☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referent w Wydziale Gospodarowania Mieniem w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Piaseczno, dnia 14.07.2015 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

 

Referent w Wydziale Gospodarowania Mieniem

Informujemy, że  zakończono procedurę naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Gospodarowania Mienieniem Na w/w stanowisko został zatrudniony od dnia 11.07.2015 r.  Pan  Przemysław Zając  z  Góry Kalwarii.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się wiedzą merytoryczną  potrzebną do pracy na tym stanowisku .

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 30.06.2015 r.

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Referent w Wydziale Gospodarowania Mieniem

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się jeden kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

1

Przemysław Zając

Góra Kalwaria

CZŁONEK ZARZĄDU
Ksawery Gut
 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
 
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
Referenta w Wydziale Gospodarowania Mieniem w Starostwie Powiatowym w Piasecznie
 
1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie  min. średnie,
e) min. 2 lata stażu pracy w administracji rządowej lub samorządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami, 
f) umiejętność obsługi komputera w zakresie programów Word, Excel.
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami, kpa, specustawy drogowej,
b) umiejętność stosowania prawa w praktyce,
c) obsługa programu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją.
 
3) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) analizowanie, kompletowanie i weryfikowanie dokumentów,
b) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych
c) zlecanie i analiza operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości,
d) przygotowywanie dokumentacji i wniosków do sądu dot. regulacji stanów prawnych nieruchomości,
e) organizowanie rozpraw administracyjnych, planowanie i współuczestniczenie w spotkaniach ze stronami postępowania.
 
4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) i  list motywacyjny,
b) dokumenty poświadczające wykształcenie,
c) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
d) dokumenty poświadczające  wymagany staż pracy,
e) dokument lub oświadczenie potwierdzające umiejętność pracy w programie Word i Excel,
f) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1202).
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Referenta występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14,  w terminie do dnia  29 czerwca  2015 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Referenta w WGM.  Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
 
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2015-06-15 13:26:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2015-07-20 15:40:17)
 
 
ilość odwiedzin: 10813827

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X