☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 20.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja o pozwoleniu na budowę - rozbudowa ul. Julianowskiej na odcinku od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do Kameralnej w Józefosławiu wraz z rozbudową ulicy Kombatantów w zakresie wydzielonego ETAPU

Piaseczno, 10.01.2014 r.

ZAWIADOMIENIE
Starosty Piaseczyńskiego

Starosta Piaseczyński zawiadamia, prosi o podanie do publicznej wiadomości zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687), że na podstawie art. 11a ust.1, art. 11f ust. 1, art. 12 ust. 4, art.17 ust. 1 ww. ustawy oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 01.10.2013 r., została wydana w dniu 08.01.2014 r. decyzja Nr 2/SU/2014 zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalającą na realizację inwestycji drogowej p.n. „Rozbudowa polegająca na budowie chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, miejsc postojowych i wjazdów bramowych wzdłuż ulicy Julianowskiej na odcinku od ulicy Przesmyckiego w Piasecznie do ulicy Kameralnej w Józefosławiu wraz z rozbudową ulicy Kombatantów w zakresie wydzielonego ETAPU 5 (odc. od ul. Przesmyckiego do Okulickiego)

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obszar inwestycji obejmuje niżej wymienione nieruchomości, przy czym w nawiasach kursywą wpisano działki, które powstały w wyniku podziałów nieruchomości obecnie istniejących na mocy przedmiotowej decyzji, natomiast pogrubioną czcionką oznaczono działki znajdujące się w liniach rozgraniczających drogi, które z mocy prawa stają się własnością zarządcy drogi, tj Gminy Piaseczno:

nieruchomości z terenu miasta Piaseczna:

obręb 0021 - działki oznaczone wg katastru numerami ew. 5/2 (5/3,5/4), 6 (6/1, 6/2), 11/5 (11/9 , 11/10 ); 12/6 (12/9, 12/10); 12/8 (12/11, 12/12), 13 (13/1, 13/2), 23/1 (23/13, 23/14), 23/3 (23/15, 23/16), 10/11 (10/12, 10/13), 23/10 (23/21, 23/18, 23/11),

obręb 0022 - działki oznaczone wg katastru numerami ew. 1 (1/1,1/2), 40/5 (40/10 , 40/1, 40/7, 40/8); 41/9 (41/10, 41/11); 43/1 (43/5, 43/6), 40/3, 40/4.

W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji w pok. 139 Starostwa Powiatowego w Piasecznie, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8 30– 15 30.

Wytworzył:
Barbara Ćwikła
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2014-01-22 08:35:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2014-01-22 08:37:27)
 
 
ilość odwiedzin: 10370301

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X