☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 03.02.2016 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

 

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Wydziale Finansowym

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 1 lutego 2016 r.

Pani Beata Piasecka z Warszawy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się najwyższą wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 21.01.2016 r.

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Podinspektor (1 etat) – Wydział Finansowy

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 3 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Beata Piasecka

2

Bożena Szczypkowska

3

Anna Żuchowska

CZŁONEK ZARZĄDU
Katarzyna Paprocka

 

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Podinspektora w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Piasecznie
 
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) wykształcenie ekonomiczne: średnie lub wyższe, 
4) min. 3 letni staż pracy, w tym min. 6 miesięcy stażu pracy w administracji publicznej,
5) umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office)
6) znajomość ustawy o finansach publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) obsługa programu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją,
2) zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole,
3) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym. 
 
3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) ewidencja i rozliczanie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,
2) prowadzenie rejestru zakupów,
3) likwidacja zobowiązań – dokonywanie płatności,
4) rozliczanie poleceń wyjazdów służbowych,
5) wystawianie faktur sprzedaży,
6) potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,
7) kontrola dokumentów pod względem formalnym i rozrachunkowym.
 
4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) i list motywacyjny,
2) dokumenty poświadczające wykształcenie,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
4) dokumenty poświadczające wymagany staż pracy,
5) oświadczenie poświadczające znajomość ustawy o finansach publicznych,
6) oświadczenie bądź dokument poświadczający umiejętność obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,
7) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,  
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia  21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U.  z 2014 r. poz. 1202)”.
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie , ul. Chyliczkowska 14,  w terminie do dnia 15 stycznia 2016 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym.  Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Starosta zastrzega możliwość zamknięcia naboru bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2015-12-29 14:46:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-02-10 11:32:53)
 
 
ilość odwiedzin: 10813716

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X