☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb Powiat Piaseczyński

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego

KARTA USŁUGI
 
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego
 
Podstawa prawna:
art. 28, 31, 32, 33 ust. 4, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wniosek wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w kancelarii starostwa lub w filii Wydziału Architektoniczno-Budowlanego właściwej dla adresu planowanej inwestycji dla gmin Tarczyn, Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria.
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek jest przydzielany przez Naczelnika Wydziału do rozpatrzenia przez Inspektora Wydziału Architektoniczno-Budowlanego. W przypadku stwierdzonych braków formalnych organ wzywa Inwestora do uzupełnienia braków w terminie 14 dni. Po wpływie kompletnego wniosku, w przypadku stwierdzenia braków merytorycznych, organ nakłada postanowieniem na Inwestora obowiązek ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Znacznie usprawni postępowanie podanie przez Inwestora na wniosku telefonu kontaktowego.
 
Wymagane dokumenty:
 
1.wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

2. Informacje uzupełniające do ww. wniosku
pdf WZÓR DRUKU B4

3. zgodę właściciela obiektu,

4. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia szkic usytuowania obiektu budowlanego, lub w uzasadnionych przypadkach projekt rozbiórki obiektu,

5. szkic usytuowania obiektu budowlanego, lub uzasadnionych przypadkach projekt rozbiórki obiektu,

6. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

7. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczegółowymi

8. w przypadku działania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora.
 
Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - opłata skarbowa wynosi:
- od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36 zł
- od pełnomocnictwa – 17 zł
 
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz
Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
 
Czas załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszeń postępowania oraz okresów spóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
Dodatkowe informacje:
Inwestor może uzyskać informacje o prowadzonym postępowaniu administracyjnym osobiście lub telefonicznie u Inspektora prowadzącego sprawę, którego wskaże pracownik kancelarii Wydziału Architektoniczno–Budowlanego.
Wytworzył:
Sylwia Moszczyńska-Staś
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2014-03-31 14:54:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2020-04-23 14:55:15)
 
 
liczba odwiedzin: 13541564

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X