☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Piaseczno, dnia 09.09.2015 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

 

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

 

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowiska Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piasecznie.
Na w/w stanowiska został zatrudniony od dnia 8 września 2015 r.

Pan Maciej Michalski z Głoskowa.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się najwyższą wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Naczelnik (1 etat) – Wydział Organizacyjny

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 3 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1

Elżbieta Kmita

2

Maciej Michalski

3

Krzysztof Woroniecki

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Paprocka

 

Starosta Piaseczyński

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

 

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe,

2) staż pracy min. 5  lat,

3) doświadczenie zawodowe : minimum 3 lata stażu pracy na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej,

4) niekaralność, tj. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) obywatelstwo polskie,

6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

7) obsługa komputera w zakresie MS Office, Excel.

8) prawo jazdy kat. B.

2.  Wymagania dodatkowe:

1) dyspozycyjność

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będą:         

1) organizowanie i nadzór nad pracą Wydziału,

2) wstępne opiniowanie projektów decyzji administracyjnych przygotowywanych przez Wydział,

3) wstępne opiniowanie projektów zarządzeń Starosty, upoważnień itp. przygotowywanych przez Wydział,

4) wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego należących do zakresu zadań wydziału.

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV), 

2) kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy,

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy i posiadane doświadczenie zawodowe,

5) oświadczenie kandydata  dot. umiejętności obsługi  komputera w zakresie MS Office, Excel,

6) kserokopia prawa jazdy kat. B,

7) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych i że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie kandydata o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia  21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2014 r . poz. 1202).

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Naczelnika występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie,  ul. Chyliczkowska 14,  w terminie do dnia  5 sierpnia  2015 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Naczelnika  Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

 

 
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
(2015-07-22)
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2015-07-22 15:17:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2015-09-10 13:03:44)
 
 
ilość odwiedzin: 10813843

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X