☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Środa 27.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor - 3 etaty - w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 04.04.2016 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

Ul. CHYLICZKOWSKA 14
 

Podinspektor (3 etaty) w Wydziale Komunikacji i Transportu

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowiska Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Na w/w stanowiska zostali zatrudnieni od dnia 1 kwietnia 2016 r. :

- Pani Beata Chmielewska z Głoskowa,

- Pani Jolanta Cudziło z Piaseczna,

- Pan Krzysztof Dudek z Góry Kalwarii.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydaci spełnili wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci wykazali się wyższą wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.


STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Podinspektor (rejestracja) – Wydział Komunikacji i Transportu
 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 9 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Nazwisko i Imię

1

Chmielewska Beata

2

Cudziło Jolanta

3

Dudek Krzysztof

4

Dziubiński Adam

5

Gawęda Małgorzata

6

Janiszewska Izabela

7

Kasińska Monika

8

Nowak Aneta

9

Osuch Karolina

Katarzyna Paprocka
Członek Zarządu

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Podinspektora - 3 etaty - w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie
 
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe  I lub II stopnia,
4) min. 6 miesięcy pracy w administracji samorządowej, 
5) umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office.
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość języka angielskiego, 
2) praca w administracji samorządowej wskazana w Wydziale Komunikacji.
 
3. Zakres  głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) rejestracja pojazdów tymczasowa i stała,
2) wyrejestrowywanie pojazdów,
3) wydawanie dowodów rejestracyjnych,
4) potwierdzanie ubytych pojazdów.
 
4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) i list motywacyjny,
2) dokument poświadczający wykształcenie,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
4) dokument poświadczający wymagane doświadczenie w pracy,
5) oświadczenie bądź dokument poświadczający umiejętność obsługi komputera ,
6) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,  
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia  21.11.2008 r. o pracownikach   samorządowych (tj. Dz. U.  z 2014 r. poz. 1202)”.
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14,  w terminie do dnia 5  lutego  2016 r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora- rejestracja  w Wydz. KTR” Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Starosta zastrzega możliwość zamknięcia naboru bez podania przyczyny.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-01-13 10:58:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-04-05 11:24:52)
 
 
ilość odwiedzin: 10151391

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X