☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor (2 etaty) w Wydziale Gospodarowania Mieniem w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Piaseczno, dnia 06.09.2016 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor (2 etaty) w Wydziale Gospodarowania Mieniem

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarowania Mieniem w Starostwie Powiatowym w Piasecznie. Na w/w stanowisko nie został wybrany żaden kandydat.

Uzasadnienie :

Do Starostwa Powiatowego w Piasecznie nie wpłynęła żadna aplikacja, która spełniałaby wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.


CZŁONEK ZARZĄDU
Katarzyna Paprocka

 

Piaseczno, dnia 06.09.2016 r.

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Podinspektor (2 etaty) w Wydziale Gospodarowania Mieniem

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji nie zakwalifikował się żaden kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Członek Zarządu
Katarzyna Paprocka

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Podinspektor (2 etaty) w Wydziale Gospodarowania Mieniem w Starostwie Powiatowym w Piasecznie
 
1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie wyższe w zakresie: prawa, geodezji lub administracji,
e) min. 2 lata stażu pracy w urzędach administracji rządowej lub samorządowej,
f) umiejętność obsługi komputera w zakresie programów Word, Excel.
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami, kpa, specustawy drogowej,
b) umiejętność stosowania prawa w praktyce,
c) obsługa programu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (UMWM),
d) umiejętność weryfikacji operatów szacunkowych,
e) studia podyplomowe w zakresie określania wartości nieruchomości.
 
3) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) analizowanie, kompletowanie i weryfikowanie dokumentów,
b) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
c) zlecanie i analiza operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości,
d) organizowanie rozpraw administracyjnych, planowanie i współuczestniczenie w spotkaniach ze stronami postępowania,
e) przygotowywanie ugód administracyjnych w prowadzonych postępowaniach.
 
4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) i list motywacyjny,
b) dokumenty poświadczające wykształcenie,
c) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
d) dokumenty poświadczające  wymagany staż pracy,
e) dokument lub oświadczenie potwierdzające umiejętność pracy w programie Word i Excel,
f) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych  osobowych (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 2135) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 902).
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w WGM. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-08-17 14:09:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-09-07 10:00:06)
 
 
ilość odwiedzin: 10812872

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X