☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Specjalista - 1 etat - w Biurze Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - PCZK Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 03.02.2016 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Specjalista w Biurze Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Specjalisty w Biurze Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.

Na w/w stanowisko został zatrudniony od dnia 2 lutego 2016 r.

Pan Tomasz Szydłowski z Chojnowa.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się najwyższą wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.


STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 27.01.2016 r.

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

 

Specjalista

w Biurze Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych –Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się sześciu kandydatów spełniających wymagania formalne określone
w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1

Jacek Goliszewski

2

Elżbieta Karczewska

3

Adam Kowalczyk

4

Arkadiusz Stegienka

5

Tomasz Szydłowski

6

Krzysztof Świciński

Sekretarz Powiatu
mgr Kazimierz Makowski

 

 

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Specjalista  - 1 etat - w Biurze  Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - PCZK Starostwa Powiatowego w Piasecznie      
 
1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) wykształcenie min. średnie, 
d) umiejętność pracy na komputerze, obsługa programów z pakietu biurowego MS Office (Word,  Power Point), obsługa urządzeń biurowych (drukarka, fax),
e) umiejętność obsługi środków łączności radiowej i przewodowej,
f) staż pracy min. 3 lata.

2) Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność pracy w warunkach stresujących,
b) umiejętność pracy w zespole,  
c) komunikatywność.

3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) pełnienie dyżuru w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzenia kryzysowego,
b) współdziałanie z innymi centrami zarządzania kryzysowego administracji publicznej,
c) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
d) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
e) opracowywanie meldunków sytuacyjnych i składanie tych meldunków Kierownikowi Biura,
f) dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum,
g) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
h) przygotowywanie bazy informacyjnej na potrzeby zarządzania kryzysowego.

4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie, 
d) kserokopię dokumentu lub dokument poświadczający staż pracy,
e) kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy,
f) oświadczenie o umiejętności pracy na komputerze, obsługi programów z pakietu biurowego MS Office (Word, Power Point),obsługi urządzeń biurowych (drukarka, fax),
g) oświadczenie o umiejętności obsługi środków łączności radiowej i przewodowej,
h) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych,  
j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia  21.11.2008 r. o pracownikach   samorządowych (tj. Dz. U.  z 2014 r. poz. 1202)”.

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Specjalisty występują warunki pracy zgodne z regulaminem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 26 stycznia  2016 r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty w BZK”. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Starosta zastrzega możliwość zamknięcia naboru bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-01-12 16:01:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-02-10 12:15:19)
 
 
ilość odwiedzin: 10812865

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X