☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 20.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa ulicy Przesmyckiego wraz z infrastrukturą, Konstancin-Jeziorna

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Dotyczy:

 

Wniosek z dnia:

 

18.04.2014r.

Inwestor:

Gmina Konstancin – Jeziorna

05-520 Konstancin – Jeziorna, ul. Warszawska 32

Nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego:

budowa ulicy Przesmyckiego wraz z infrastrukturą obejmującą: rozbiórkę istniejącego rurociągu melioracyjnego, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci wodociągowej i budowę przyłączy wodociągowych, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, przebudowę sieci gazowej i przyłączy gazowych, przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej

Adres inwestycji:

dz. nr ew.: 1, 19, 33, 51, 61, 70, obręb ew.: 03-02

ul. Przesmyckiego, Konstancin - Jeziorna

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14-06-1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
/Dz. U. z 20
13r. poz. 267 z późn. zm./

zawiadamiam,

że na żądanie Inwestora zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o pozwoleniu na
budowę ulicy Przesmyckiego wraz z infrastrukturą obejmującą: rozbiórkę istniejącego rurociągu melioracyjnego, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci wodociągowej i budowę przyłączy wodociągowych, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, przebudowę sieci gazowej i przyłączy gazowych, przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Konstancinie – Jeziornie.

Jednocześnie wyjaśniam, że strony mogą, w terminie 7 - dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, zapoznać się w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (pok. nr 137) Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, z dokumentacją, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski w przedmiotowej sprawie.

 

Otrzymują:

1. Krzysztof Stępień – Pełnomocnik Inwestora
02-915 Warszawa, ul. Rembowskiego 9/8
2. Strony wg odrębnego załącznika
3. Tablica ogłoszeń tutejszego Starostwa
4. Tablica ogłoszeń Gminy Konstancin – Jeziorna
5. Strona BIP Powiatu Piaseczyńskiego
6. a/a – Starostwo Powiatowe w Piasecznie

Do wiadomości:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A


 
 
ilość odwiedzin: 10370299

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X