☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor - 1 etat - w Biurze Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 04.04.2016 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Biurze Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Biurze Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Na w/w stanowisko został zatrudniony od dnia 1 kwietnia 2016 r.
Pan Michał Jęda z Wólki Dworskiej.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się wyższą wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Podinspektor

w Biurze Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 13 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1

Michał Jęda

2

Beata Kaszubowska

3

Sylwia Korbik

4

Kamila Korzeniewska

5

Magdalena Kowalczyk

6

Mariusz Krogulski

7

Stefania Krzyżanowska

8

Emilia Langner

9

Rafał Obstawski

10

Magdalena Perekitko

11

Tomasz Plasota

12

Monika Skiba

13

Anna Stelmaszczyk

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Podinspektor - 1 etat - w Biurze Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Piasecznie
 
1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe, 
d) umiejętność pracy na komputerze, obsługa programów z pakietu biurowego MS Office (Word, Excel, Power Point), 
e) znajomość przepisów prawa z zakresu: spraw obronnych, samorządu powiatowego i ochrony danych osobowych.
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność sporządzania pism urzędowych.
 
3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową,
b) opracowywanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu,
c) planowanie w zakresie prowadzenia Akcji Kurierskiej,
d) realizacja szkoleń obronnych,
e) planowanie wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne oraz planowanie i organizacja zastępczych miejsc szpitalnych,
f) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem Stanowiska Kierowania oraz Stałego Dyżuru,
g) opracowanie i aktualizacja regulaminu działania urzędu na czas kryzysu lub wojny,
h) współpraca z terenową administracją wojskową,
i) organizacja działań związanych z systemem HNS na terenie powiatu,
j) współpraca z samorządami gminnymi w zakresie spraw obronnych,
k) współpraca z wojewodą w zakresie spraw obronnych.
 
4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie, 
d) kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy,
e) oświadczenie o umiejętności pracy na komputerze, obsługi programów z pakietu biurowego MS Office (Word, Excel, Power Point),
f) oświadczenie o znajomości przepisów prawa z zakresu: spraw obronnych, samorządu powiatowego i ochrony danych osobowych,
g) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych,  
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia  21.11.2008 r. o pracownikach   samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)”.
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują warunki pracy zgodne z regulaminem organizacyjnym Biura Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 19 lutego 2016 r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w BZK”. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Starosta zastrzega możliwość zamknięcia naboru bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-01-26 10:16:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-04-05 11:39:15)
 
 
ilość odwiedzin: 9727311

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X