Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Wtorek 21.08.2018

zaawansowane

Gospodarka nieruchomościami, odszkodowania, najem i dzierżawa gruntów

Zwroty wywłaszczonych nieruchomości

Wywłaszczanie nieruchomości (dotyczy celów publicznych wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami)

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Zawieranie, dokonywanie zmian lub rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości powiatu piaseczyńskiego

Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez nieruchomości Powiatu sieci uzbrojenia terenu

Odszkodowania za drogi publiczne powiatowe przejęte w wyniku podziału nieruchomości

Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Nieodpłatne przeniesienie na własność działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania

Odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne: gminne, wojewódzkie, krajowe, w wyniku podziału nieruchomości

Decyzje dotyczące ustanowienia i wygaszenia trwałego zarządu

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu

Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego

Zawieranie, dokonywanie zamian lub rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy i użyczenia gruntów Skarbu Państwa

Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez nieruchomości Skarbu Państwa sieci uzbrojenia terenu

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wniosek o udzielenie 50-proc. bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-02-24 15:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-02-24 15:39:07)
 
 
ilość odwiedzin: 9182410

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X