Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Niedziela 24.06.2018

zaawansowane

Ochrona środowiska, gospodarka odpadami, kopaliny, obwody łowieckie, karty wędkarskie, zezwolenia na usuwanie drzew

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Wydanie zezwolenia na transport odpadów

Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew(a) lub krzewów (tylko w odniesieniu do nieruchomości będących własnością Gminy)

Wydanie zezwolenia na posiadanie, hodowanie lub przetrzymywanie charta/chartów rasowych lub ich mieszańców

Zgłoszenie do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Wykreślenie z rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Wydanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów odnowy lub przebudowy drzewostanów zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych

Wydanie decyzji o zatwierdzeniu statutu spółki wodnej

Zatwierdzenie przez Starostę dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej lub geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów

Przekazanie Staroście innej dokumentacji geologicznej

Udzielenie przez Starostę koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

Zgłoszenie Staroście projektu robót geologicznych

Zatwierdzenie przez Starostę projektu prac geologicznych

Wydawanie zaświadczeń o rejestracji sprzętu pływającego uprawnionych do rybactwa

Rozliczanie czynszów dzierżawnych za dzierżawę obwodów łowieckich polnych

Wydawanie zaświadczeń o rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Wydawanie kart łowiectwa podwodnego

Wydawanie kart wędkarskich

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-02-24 15:44:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-01-29 10:51:43)
 
 
ilość odwiedzin: 8989232

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X