☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor (2 etaty) w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

 

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora (2 etaty) w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Na w/w stanowiska zostali zatrudnieni od dnia 1 listopada 2015 r.

Pani Agnieszka Bentkowska z Warszawy i Pan Wojciech Jeziorski z Piaseczna.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydaci spełnili wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci wykazali się najwyższą wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

 

Podinspektor – Wydział Komunikacji i Transportu

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 21 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.

Nazwisko i Imię

1.

Bentkowska Agnieszka

2

Brzezińska Magdalena

3

Ciesielska Dorota

4

Cudziło Jolanta

5

Gajecka Aneta

6

Hacia Krzysztof

7

Jeziorski Wojciech

8

Kot Magdalena

9

Kubal Paweł

10

Lenartowicz-Diadiuk Justyna

11

Łagodziński Wojciech

12

Makarewicz Katarzyna

13

Marek Justyna

14

Mariańska Dagmara

15

Pawłowska Iwona

16

Pieńkowski Jakub

17

Skwirowska Monika

18

Szpądrowski Piotr

19

Woroniecka Urszula

20

Woroniecki Krzysztof

21

Zwierzyński Krzysztof

 

Katarzyna Paprocka

Członek Zarządu

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Podinspektora (2 etaty) w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie
 
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe  
4) min. 2 letni staż pracy, 
5) umiejętność obsługi komputera.
 
2. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) rejestracja pojazdów,
2) wyrejestrowanie pojazdów,
3) wydawanie dowodu rejestracyjnego czasowego i stałego,
4) dokonywanie zastrzeżeń sprzedaży w dowodach rejestracyjnych.
 
3) Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) i list motywacyjny,
2) dokumenty poświadczające wykształcenie,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
4) dokumenty poświadczające wymagany staż pracy,
5) oświadczenie bądź dokument poświadczający umiejętność obsługi komputera ,
6) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,  
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia  21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U.  z 2014 r. poz. 1202)”.
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Inspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 25 września 2015 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora  w KTR. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Starosta zastrzega możliwość zamknięcia naboru bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2015-09-09 11:57:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2015-11-04 13:40:31)
 
 
ilość odwiedzin: 10813733

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X