☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Środa 12.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor w Wydziale Gospodarowania Mieniem w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Piaseczno, dnia 13.06.2016 r.

Informacja

Na podstawie § 8 Regulaminu w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piasecznie unieważniam nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarowania Mieniem w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
Podinspektora w Wydziale Gospodarowania Mieniem 
w Starostwie Powiatowym w Piasecznie
 
1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie wyższe,
e) min. 3 lata stażu pracy w administracji rządowej lub samorządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami,
f) umiejętność obsługi komputera  w zakresie programów Word, Excel.
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami, kpa, specustawy drogowej,
b) umiejętność stosowania prawa w praktyce,
c) obsługa programu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją.
 
3) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) analizowanie, kompletowanie i weryfikowanie dokumentów,
b) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
c) zlecanie i analiza operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości,
d) organizowanie rozpraw administracyjnych, planowanie i współuczestniczenie w spotkaniach ze stronami postępowania.
 
4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) i list motywacyjny,
b) dokumenty poświadczające wykształcenie,
c) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
d) dokumenty poświadczające  wymagany staż pracy,
e) dokument lub oświadczenie potwierdzające umiejętność pracy w programie Word i Excel,
f) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych  osobowych (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 2135) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych  (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.).
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w WGM. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-06-08 15:56:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-06-13 12:18:49)
 
 
ilość odwiedzin: 9713666

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X