☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zastępca Dyrektora ds.administracyjno-gospodarczych w DPS Góra Kalwaria

Góra Kalwaria, dnia 21.08.2015 r.

 

Informacja o wynikach naboru

w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

ul. Szpitalna 1

Zastępca Dyrektora do spraw administracyjno-gospodarczych

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostanie zatrudniony od dnia 01.09.2015r. Pan Grzegorz Pruszczyk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Grzegorz Pruszczyk spełnił wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się dużą wiedzą merytoryczną dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres pracy działu administracyjno-gospodarczego, niezbędną do pracy na tym stanowisku.

Dyrektor
Dorota Pyszyńska

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

ul. Szpitalna 1, 05-530 Góra Kalwaria


Zastępca Dyrektora do spraw administracyjno-gospodarczych

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się jeden kandydat spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Grzegorz Pruszczyk

Zalesie Górne

Dyrektor
Dorota Pyszyńska

Góra Kalwaria, dnia 19.08.2015 r.

 
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Zastępcy Dyrektora do spraw administracyjno-gospodarczych 
 
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) staż pracy minimum 5 lat
c) doświadczenie zawodowe - minimum 3 lata stażu pracy na kierowniczym stanowisku w administracji publicznej,
d) obywatelstwo polskie,
e) niekaralność - osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
g) umiejętność pracy na komputerze (MS Office, Excel). 
 
2. Wymagania dodatkowe: 
zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, operatywność, dyspozycyjność
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) organizowanie i nadzór nad pracą działu administracyjno–gospodarczego
b) nadzór nad prowadzeniem postępowań w sprawie zamówień publicznych
c) nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z gospodarką remontowo-budowlaną
d) wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego należących do zakresu zadań działu administracyjno-gospodarczego.
 
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)  
b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, 
d) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, lub zaświadczenie o zatrudnieniu,  w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
e) oświadczenie kandydata dotyczące umiejętności obsługi komputera w zakresie MS Office, Excel     
f) oświadczenie kandydata że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych i że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie. ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie  z ustawą z dnia  29.08.1997r. o ochronie danych osobowych .( Dz.U. z 2014r. poz.1182) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014r. poz.1202).
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Zastępcy Dyrektora do spraw . administracyjno – gospodarczych występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w siedzibie Domu Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 1, 05-530 Góra Kalwaria w terminie do dnia  17 sierpnia 2015 r.
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw administracyjno–gospodarczych”. 
Aplikacje, które wpłyną do  DPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www. piaseczno. pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Domu Pomocy Społecznej ul. Szpitalnej 1 w Górze Kalwarii.
         
Dyrektor
Dorota  Pyszyńska
Wytworzył:
Barbara Gomola
(2015-08-07)
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2015-08-07 10:42:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2015-08-24 08:56:21)
 
 
ilość odwiedzin: 9726895

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X