☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor - 1 etat - w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 04.04.2016 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

 

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Pani Teresa Kurmanowska z Henrykowa-Urocze.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wyższą wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Podinspektor (prawo jazdy) – Wydział Komunikacji i Transportu

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 7 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.

Nazwisko i Imię

1.

Dziubiński Adam

2

Gawęda Małgorzata

3

Janiszewska Izabela

4

Kasińska Monika

5

Kurmanowska Teresa

6

Nieporęcki Jacek

7

Osuch Karolina


Katarzyna Paprocka
Członek Zarządu

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Podinspektora - 1 etat - w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie
 
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) wykształcenie  wyższe I lub II stopnia,
4) min. 6 miesięcy pracy w administracji samorządowej, 
5) umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office.
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość języka angielskiego, 
2) praca w administracji samorządowej wskazana w Wydziale Komunikacji.
 
3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) wydawanie praw jazdy,
2) wydawanie decyzji o zatrzymaniu praw jazdy,
3) wydawanie międzynarodowych praw jazdy.
 
4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) i list motywacyjny,
2) dokument poświadczający wykształcenie,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
4) dokument poświadczający wymagane doświadczenie  w pracy,
5) oświadczenie bądź dokument poświadczający umiejętność obsługi komputera ,
6) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,  
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)”.
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14,  w terminie do dnia 5 lutego  2016 r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora-prawo jazdy  w Wydz. KTR”. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Starosta zastrzega możliwość zamknięcia naboru bez podania przyczyny.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-01-13 11:08:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-04-05 11:33:37)
 
 
ilość odwiedzin: 9724175

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X