☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 20.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wydaniu postanowienia z dnia 26.05.2014 r. prostującego błąd pisarski w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E

S t a r o s t y  P i a s e c z y n s k i e g o

            o wydaniu postanowienia z dnia 26.05.2014 r. prostującego błąd pisarski w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

               

Na podstawie  art. 11c i art. 11f ust. 3  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.z 2013 r., poz. 687         z późń. zm.) ,w związku  z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2013r.,poz.267 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 26.05.2014 r. zostało wydane postanowienie Starosty Piaseczyńskiego dot. sprostowania błędu pisarskiego (w zakresie oznaczenia numeru działek), zawartego w decyzji  nr 2/SU/GK/2014  Starosty Piaseczyńskiego z dnia 14.04.2014r. (nr rej. ARB-GK.6740.1.1.2014.MaW) wydanej dla Powiatu Piaseczyńskiego – Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego  z siedzibą przy ul. Chyliczkowska 14,05-500 Piaseczno, zatwierdzającej                                                                                                                                                                                                                                     

projekt budowlany i zezwalającej na realizację inwestycji drogowej:
„Budowa drogi powiatowej nr 2811W i nr 2823W Konstancin-Jeziorna – Baniocha – Sierzchów - Czarny Las – Krępa, etap III (odcinek od km 3+250,44 do km 5+732,30) w miejscowości Kąty i Sierzchów, gm. Góra Kalwaria”.

W związku z powyższym zawiadamia się strony, że z treścią postanowienia można zapoznać się w  w Referacie Architektoniczno -Budowlanym Starostwa Powiatowego w  Górze Kalwarii, ul. 3-go Maja 10 (pokój Nr 18B – pon. 800 – 1700, piątek 800 –1500, wtorek i czwartek   800 – 1200 tel. 22 72-73-411 wew. 341, 347, fax  22  72-71-378), gdzie można składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty opublikowania  obwieszczenia  w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2013r.,poz.267), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Starosta Piaseczyński

  

Wytworzył:
Maria Wasilewska
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2014-05-28 10:01:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2014-05-28 10:02:19)
 
 
ilość odwiedzin: 10370234

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X