☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor (1 etat) w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie (ewidencja)

Piaseczno, dnia 03.08.2015 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

 

Podinspektor w Wydziale Geodezji i Katastru

 

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji i Katastru w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.

Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 1 sierpnia 2015 r. Pani Agnieszka Gadomska z Pruszkowa.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się największą wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku .

w/z Starosty
Arkadiusz Strzyżewski
Wicestarosta

 

LISTA KANDYDATÓW 

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500  Piaseczno

Podinspektor – Wydział Geodezji i Katastru (ewidencja)

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji 

zakwalifikowało się 3 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko:

1. Agnieszka Gadomska

2. Ilona Makuch

 3. Katarzyna Popiel

CZŁONEK ZARZĄDU

Ksawery Gut

 

 

 

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

PODINSPEKTOR (1 etat) w Wydziale Geodezji i Katastru  Starostwa Powiatowego w Piasecznie

 

1) Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

d) wykształcenie  w kierunku geodezji i kartografii: wyższe lub średnie,

e) min. 6 miesięcy  doświadczenia w pracy w zakresie geodezji i kartografii,

f) w przypadku wykształcenia średniego min. 3 lata stażu pracy,

g) umiejętność obsługi oprogramowania w zakresie ewidencji gruntów i budynków (część opisowa i graficzna).

 

2) Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność rozwiązywania problemów i myślenie analityczne,

b) radzenie sobie z niejednoznacznością i umiejętność pracy w stresie,

c) łatwość podejmowania decyzji,

d) umiejętność obsługi oprogramowań geodezyjnych: Kataster on Line, Ośrodek, Geo-Map, Geomedia.

 

3) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

a) wprowadzenie zmian do ewidencji gruntów i budynków, w tym generowanie zawiadomień o zmianach i ich przekazywanie,

b) udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków, w tym w szczególności wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego,

c) wprowadzenie i udostępnianie danych rejestru cen i wartości nieruchomości ,

d) udzielanie informacji w formie pism i zaświadczeń z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości,

e) udział w czynnościach modernizacji i weryfikacji ewidencji gruntów i budynków,

f) sporządzanie wykazów, zestawień oraz segregowanie i analiza dokumentów stanowiących podstawę zmiany w ewidencji gruntów i budynków,

g) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i pisma,

4) Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) i list motywacyjny,

b) dokumenty poświadczające wykształcenie,

c) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,

d) dokumenty poświadczające wymagane doświadczenie w pracy i wymagany staż pracy,

e) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie lub dokument poświadczający umiejętność obsługi oprogramowania w zakresie ewidencji gruntów i budynków (część opisowa i graficzna),

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1202).

 

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 13 lipca 2015 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora (ewidencja)  w GEK. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Wojciech Ołdakowski

Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2015-06-29 14:43:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2015-08-05 16:01:25)
 
 
ilość odwiedzin: 10813990

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X