilość odwiedzin: 10370346

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X