☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Piasecznie

 

 

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. CHYLICZKOWSKA 14

 

 

 

     Informujemy, że  zakończono procedurę naboru na stanowisko

PODINSPEKTORA W WYDZIALE FINANSOWYM

 

 

 Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 1 LIPCA 2016 r. Pani Bożena Szczypkowska z Piaseczna.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wiedzą merytoryczną niezbędną do pracy na stanowisku Podinspektora w Wydziale Finansowym.

 

                                                                                                   Starosta Piaseczyński

                                                                                                   Wojciech Ołdakowski

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Podinspektor (1 etat) – Wydział Finansowy

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 1 kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Bożena Szczypkowska

CZŁONEK ZARZĄDU
Katarzyna Paprocka

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Podinspektora
w Wydziale Finansowym  Starostwa Powiatowego w Piasecznie
 
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe, 
4) min. 3 letni staż pracy, w tym min. 6 miesięcy stażu pracy w administracji publicznej,
5) znajomość ustawy o podatku od towarów i usług. 
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) obsługa programu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją,
2) zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole,
3) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym, kodeksie postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych,
4) umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office).
 
3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie rejestrów VAT,
2) rozliczanie i księgowanie podatku VAT,
3) sporządzanie deklaracji VAT-7,
4) rozliczanie i księgowanie należności Powiatu i Skarbu Państwa,
5) egzekucja należności,
6) wystawianie wezwań do zapłaty i tytułów wykonawczych dot. zaległości,
7) przygotowywanie korespondencji dot. w/w zagadnień.
 
4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) i list motywacyjny,
2) dokumenty poświadczające wykształcenie,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
4) dokumenty poświadczające wymagany staż pracy,
5) oświadczenie poświadczające znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,
6) oświadczenie bądź dokument poświadczający umiejętność obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,
7) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,  
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)”.
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14,  w terminie do dnia 13  maja 2016 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym.  Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Starosta zastrzega możliwość zamknięcia naboru bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-04-20 09:30:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Zmysłowski
(2016-07-05 12:21:54)
 
 
ilość odwiedzin: 9727095

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X