☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 20.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznią w ul. Wilanowskiej w Wólce Załęskiej

OBWIESZCZENIE

wniosku z dnia:

03. 12. 2013 r.

Inwestor:

Gmina Góra Kalwaria, ul. 3-go Maja 10 (05-530 Góra Kalwaria)

Zakres wniosku pozwolenia na budowę:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznią w ul. Wilanowskiej w Wólce Załęskiej

Adres inwestycji:

dz. o nr ew.: nr 101/1, 100/8, 100/10, 99/5, 99/2, 99/10, 99/8, 97, 93, 92, 90 (obręb ew.0046) Wólka Załęska, jedn. ew. 141801_05 Góra Kalwaria.

Na podstawie art. 61 § 4 oraz zgodnie z art.10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z póź. zm.) oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409),

zawiadamiam,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznią w ul. Wilanowskiej w Wólce Załęskiej. Realizacja inwestycji na działkach o nr ew.: nr 101/1, 100/8, 100/10, 99/5, 99/2, 99/10, 99/8, 97, 93, 92, 90 ( obręb ew.0046) Wólka Załęska, jedn. ew. 141801_05 Góra Kalwaria.

Jednocześnie wyjaśniam, że strony mogą w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, zapoznać się w Referacie Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w  Górze Kalwarii, ul. 3-go Maja 10 (pokój Nr 16 – pon. 800 – 1700, piątek 800 –1500, wtorek i czwartek 800 – 1200) z dokumentacją, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty, w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Kalwaria - Inwestor
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie i strona internetowa (www. piaseczno.pl)
3. A/a
4. Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria – w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń
5. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria – bip. gorakalwaria.pl,

Wytworzył:
Maria Wasilewska
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2014-01-16 11:04:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2014-01-16 11:25:57)
 
 
ilość odwiedzin: 10370352

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X