☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Sobota 24.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informatyk - 1 etat - w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Piaseczno, dnia 08.06.2016 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Na stanowisko Informatyka

w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został zatrudniony od dnia 01.06.2016 r. Pan Marek Twardoń z Góry Kalwarii.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W toku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się odpowiednią wiedzą merytoryczną niezbędną do pracy na tym stanowisku.
 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

 

INFORMATYK

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 3 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Nazwisko i Imię

1.

BADOWSKI PAWEŁ

2

MATYSEK MACIEJ

3

TWARDOŃ MAREK

 

KATARZYNA PAPROCKA

Członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego  

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Informatyk - 1 etat - w Starostwie Powiatowym w Piasecznie
 
1) Wymagania niezbędne:  
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) wykształcenie min. średnie,
d) min. 3 lata stażu pracy,
e) znajomość przepisów dot. informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,
f) znajomość standardów zarządzania usługami IT,
g) znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym,
h) znajomość obsługi urządzeń sieciowych (switch, router),
i) znajomość topologii sieci LAN/WAN.
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność rozwiązywania problemów,
b) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 
3) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) administrowanie usługami systemu informatycznego Urzędu oraz systemami firm trzecich,
b) administrowanie aktywnymi urządzeniami sieciowymi,
c) zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgromadzonych w systemie informatycznym,
d) administrowanie systemami do zarządzania zbiorami danych gromadzonych w urzędzie,
e) udział w rozwiązywaniu problemów związanych z ciągłością funkcjonowania systemu,
f) wykonywanie kopii zapasowych,
g) zapewnienie wsparcia technicznego dla pracowników urzędu (helpdesk).
 
4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) i  list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
e) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
f) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o znajomości: przepisów dot.: informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, standardów zarządzania usługami IT, ustawy o samorządzie powiatowym, obsługi urządzeń sieciowych (switch, router), topologii sieci LAN/WAN,
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1202)”.
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Informatyka występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 15 marca 2016 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Informatyka. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-03-01 14:57:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-06-08 16:01:44)
 
 
ilość odwiedzin: 10838614

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X