☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor - 1 etat - w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Piaseczno, dnia 05.05.2016 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Podinspektora

w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został zatrudniony od dnia 01.05.2016 r. Pan Jakub Zawłocki z Piaseczna.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W toku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się odpowiednią wiedzą merytoryczną niezbędną do pracy na tym stanowisku .


STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

PODINSPEKTOR

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 1 kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Nazwisko i Imię

1.

ZAWŁOCKI JAKUB

KATARZYNA PAPROCKA
Członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego

 

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Podinspektor - 1 etat
 
1) Wymagania niezbędne:  
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) wykształcenie  min. średnie,
d) min. 3 lata stażu pracy,
e) aktualne zaświadczenie wydane przez SKW lub ABW o odbyciu szkolenia specjalistycznego w zakresie informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych,
f) dobra znajomość MS SQL Serwer,
g) dobra znajomość zagadnień związanych z obsługą Active Directory (usługa katalogowa dla systemów Windows), DNS (system nazw domenowych) i DHCP (protokół dynamicznego konfigurowania hostów),
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowanie systemu informatycznego Urzędu,
b) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 
3) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) administrowanie systemem informatycznym Urzędu,
b) udział w rozwiązywaniu problemów związanych z ciągłością funkcjonowania systemu informatycznego Urzędu,
c) pełnienie obowiązków administratora systemu teleinformatycznego,
d) udział w procesie tworzenia i aktualizowania procedur wewnętrznych i zasad działania w obszarze dostępu do usług systemu informatycznego,
e) zapewnienie wsparcia technicznego dla pracowników urzędu (tzw. helpdesk),
f) sporządzanie kopii zapasowych.
 
4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) i list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie ,
e) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
f) kserokopia zaświadczenia wydanego przez SKW lub ABW o odbyciu szkolenia specjalistycznego w zakresie informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych,
f) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2135 ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1202 )”.
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 31 marca 2016 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora (INF). Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
 
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-03-17 15:12:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-05-05 14:18:55)
 
 
ilość odwiedzin: 10813069

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X