☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Specjalista (1 etat) w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, 10.05.2016r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

 

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Specjalista w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie został wybrany żaden kandydat .

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat nie wykazał się wystarczającą wiedzą merytoryczną niezbędną do pracy na tym stanowisku.

CZŁONEK ZARZĄDU
Ksawery Gut

 

Piaseczno, dnia 25.04.2016 r.

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Specjalista – Wydział Architektoniczno-Budowlany

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 1 kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Elżbieta Karczewska

CZŁONEK ZARZĄDU
Ksawery Gut

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Specjalista (1 etat) w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Piasecznie      
 
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) wykształcenie  min. średnie,
4) min. 3 letni staż pracy,
5) w przypadku wykształcenia min. średniego: technicznego, budowlanego, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska wymagane 2 letnie doświadczenie w administracji,
6) w przypadku innego wykształcenia wymagane min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w administracji budowlanej,
7) umiejętność obsługi komputera,
8) dobra znajomość ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych, kpa, 
9) podstawowa znajomość przepisów o planowaniu przestrzennym, przepisów dot. ochrony środowiska i geodezji oraz ustaw: o dostępie do informacji publicznej i o ochronie danych osobowych.
 
2. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie postępowań zgodnie z kompetencją starosty, określonych w  ustawie   Prawo budowlane,
2) przygotowywanie dokumentów do archiwizacji,
3) udzielanie informacji klientom.
 
3. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) i list motywacyjny,
2) dokumenty poświadczające wykształcenie,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
4) dokumenty poświadczające wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe,
5) oświadczenie bądź dokumenty poświadczające dobrą znajomość ustawy prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych, 
kpa oraz podstawową znajomość przepisów o planowaniu przestrzennym, przepisów dot. ochrony środowiska i geodezji  
oraz ustaw: o dostępie do  informacji publicznej i o ochronie danych osobowych ,
6) oświadczenie bądź dokument poświadczający umiejętność obsługi komputera ,
7) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,  
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia  21.11.2008 r. o pracownikach   samorządowych (tj. Dz. U.  z 2014 r. poz. 1202)”.
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Specjalisty występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie , ul. Chyliczkowska 14,  w terminie do dnia 8  kwietnia 2016 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty w Wydziale ARB. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Starosta zastrzega możliwość zamknięcia naboru bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-03-25 14:06:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-06-15 15:29:17)
 
 
ilość odwiedzin: 10813140

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X