☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Środa 27.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor (1 etat) w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 10.05.2016 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14

 

Podinspektor

w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

 

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym. Na w/w stanowisko nie został zatrudniony żaden kandydat.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Żaden kandydat nie spełnił wymagań formalnych.


CZŁONEK ZARZĄDU

Ksawery Gut

 

Piaseczno, dnia 25.04.2016 r.

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Podinspektor w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji nie zakwalifikował się żaden kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Członek Zarządu
Ksawery Gut

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Podinspektor (1 etat) w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym  Starostwa Powiatowego w Piasecznie      
 
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) wykształcenie min. średnie,
4) w przypadku wykształcenia średniego wymagany min.3 letni staż pracy,
5) w przypadku wykształcenia min. średniego: technicznego, budowlanego, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska wymagane 2 letnie doświadczenie zawodowe w administracji,
6) w przypadku innego wykształcenia wymagane min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w administracji budowlanej,
7) umiejętność obsługi komputera,
8) dobra znajomość ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych, kpa, 
9) podstawowa znajomość przepisów o planowaniu przestrzennym, przepisów dot. ochrony środowiska i geodezji oraz ustaw: o dostępie do informacji publicznej i o ochronie danych osobowych.
 
2. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie postępowań zgodnie z kompetencją starosty, określonych w ustawie Prawo Budowlane,
2) przygotowywanie dokumentów do archiwizacji,
3) udzielanie informacji klientom.
 
3) Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) i list motywacyjny,
2) dokumenty poświadczające wykształcenie,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
4) kserokopia lub dokument poświadczający wymagany staż pracy i doświadczenie w pracy,
5) oświadczenie bądź dokumenty poświadczające dobrą znajomość ustawy prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych, kpa oraz podstawową znajomość przepisów o planowaniu przestrzennym, przepisów dot. ochrony środowiska i geodezji oraz  ustaw:  o dostępie do informacji publicznej i o ochronie danych osobowych,
6) oświadczenie bądź dokument poświadczający umiejętność obsługi komputera ,
7) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,  
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia  21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)”.
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 8  kwietnia 2016 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora  w ARB.  Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Starosta zastrzega możliwość zamknięcia naboru bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-03-25 14:18:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-06-15 15:25:10)
 
 
ilość odwiedzin: 10151344

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X