☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 20.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi na odcinku od ul. Jedności w miejscowości Lesznowola

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 11 d ust 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,poz. 687) oraz art.10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

Zawiadamiam

że w dniu 31.03.2014 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy drogi na odcinku od ul. Jedności w miejscowości Lesznowola wraz z kanalizacją deszczową, zbiornikiem retencyjnym z regulatorem przepływu oraz oświetleniem ulicznym.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Lesznowola

Nieruchomości objęte inwestycją:

działki stanowiące istniejący pas drogowy ul. bez nazwy:

obręb Lesznowola, jednostka ewidencyjna Lesznowola, dz. nr ew. 151/5

działki przeznaczone pod poszerzenie pasa drogowego (stałe zajęcie) powstałe w wyniku podziału : obręb Lesznowola, jednostka ewidencyjna Lesznowola: dz. nr ew. 160/4 z działki 160/1, 159/4 z dz. nr ew. 159/1, dz. nr ew. 153/3 z dz. nr ew. 153/1, dz. nr ew. 152/2 z dz. nr ew. 152,

działki przeznaczone do czasowego zajęcia:

obręb Lesznowola, jednostka ewidencyjna Lesznowola: dz. nr ew. 100, 95/5, 149/3, 149/4, 150/4, 160/2.

Stronami postępowania w sprawie są - inwestor, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości przewidzianych do poszerzenia pasa ulicy Jedności

Zgodnie z art. 11 d ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2013 r. nr 687) z dniem ukazania zawiadomienia, nieruchomości stanowiące Skarb Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kpa ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267), który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Piasecznie, Referat w Lesznowoli, ul. Gminnej Rady Narodowej 60 (pok. Nr 5 i 15), gdzie można składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 267) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Starosta Piaseczyński

Wytworzył:
Henryka Siekierska
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2014-05-08 09:30:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2014-05-08 09:32:50)
 
 
ilość odwiedzin: 10370378

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X