☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Inspektor (1 etat) w Wydziale Spraw Obywatelskich, Organizacji i Kadr w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Piaseczno, dnia 06.05.2015 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

 

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich, Organizacji i Kadr


Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, Organizacji i Kadr. Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 01.05.2015 r. Pani Jolanta Szmidt z Warszawy.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się najwyższą wiedzą merytoryczną niezbędną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 13.04.2015 r.

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

stanowisko - Inspektor

Wydział Spraw Obywatelskich, Organizacji i Kadr

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 5 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1

Anna Jędrzejczyk

2

Małgorzata Kwiatkowska

3

Monika Nizińska

4

Magdalena Paczucha

5

Jolanta Szmidt

CZŁONEK ZARZĄDU
Katarzyna Paprocka

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor (1 etat) w Wydziale Spraw Obywatelskich, Organizacji i Kadr w Starostwie Powiatowym w Piasecznie
 
1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe,
d) niekaralność tj. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) min. 3 lata stażu pracy na stanowisku związanym z obsługą sekretariatu,
f) umiejętność pracy na komputerze (Word).
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność pracy w warunkach stresujących.
 
3) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) obsługa sekretariatu Starosty i Wicestarosty Piaseczyńskiego.

4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) i  list motywacyjny,
b) dokumenty poświadczające wykształcenie,
c) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
d) dokumenty poświadczające wymagany staż pracy,
e) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
g) oświadczenie lub dokument poświadczający umiejętność pracy w programie Microsoft Word,
h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych  zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz.1182) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1202)”.
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Inspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale OOK  należy składać w terminie do dnia 7 kwietnia 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie lub przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno ul. Chyliczkowska 14.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.     
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2015-03-19 12:13:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2015-05-06 12:13:30)
 
 
ilość odwiedzin: 10813748

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X