☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Środa 20.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor (1 etat) w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 07.12.2016 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

 

Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

 

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 1 grudnia 2016 r.

Pani Renata Badewicz-Kabala z Piaseczna.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Wojciech Ołdakowski

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

 

Podinspektor – Wydział Komunikacji i Transportu

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 1 kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Nazwisko i Imię

1

Renata Badewicz-Kabala

Członek Zarządu
Katarzyna Paprocka

 

 STAROSTA PIASECZYŃSKI

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Podinspektora (1 etat)
w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie
 
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) min. 3 lata stażu pracy,
4) wykształcenie  wyższe,
5) min. 6 miesięcy doświadczenia w pracy z zakresu komunikacji i transportu, 
6) umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office.
 
2. Wymagania dodatkowe:
     1) odpowiedzialność, dobra organizacja pracy,
     2) komunikacyjność, wysoka kultura osobista,
     3) doświadczenie w pracy w jednostkach administracji samorządowej.
 
3. Zakres  głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) przyjmowanie wniosków o wydanie/wymianę prawa jazdy,
2) wydawanie praw jazdy,
3) wprowadzanie danych do systemu informatycznego „Kierowca”,
4) wydawanie świadectw kwalifikacji,
5) wydawanie profilu kandydata na kierowcę,
6) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
7) kierowanie kierowców na sprawdzenie kwalifikacji.
 
4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) i  list motywacyjny,
2) dokument poświadczający wykształcenie,
3)  kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
4) dokument poświadczający wymagane doświadczenie w pracy i staż pracy,
5) oświadczenie bądź dokument poświadczający umiejętność obsługi komputera ,
6) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
 oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
 publicznych,  
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia  21.11.2008 r. o pracownikach   samorządowych (tj. Dz. U.  2016 r. poz. 902)”.
 
   Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie , ul. Chyliczkowska 14,  w terminie do dnia 28  października  2016 r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydz. KTR”. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Starosta zastrzega możliwość zamknięcia naboru bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
               
STAROSTA PIASECZYŃSKI
      Wojciech Ołdakowski
 
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
(2016-10-14)
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-10-14 11:43:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-12-07 11:56:43)
 
 
ilość odwiedzin: 10121567

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X