☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 06.06.2016 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

 

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 1 czerwca 2016 r.

Pani Hanna Gozdek z Warszawy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się najwyższą wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 11.05.2016 r.

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
 

Podinspektor (1 etat) – Wydział Organizacyjny ( paszporty)

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 2 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1

Hanna Gozdek

2

Małgorzata Kaczorowska

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
 
Podinspektora 
w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piasecznie
 
1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe,
2) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) obywatelstwo polskie,
4) przeszkolenie z obsługi informatycznego systemu paszportowego,
5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
6) umiejętność obsługi programów Windows, Ms Office ( Word, Excel),
7) znajomość ustawy  o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o dokumentach paszportowych i aktów wykonawczych, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o aktach stanu cywilnego.
8) min. 3 letnia praktyka pracy w administracji samorządowej.
 
2.  Wymagania dodatkowe:
1) dobra organizacja pracy, umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy, 
2) umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, odporność na stres, wysoka kultura osobista,
3) komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność,
4) nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,
5) znajomość poprawnej polszczyzny w mowie i piśmie,
6) znajomość języka obcego (preferowany angielski).
 
3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będą:         
1) przyjmowanie podań o wydanie dokumentu paszportowego,
2) wprowadzenie do ewidencji paszportowej danych z wniosku paszportowego oraz danych biometrycznych, weryfikowanie ich z danymi zawartymi w centralnej ewidencji,
3) przyjmowanie pisemnych oświadczeń dotyczących spraw paszportowych oraz zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie dziecku paszportu i poświadczeniu zgodności ich podpisu,
4) anulowanie paszportów przedkładanych przez interesanta, uczestniczenie w pracach komisji sporządzającej spisy paszportów,
5) wykonywanie kopii bazy danych oraz prowadzenie rejestru kopii,
6) monitorowanie ewidencji paszportowej i wprowadzanie informacji o utraconych i nieważnych paszportach,
7) udzielanie interesantom informacji bezpośrednio oraz telefonicznie.
 
4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV), 
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy,
4) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
5) oświadczenie lub dokument potwierdzający znajomość obsługi programów w obszarze środowiska Windows, MS Office (Word, Excel),
6) dokument lub kserokopia dokumentu potwierdzającego min. 3 letnią praktykę pracy w administracji samorządowej.
7) oświadczenie kandydata, że posiada wiedzę  nt. o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o dokumentach paszportowych i aktów wykonawczych , ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o aktach stanu cywilnego.
8) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych i że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1202).
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 9 maja 2016 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Podinspektora – w Wydziale ORG (Paszporty)”. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-04-20 15:33:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-06-06 12:08:43)
 
 
ilość odwiedzin: 9726978

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X