☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 28.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawieszenie licencji, zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego

Podstawa prawna

- art. 14a Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r.,  poz. 919)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłat za wydanie licencji i wypisów w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego (Dz. U. Nr 187, poz. 1255)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735)

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 82

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek: 8.00 - 16.50
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.50
piątek: 8.00 - 14.50

Wymagane dokumenty:

wniosek o zawieszenie licencji, zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego (PDF, 202 KB)

Załączniki:
- wypisy z licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy w liczbie odpowiadającej ilości pojazdów, którymi zaprzestano wykonywania przewozów

Uwagi:

Jeśli wykonywanie transportu drogowego zostało zawieszone na okres przekraczający 3 miesiące, organ który udzielił licencji dokonuje, w terminie 14 dni od dnia prawidłowego zawiadomienia, zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów z licencji, proporcjonalnie do:
- Okresu zawieszenia wykonywania transportu drogowego
- Liczby zawieszonych wypisów z licencji.

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na:
Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226

Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-10-27 11:47:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2020-11-25 10:17:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 27081941