Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Piątek 18.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Spis zgłoszeń budowy 2017

  Data
doręcze-
nia
zgłosze-
nia
Inwestor Adres proj.
obiektu
Obręb/działka Opis proj.
obiektu
Data
sprzec.
lub
umorze-
nia
Upływ
terminu
wnie-
sienia
sprzec.
1 02.01.
2017
umorzenie
Zbigniew Pelczarski ul. Arakowa 9B,
Zamienie
181402_3
Lesznowola
0032
Zakłady
Zamienie
dz. 31/1
Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania 17.01.
2017
 
2 10.01.
2017
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Konstancin-Jeziorna Wola Gołkowska, gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0032
Wola Gołkowska
dz. 110,107,
129,129/18,
130,131/2,
131/6,131/7,
131/2,131/1,
131/8,133/1
Budowa linii kablowej niskiego napięcia oraz przyłącza energetycznego dla budynku sportowo rekreacyjnego zlokalizowanego w miejscowości Wola Gołkowska   14.02.
2017
3 11.01.
2017
Gmina Konstancin-Jeziorna Chylice letnisko, gm. Konstancin-Jeziorna 141802_4
Konstancin-Jeziorna
0301
dz. 38
Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Kasztelańskiej w Konstancinie-Jeziornie   02.02.
2017
4 11.01.
2017
PGE Dystrybucja Sp. Z o.o. Chojnów, gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0007
Chojnów
dz. 46/10,
47,76/5
Budowa sieci energetycznej niskiego napięcia - budowa linii kablowej nn wraz ze złączem kablowym   04.03.
2017
5 17.01.
2017
Darmak Development Sp. z o.o. Józefosław, Julianów, gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0019
Józefosław,
0020
Julianów
dz. 78/21,
77/2,76/4,
77/1,367/5,
78/20,77/3,
76/1,
152/76,
183,2/73,
2/82,33/9
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od ulicy Grzybowej   01.04.
2017
6 17.01.
2017
umorzenie
Wojciech Mirkowski Żabieniec, gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0045
Żabieniec
dz. 25/33
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 06.04.
2017
 
  16.01.
2017
ARB.
6740.2.
40.2016.
MgW. BĆ
przenie-
sienie
Hubert Lach Brześce, Góra Kalwaria 141801_5
Góra Kalwaria
0005 Brześce
dz. 196/1
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, do którego organ nie wniósł sprzeciwu - milcząca zgoda z dn. 15.04.2016     
7 23.01.
2017
Pge Dystrybucja Sp. z o.o. Nowa Wola, gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0022
Nowa Wola
dz. 300,320,
714/4,714/3,
714/2
Budowa sieci elektroenergetycznej nn oraz przebudowa istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV   14.02.
2017
8 25.01.
2017
PGE Dystrybucja Sp. Z o.o. Bielawa, gm. Konstancin-Jeziorna 141802_5
Konstancin
-Jeziorna
0001 Bielawa
dz. 1871/183,
1898/11,
1871/182,
1871/239,
1871/240
Budowa sieci elektroenergetycznej nn, linii kablowej nn i złączy kablowych nn   16.02.
2017
9 27.01.
2017
umorzenie
Andrzej Senkowski Ul. Polna 6, Wólka Kosowska 141803_2
Lesznowola
0031
Wólka Kosowska
dz. 45,48/2,
48/4,48/6,
48/10,48/8,
43/6
Instalacja elektryczna odbiorcza dla obiektu magazynowo-biurowego 27.02.
2017
 
10 30.01.
2017
Pge Dystrybucja Sp. z o.o. Zgorzała,
gm. Lesznowola
141803_2
Lesznowola
0033 Zgorzała
dz. 184/1
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej   21.02.
2017
11 30.01.
2017
Reynaers Polska Sp. z o.o. ul. Okulickiego 12,
Piaseczno
141804_4
Piaseczno
0018
Piaseczno
dz. 12/12,
12/31,
14/44
Budowa konsumenckiej kontenerowej stacji transformatorowej   28.03.
2017
12 27.01.
2017
sprzeciw
Burmistrz Tarczyna Gąski, gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0004
Gąski
dz. 108,
111/2
Rozbudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej w zakresie budowy linii oświetlenia ulicznego ulic Parkowa w miejscowości Gąski 09.05.
2017
 
13 27.01.
2017
sprzeciw
Burmistrz Tarczyna ul. Akacjowa, Prace Małe 141806_5
Tarczyn
0025
Prace Małe
dz. 1/1,1/2,
4/1,4/2
Rozbudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej w zakresie budowy linii oświetlenia ulicznego ulic Akacjowej w miejscowości Prace Małe 09.05.
2017
 
14 27.01.
2017
sprzeciw
Burmistrz Tarczyna ul. Leśna, Działkowa i Jasna, Stefanówka 141806_5
Tarczyn
0013
Kopana,
0031
Stefanówka
dz. 130,104,
100,90/2,
91,92,97,
98,99
Rozbudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej w zakresie budowy linii oświetlenia ulicznego ulic Leśnej, Działkowej, Jasnej w miejscowości Stefanówka 26.04.
2017
 
15 27.01.
2017
Burmistrz Tarczyna ul. Ogrodowa, Południowa, Słoneczna, Warszawska w miejscowości Jeziorzany, Komorniki i Gąski 141806_5
Tarczyn
0008
Jeziorzany,
0012
Komorniki,
0031 Gąski
dz. 223,224,
227,228/1,
229/1,230,
231,232,
233,234,
235,236,
237/1,237/2,
237/3,238,
239,302,
244/125/12,
25/4,25/21,
25/22,25/23,
25/6,27/1,
27/4,27/5,
27/6,28,29,
30,33,34,
35,36/1,
36/3,36/4,
36/5,36/6,
36/9,36/11,
37/2,37/3,
38/5,38/6,
39,40,41,
44/1,43,
44/3,47,
48,49,
50/1,50/2,
50/3,51,
26,2
Rozbudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej w zakresie budowy linii oświetlenia ulicznego ulic Ogrodowej, Południowej, Słonecznej, Warszawskiej w miejscowości Jeziorzany, Komorniki i Gąski 14.03.
2017
 
16 27.01.
2017
umorzenie
Burmistrz Tarczyna ul. Górna, Polna i Spokojna w miejscowości Prace Małe i Ruda 141806_5
Tarczyn
0025
Prace Małe,
0029 Ruda
dz. 95/2,104,
100/1,111,
50/1,123,
110,120,
118,117/1,
116/1,116/2,
115,114,
113,124/1,
121,95/1
Rozbudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej w zakresie budowy linii oświetlenia ulicznego ulic Górnej, Polnej i Spokojnej w miejscowości Prace Małe i Ruda 05.04.
2017
 
17 31.01.
2017
PGE Dystrybucja S.A. Pilawa, gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0030
Pilawa
dz. 75/46,
102/758,
106
Budowa przyłącza kablowego nn i złącza kablowego nn   17.03.
2017
18 02.02.
2017
Seweryn Maj Mroków, gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0018
Mroków
dz. 33/36
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe   29.03.
2017
19 01.02.
2017
sprzeciw
Burmistrz Tarczyna ul. Ogrodowa, Świerkowa, Lipowa, Akacjowa, Klonowa, Jodłowa, Malinowa, w miejscowości Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0001
Tarczyn
dz. 438/2,
438/3,652,
638,190/5,
639,677/1,
668,197/3,
194/4,194/3,
197/5,676,
208,214/1
Budowa sieci kablowej podziemnej nn oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Domków Jednorodzinnych w Tarczynie 05.04.
2017
 
20 07.02.
2017
Gmina Góra Kalwaria ul. Okrężna, Krzaki Czaplinkowskie 141801_5
Góra Kalwaria
0023
Krzaki
Czaplinkowskie
dz. 64/1
Budowa sieci elektroenergetycznej nn (budowa oświetlenia) w ul. Okrężnej w miejscowości Krzaki Czaplinkowskie   23.03.
2017
21 08.02.
2017
IMMOBART Sp. z o.o. Zgorzała, Nowa Wola, gm. Lesznowola 0033
Zgorzała
0022
Nowa Wola
141803_2
Lesznowola
dz. 214,163/2,
153/1,253/2,
256/6,256/7,
256/8,256/9,
256/10,256/11,
256/12,256/13,
256/14
Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami   02.03.
2017
22 10.02.
2017
PGE Dystrybucja Sp. z o.o. Julianów, gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0021
Julianów
dz. 259,260,
261,262
Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia-linia kablowa wraz ze złączami kablowymi do zasilania osiedla budynków wielorodzinnych   04.03.
2017
23 10.02.
2017
sprzeciw
PGE Dystrybucja Sp. z o.o. Bystrzanów, gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0002
Bystrzanów
dz. 215,216,
205
Budowa sieci kablowej nn 08.05.
2017
 
24 20.02.
2017
Hanna Kotlarek Łęg 203, gm. Konstancin-Jeziorna 141802_5
Konstancin-Jeziorna
0014
Łęg
dz. 122,123,
124,185/2,
187/1,187/2,
188,440/1,
439,505
Budowa linii napowietrznej nN 0,4kV   20.05.
2017
25 20.02.
2017
Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. ul. Kuropatwy, Mysiadło 141803_2
Lesznowola
0019
Mysiadło
dz. 101/2
Budowa sieci elektroenergetycznej nN 1kV przy ul. Kuropatwy w Mysiadle   14.03.
2017
26 17.02.
2017
Mortis Development Sp z o.o. Łoziska, Lesznowola Lesznowola
0015 Łoziska
dz. 12/3
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   18.04.
2017
27 08.03.
2017
Pge Dystrybucja Sp. Zo.o. Góra Kalwaria 141801_4
Góra Kalwaria
03-02
dz. 108/2,
35/13,
35/14
Budowa sieci En Nn 0,4kV  do zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego    30.03.
2017
28 08.03.
2017
Pge Dystrybucja Sp. Zo.o. Konstancin-Jeziorna 141802_4
Konstancin-
Jeziorna
01-02
dz. 48/5,48/7,
22/1,22/2,
71/1,71/2,
71/3,71/4,
71/5,71/6
Budowa sieci elektroenergetycznej nn    30.03.
2017
29 08.03.
2017
Elzbieta Zachara ul. Topolowa 2, 05-540 Jeziórko, gm. Prażmów 141805_2
Prażmów
0008
Jeziórko
dz. 236/1
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    15.05.
2017
30 09.03.
2017
Ewa i Andrzej Janik ul. Bażanta 3 , 05-504 Korzeniówka  141806_5
Tarczyn
0014
Korzeniówka
dz. 61/27
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   29.04.
2017

 

10.03.
2017
ARB.6740.
2.126.
2015.ZK
Decyzja 
przenie-
sienia
nr 12/2017
z dnia 20.03.
2017
Przemysław Trojanek Łazy, gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0013
Łazy
dz. 434/8
Przeniesienie zgłoszenia ARB.6740.2.126.2015.ZK budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
31 13.03.
2017
sprzeciw
Elżbieta Siatkowska ul. Piaskowa 12a, 05-510 Chylice 141804_5
Piaseczno
0008
Chylice
dz. 268
Przebudowa budynku mieszkalnego 24.04.
2017
 
32 10.03.
2017
Jerzy Korczak ul. Kielecka 6, 05-500 Stara Iwiczna 141803_2
Lesznowola
0025
Stara Iwiczna
dz. 50
Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   16.06.
2017
33 17.03.
2017
umorzenie
Pge Dystrybucja Sp. Zo.o. ul. Kalwaryjska, Góra Kalwaria 141801_5
Góra Kalwaria
0023 Krzaki
Czaplinkowskie 
dz. 94,72,
73/2,74/4,
75,76/2,78/2,
78/4,78/6,
78/7,79/1,
79/2,80,97,
100,117
Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV w Krzakach Czaplinkowskich ul. Kalwaryjska 03.04.
2017
 
34 21.03.
2017
Kamila Kozak-Gałązka ul. Atlantydy 9, 05-500 Chyliczki 141804_5
Piaseczno
- obszar wiejski
0009
Chyliczki
dz. 59/11
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacją gazową   12.04.
2017
35 23.03.
2017
Pge Dystrybucja Sp. Zo.o. ul. Jagiełły, Łbiska 141804_5
Piaseczno
0024
Łbiska
dz. 139,
136,55
Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV-linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym    14.04.
2017
36 23.03.
2017
umorzenie
Bożena Molak Cendrowice, gm, Góra Kalwaria 141801_5 Góra Kalwaria 141801_5
Góra Kalwaria
0009
Cendrowice
dz. 129,138/1,
139/4
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem dla potrzeb projektowanego budynku     
37 27.03.
2017
Gmina Piaseczno ul. Antonówki, Baszkówka 141804_5
Piaseczno
0003
Baszkówka
dz. 23/29,
23/8
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4kV w miejscowości Baszkówka   13.05.
2017
38 28.03.
2017
Novisa Development Sp. Z o.o. Nowa Wola, gm. Lesznowola
141803_2
Lesznowola
0022
Nowa Wola
dz. 300
 
Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn (słup linii napowietrznej)
  19.04.
2017
39 28.03.
2017
Pge Dystrybucja Sp. z o.o. ul. Sasanki, Józefosław
141804_5
Piaseczno
0019
Józefosław
dz. 305,307,
308,391/5,
391/4,391/3,
391/2,391/1
Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV-Llinia kablowa nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi Nn   19.04.
2017
40 03.04.
2017
umorzenie
Marcin Tarszewski ul. Wyszyńskiego 9, 05-530 Góra Kalwaria 141801_4
Góra Kalwaria
02-02
dz. 50/2
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
41 04.04.
2017
Gmina Tarczyn Janówek, Przypki, gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0007
Janówek,
0026
Przypki
dz. 43,
42/16,
42/10,
36,31/1,
25/2,23/4,
23/7,23/10,
261
Budowa sieci kanalizacyjnej dla ścieków bytowo-gospodarczych   25.04.
2017
42 13.04.
2017
Pge Dystrybucja Sp. z o.o. Kotorydz, gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0015
Kotorydz
dz. 316/1,
403/16,
403/15,
403/14
Budowa sieci kablowej nN wraz ze złączami kablowymi Nn   05.05.
2017
43 13.04.
2017
umorzenie
Pge Dystrybucja S.A. Piaseczno - miasto 141804_4
Piaseczno
0063,
0064
dz. 7,43,
66,53/5,
53/2,1,56
Budowa sieci elektroenergetycznej nn 09.05.
2017
 
44 21.04.
2017
umorzenie
Pge Dystrybucja S.A. Wola Prażmowska, gm. Prażmów 141805_2
Prażmów
0026
Wola Prażmowska
dz. 162,165,
170/1
Budowa sieci elektroenergetycznej nN 22.06.
2017
 
45 21.04.
2017
Katarzyna Stolarska-Sasin Zgorzała, gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0033
Zgorzała
dz. 180/12,
180/14,
180/4
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   13.05.
2017
46 21.04.
2017
umorzenie
Lubomir Jurczak ul. Leszczynowa, Magdalenka 141803_2
Lesznowola
0016
Magdalenka
2010
Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 26.04.
2017
 
47 24.04.
2017
Gmina Konstancin-Jeziorna ul. Śnieżna, Słomczyn, gm. Konstancin-Jeziorna 141802_5
Konstancin-Jeziorna
0021
Słomczyn
dz. 106, 287
Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej w ul. Śnieżnej   16.05.
2017
48 25.04.
2017
Mariusz Podleś Chylice, gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0008
Chylice
dz. 286/8,
283/1
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej   19.06.
2017
49 26.04.
2017
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Kilińskiego, Góra Kalwaria 141801_4
Góra Kalwaria
03-03
dz. 80/3,
77/5,77/4,
76/2,72/2,
50/3,43/2,
49/2,76/1,
50/4
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej   09.06.
2017
50 26.04.
2017
Marcin Złotopolski Bobrowiec, gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0005
Bobrowiec
dz. 175/7,
93/32
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   18.05.
2017
51 27.04.
2017
Wojciech Mirkowski Żabieniec, gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0045
Żabieniec
dz. 25/33
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   17.05.
2017
52 28.04.
2017
Pge Dystrybucja S.A. Chylice 141804_5
Piaseczno
0008
Chylice
dz. 296/17,
449,450,
451,452,
453,454,
455,456,
457,458,
459,460
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV oraz złączy kablowych Nn-0,4kV w celu zasilenia Osiedla Mieszkaniowego w miejscowości Chylice ul. Daliowa   20.05.
2017
53 28.04.
2017
umorzenie

 
Elżbieta Jędrzejczyk Cieciszew, gm. Konstancin-Jeziorna 141802_5
Konstancin-Jeziorna
0002 Cieciszew
dz. 181
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
10.07.
2017
 
54 05.05.
2017
umorzenie

 
Elżbieta Jarmulska Prace Małe, gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0025
Prace Małe
dz. 33/1
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 04.07.
2017
 
55 08.05.
2017
Burmistrz Tarczyna Ul. Modrzewiowa, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa, Tarczyn 141806_4
Tarczyn
0001
Tarczyn
dz. 54/13,
54/8
Przebudowa ul. Modrzewiowej, Brzozowej i Sosnowej w Tarczynie   16.06.
2017
56 10.05.
2017
umorzenie

 
Paweł Zawadzki
 
Łazy, gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0013 Łazy
dz. 748/1
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego 04.07.
2017
 
57 08.05.
2017
Adam Wiśniewski ul. Helenki, Stefanówka, gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0031
Stefanówka
dz. 84/10,
85/2,85/12
Budowa odcinka sieci wodociagowej wraz z przyłaczami   21.06.
2017
58 10.05.
2017
Pge Dystrybucja S.A. Nowa Wola, gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0022
Nowa Wola
dz. 256/6,
256/7,
256/8,
256/9,
256/10,
256/11,
256/12,
256/13,
256/14
Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV -Linia kablowa Nn wraz ze złaczami kablowo-pomiarowymi Nn   01.06.
2017
59 10.05.
2017
Pge Dystrybucja S.A. Nowa Wola, gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0022
Nowa Wola
dz. 256/2,
643/3,
260/2,261/2,
262/2,262/5,
263/5,263/4
Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV -Linia kablowa Nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi Nn   01.06.
2017
60 17.05.
2017
Burmistrz Tarczyna Gąski, gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0004
Gąski
dz. 109,
111/2
Rozbudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej w zakresie budowy linii oświetlenia ulicznego w Gąskach   08.06.
2017
61 17.05.
2017
Burmistrz Tarczyna Prace Małe, gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0025
Prace Małe
dz. 1/1,1/2,
4/2
Rozbudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej w zakresie budowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Prace Małe   08.06.
?2017
62 17.05.
2017
Burmistrz Tarczyna Prace Małe, Ruda, gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0025
Prace Małe,
0029
Ruda
dz. 95/2,104,
100/1,111,
50/1,123,
110,120,
118,119,
117/1,
117/5,
116/1,
116/2,
115,114,
113, 124/1,
121,95/1
Rozbudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej w zakresie budowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Prace Małe   08.06.
?2017
63 18.05.
2017
Gmina Konstancin-Jeziorna Konstancin-Jeziorna 141802_4
Konstancin-Jeziorna
01-22
dz. 87
Budowa sieci elektroenergetycznej - linia kablowa oświetlenia niskiego napięcia   09.06.
2017
64 22.05.
2017
Pge Dystrybucja S.A. ul. Salamandry, Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0001
Lesznowola
dz. 4/5,4/6,
353
Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kv- linia kablowa nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nN   13.06.
2017
65 24.05.
2017
Gmina Konstancin-Jeziorna ul. Łyczyńska, Obory Łyczyn, gm. Konstancin-Jeziorna 141802_5
Konstancin-Jeziorna
0015
Obory Łyczyn
dz. 58
Budowa sieci kanalizacyjnej ściekowej 200 mm w ul. Łyczyńskiej   16.06.
2017
66 24.05.
2017
Ewa Ebert ul. Rusałek 21, 05-540 Zalesie Górne 141804_5
Piaseczno
0042
Zalesie Górne
dz. 1017
Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego   25.07.
2017
67 01.06.
2017
PGE Dystrybucja S.A. Krzaki Czaplinkowskie gm. Góra Kalwaria
141801_5
Góra Kalwaria
0023
Krzaki Czaplinkowskie
dz. 94,72,
73/2, 74/4,75,
76/2, 78/2,
78/4,78/6,
78/7,79/1,
79/2, 80,97,
100,117
budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV   23.06.
2017
68

31.06.
2017

sprzeciw

Krystyna Bronisz Prace Duże ul. Orłowskiego, Łąkowa gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0024
Prace Duże
dz. 619/39,
574,622,
712
budowa sieci wodociągowej 31.07.
2017
 
69 01.06.
2017
umorzenie

 
Bożena Molak Cendrowice, gm, Góra Kalwaria 141801_5
Góra Kalwaria
0009
Cendrowice
dz. 129,
138/1,
139/10,
139/11
budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem 26.10.
2017
 
70 02.06.
2017

sprzeciw
Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Magdaleny Łazy, gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0013
Łazy
dz. 102/6,
102/7,
102/12,
102/13,
102/14
budowa sieci kanalizacyjnej 27.09.
2017
 
71 05.06.
2017
PGE Dystrybucja S.A. Ustanów ul. Kościelna, Bukowa
141805_2
Prażmów
0022
Ustanów
68,71/29,
71/30,73/1,
73/2,73/3,
73/4,73/5,
73/6,73/7,
73/8,73/9,
73/10,
73/21,
73/22,
73/23,
73/24,
73/25,
73/26,
73/27,
73/38,
73/39
budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oraz złączy kablowych w celu zasilenia Osiedla Mieszkaniowego w miejscowości Ustanów   27.06.
2017
72 07.06.
2017
PGE Dystrybucja S.A. ul. Jedności, Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0001
Lesznowola
dz. 103/8,
100,69/4
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz sieci eN nN 0,4kV   31.07.
2017
73 09.06.
2017
umorzenie

 
PGE Dystrybucja S.A. ul. Arakowa, Zamienie, gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0032
Zakłady Zamienie
dz. 24
Budowa przyłącza nN 0,4kV, wymiana transformatora do zasilania oczyszczalni ścieków 17.07.
2017
 
74 07.06.
2017
Agata i Damian Tąder Wilcza Góra gm. Prażmów 141805_2
Prażmów
0025
Wilcza Wólka
dz. 342
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi   28.06.
2017
75 13.07.
2017
sprzeciw

 
PGE Dystrybucja S.A. Oddz. Skarżysko-Kamienna Błonie, gm. Prażmów 141805_2
Prażmów
0002
dz. 85/14
Budowa przyłącza kablowego nn do zasilenia działki 85/14
17.08.
2017
 
76 13.07.
2017
sprzeciw

 
PGE Dystrybucja S.A. Oddz. Skarżysko-Kamienna Błonie, gm. Prażmów 141805_2
Prażmów
0002
dz. 85/9,
85/8, 85/2,
85/14
Budowa przyłącza kablowego nn do zasilenia działki 85/9 I 85/8 17.08.
2017
 
77 13.07.
2017
sprzeciw

 
PGE Dystrybucja S.A. Oddz. Skarżysko-Kamienna Błonie, gm. Prażmów 141805_2
Prażmów
0002
dz. 85/12,
85/7
Budowa przyłącza kablowego nn do zasilenia działki 85/7
17.08.
2017
 
78 14.06.
2017
PGE Dystrybucja S.A. Piskórka, gm. Prażmów 141805_2
Prażmów
0020
Piskórka
dz. 98,99,
167,92/1
Budowa sieci kablowej nN złącza kablowego z pomiarem w Piskórce   04.09.
2017
79 14.06.
2017
umorzenie

 
Jarosław Opaliński Wólka Kozodawska, gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0038
Wólka Kozodawska
dz. 293/5
Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Rozbudowa garażu w budynku jednorodzinnym 04.09.
2017
 
80 20.06.
2017
PGE Dystrybucja S.A. Zakłady Zamienie, gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0032
Zakłady
Zamienie
dz. 22/8,22/7,
10
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linii kablowej nn wraz ze złaczem kablowym   12.07.
2017
81

23.06.
2017

PGE Dystrybucja S.A Wola Prażmowska, gm. Prazmów 141805_2
Prażmów 
0026
Wola Prażmowska
dz. 162,165,171/1
Budowa sieci elektroenergetycznej    17.07.
2017
82 27.06.
2017
Adam Burcewicz Prace Duże, gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0024
Prace Duże,
dz. 382/46
Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem 2-stanowiskowym    21.08.
2017
83 29.06.
2017
sprzeciw

 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Piaseczno-miasto 141804_4
Piaseczno
0013
dz. 84/2,58/2,
81/2
Przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci telekomunikacyjnej, przebudowa sieci energetycznej 09.08.
2017
 
84 29.06.
2017
umorzenie

 
Tomasz Grzelec Henryków Urocze, gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0015
Henryków Urocze
dz. 209/6
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wbudowanym garażem oraz szamba szczelnego 07.07.
2017
 
85 03.07.
2017
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Dominikańska 9, Góra Kalwaria 141801_4
Góra Kalwaria
1-02
dz. 37/17,
37/18, 37/19
budowa sieci cieplnej 2xDN125/225mm z przyłączami 2xDN65x140mm do budynków mieszkalnego oraz hotelowego   25.07.
2017
86 04.07.
2017
Gmina Piaseczno ul. Żołny, Głosków 141804_5
Piaseczno
0010 Głosków
dz. 400,224/17,
224/12,222/15,
220/13,
228/19,228/13
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Żołny w Głoskowie   26.07.
2017
87 04.07.
2017
Gmina Piaseczno ul. Kolonia, Wola Gołkowska 141804_5
Piaseczno
0037
Wola Gołkowska
dz. 239
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Kolonia w Woli Gołkowskiej   25.07.
2017
88 04.07.
2017
Gmina Piaseczno ul. Kolonia, Wola Gołkowska 141804_5
Piaseczno
0037
Wola Gołkowska
dz. 184/24,
185/11,186/10,
187/12,188/12,
189/12,193/6
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sielankowa w Woli Gołkowskiej   26.07.
2017
89 05.07.
2017
umorzenie

 
PGE Dystrybucja S.A. Józefosław, gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0019
Józefosław
dz. 63/82,
63/83,63/84,
63/85,63/86,
63/87,63/88,
63/89,63/90,
63/91,63/92,
63/93,63/94,
63/95,63/96,
63/97,63/98,
63/99,
63/100,
63/101,
63/102,
63/103,
63/104,
63/105,
63/106,
63/107

Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przyłaczy energetycznych nn dla 12 budynków jednorodzinnych
6.09.
2017
 
90 07.07.
2017
Edyta Korlak Mroków, gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0018
Mroków
dz. 132/6
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi w tym instalacją gazową   31.07.
2017
91 10.07.
2017
Andrzej Białecki Robercin, gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0032
Robercin
dz. 39/3
Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   13.09.
2017
92 12.07.
2017
Burmistrz Tarczyna Jeziorzany, Komorniki, gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0008
Jeziorzany
0012
Komorniki
dz. 223,
227,228/1,
229/1,230,
231,232,
234,235,
236,237/1,
237/2,237/3,
238,239,
302,25/12,
25/4,25/21,
39,40,41,
44/1,43,44/3,
47,48,49,50/1,
51,23
Rozbudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej w zakresie budowy linii oświetlenia ulicznego, ul. Ogrodowej, Południowej i Warszawskiej w miejscowości Jeziorzany, Komorniki, gm. Tarczyn   04.09.
2017
93 18.07.
2017
Dariusz Jakubowski Ul. Paderewskiego, Piaseczno 141804_4
Piaseczno
0034
dz. 4/5
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą do jego funkcjonowania   13.09.
2017
94 19.07.
2017
Gmina Piaseczno ul. Sadowa, Baszkówka, gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0003
Baszkówka
dz. 42/15,
14/3
Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1 KV, budowa oświetlenia drogowego   10.08.
2017
95 24.07.
2017
umorzenie

 
Lidia Juszczak-Sapiecha ul. Brzozowa Kąty gm. Góra Kalwaria 141801_5
Góra Kalwaria
0019 Kąty
dz. 229/3
Budowa dwóch domów jednorodzinnych dwulokalowych    
96 24.07.
2017
Sławomir Mikus ul. Kasztanowa Ustanów gm. Prażmów 141805_2
Prażmów
0022
Ustanów
dz. 225/3
Rozbudowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego   05.10.
2017
97 26.07.
2017
umorzenie

 
Michał Jóźwik Bielawa, gm. Konstancin-Jeziorna 141802_5
Konstancin-Jeziorna
0001
Bielawa
dz. 641
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego. 17.08.
2017
 
98 26.07.
2017
umorzenie

 
Tomasz Surma Konstancin-Jeziorna ul. Kasztanowa 141802_4
Konstancin-Jeziorna
28-mar
dz. 29/2
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi. 07.08.
2017
 
99 28.07.
2017
Elżbieta Jarmulska Prace Małe, gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0025
Prace Małe
dz. 33/1
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   

21.08.
2017

100 01.08.
2017
PGE Dystrybucja S.A ul. Wilanowska, Józefosław
141804_5
Piaseczno
0019
Józefosław
dz. 
348/7,
348/8
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oraz złączy kablowych nN w celu zasilenia osiedla Mieszkaniowego Etap II   20.09.
2017
101
01.08.
2017
PGE Dystrybucja S.A.
ul. Wilanowska, Józefosław
141804_5
Piaseczno
0019
Józefosław
dz. 348/7,
348/8
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oraz złączy kablowych nN w celu zasilenia osiedla Mieszkaniowego Etap III
  20.09.
2017
102 09.08.
2017
Piotr Piskorski ul. Okrężna, Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0001
Lesznowola
dz. 287/1,288/1,
288/15
budowa sieci kanalizacyjnej   31.08.
2017
103 11.08.
2017
PGE Dystrybucja S.A. ul. Wenus, Józefosław 141804_5 Piaseczno
0019
Józefosław
dz. 113/2,
110/9,
110/25,
113/6,
348/2
budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze złączami do zasilania budynku wielolokalowego   04.09.
2017
104 11.08.
2017

umorzenie
Gospodarstwo Ogrodnicze Rechnia Mariusz Ostrówik, Góra Kalwaria 141801_5
Góra Kalwaria
dz. 166,
167,168/1
budowa kontenerowych stacji transformatorowych i przyłączy elektroenergetycznych średniego napięcia 12.10.
2017
 
105 22.08.
2017
Gmina Piaseczno ul. Kolejowa Głosków Letnisko 141804_5
Piaseczno
011
Głosków Letnisko,
dz. 141,211
Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1 kV, budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kolejowej w Głoskowie Letnisko.   13.09.
2017
106 04.08.
2017
Renata Hetman-Stępień Świętochów, gm Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0034
Świętochów
dz. 174/3, 236,
241
rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym   28.08.
2017
107 23.08.
2017
umorzenie

 
Anna Rulak Konstancin-Jeziorna 141802_4
Konstancin-Jeziorna
03-06
dz. 9
Budowa sieci elektroenergetycznej NN 0,4kV 28.09.
2017
 
108 24.08.
2017
Adam Fedio Mysiadło, gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0019
Mysiadło
dz.101/2,106/1,
106/2,105/29,
105/28,105/26,
105/25,105/23,
105/22,105/21,
105/20,411/3,
411/2,411/1
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   15.09.
2017
109 22.08.
2017
sprzeciw

 
Antoni Stolarczyk Wojciechowice, gm. Góra Kalwaria 141801_5
Góra Kalwaria
0044
Wojciechowice
dz. 57/2
rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z termomodernizacją 24.10.
2017
 
110 30.08.
2017
PGE Dystrybucja S.A. Siedliska, gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0035
Siedliska
dz. 20/3,20/12,
206/1,187/7,
187/83,187/10,
187/21,187/14
Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV   21.09.
2017
111 30.08.
2017
Arche sp. z o.o. Piaseczno miasto 141804_4
Piaseczno38
dz. 14,18/1,11,
73,72/5,72/6
budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej   03.11.
2017
112 31.08.
2017
PGE Dystrybucja S.A. Góra Kalwaria miasto 141801_4
Góra Kalwaria
1301
dz. 45,15/9,
41/9,16/2
budowa linii kablowej nn YAKXS 4x120mm wraz ze złączem kablowym dla zasilenia budynku jednorodzinnego   12.10.
2017
113 01.09.
2017
Paweł Kuźmierczak ul. Fabryczna, Łoziska gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0015 Łoziska
dz. 16/2,16/3,
16/4,16/6,
16/8,16/10,
16/11,16/12,
16/13,16/14,
16/15,16/16,
16/17,16/18,
16/19,16/20,
16/21,16/22,
16/23,16/24
budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantami i przyłączami   25.09.
2017
114 04.09.
2017
Gmina Piaseczno ul. Taneczna, Piaseczno 141804_4
Piaseczno
22
dz. 41/11,10/2,
10/3,10/3
budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kV oraz oświetlenia drogowego ul. Tanecznej   26.09.
2017
115 04.09.
2017
Gmina Piaseczno ul. Leśnych Ziół, Jastrzębie 141804_5
Piaseczno 16
dz. 54/30,54/31,
54/28,54/48,
54/44
budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kV oraz oświetlenia drogowego ul. Leśnych Ziół   26.09.
2017
116 06.09.
2017
Dworek Polski sp.j. Ustanów gm. Prażmów 141805_2
Prażmów
0022
Ustanów
dz. 99,
108/8, 108/9,
108/10,108/11,
108/12,108/13,
108/14,108/15,
108/16,108/17,
108/18,108/19,
108/20,108/21,
108/22,108/23,
108/24,108/25,
108/26,108/27,
108/28,108/29,
108/30,108/31,
108/32,108/33
budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do osiedla domów jednorodzinnych   28.09.
2017
117 06.09.
2017
Dworek Polski sp.j. Ustanów gm. Prażmów 141805_2
Prażmów
0022
Ustanów
dz. 99,108/8,
108/9,108/10,
108/11,108/12,
108/13,108/14,
108/15,108/16,
108/17,108/18,
108/19,108/20,
108/21,108/22,
108/23,108/24,
108/25,108/26,
108/27,108/28,
108/29,108/30,
108/31,108/32,
108/33
budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do osiedla domów jednorodzinnych   28.09.
2017
118 07.09.
2017
PGE Dystrybucja S.A. Góra Kalwaria miasto 141801_4
Góra Kalwaria
0202 ; 0201
dz. 88/1,87/3,
87/2,31/2,31/1,
32/1,32/2,84;
165,164/2,163
budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV   29.09.
2017
119 07.09.
2017
PGE Dystrybucja S.A. Góra Kalwaria miasto 141801_4
Góra Kalwaria
202
dz. 45,31/2,
60,53/1
budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV   29.09.
2017
120 07.09.
2017
Piotr Piskorski ul. Niedźwiedzia, ul. Lawendowa Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0001 Lesznowola
dz. 279/23,279/24,
280/10,346,
324/10,345/2
budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej   29.09.
2017
121 07.09.
2017
PGE Dystrybucja S.A. Góra Kalwaria miasto 141801_4
Góra Kalwaria
0202 ; 0201
dz. 84, 79/1,
79/2, 41; 161,
163, 159
budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV   29.09.
2017
122 06.09.
2017
umorzenie

 
Mariusz Rechnia Brzumin gm. Góra Kalwaria 141801_5
Góra Kalwaria
0007 Brzumin
dz. 108
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków 14.09.
2017
 
123 08.09.
2017
PGE Dystrybucja S.A. Ustanów gm. Prażmów 141805_2
Prażmów
0022 Ustanów
dz. 91/1,99,108/8,
87/16,91/2,
108/4,88/1,109,
108/18,108/9,
108/10,108/28
budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV   02.10.
2017
124 11.09.
2017
Arkadiusz Jamski Kępa Okrzewska gm. Konstancin-Jeziorna 141802_5
Konstancin-Jeziorna
0012
Kępa Okrzewska
dz. 55/4
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego z lokalem usługowym oraz bezodpływowym zbiornikiem na ścieki   24.11.
2017
125 12.09.
2017
PGE Dystrybucja S.A. ul. Przejazd Chylice gm Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0008
Chylice
dz. 266,
277/4,
277/18,
284/19,
284/21,
473
budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV   04.10.
2017
126 12.09.
2017
umorzenie

 
Tomasz Mirosław Miłkowski, Karolina Miłkowska ul. Okrężna Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0001
Lesznowola
dz. 294/16,294/18
budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych 28.09.
2017
 
127 18.09.
2017
Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. Lesznowola   141803_2 Lesznowola 
0001
Lesznowola 
dz. 290/17,
294/32,
294/34,
294/3
budowa sieci kanalizacji sanitarnej   10.10.
2017
128 18.09.
2017
Gmina Piaseczno Żabieniec, gm. Piaseczno 141804_5 Piaseczno
0044
Żabieniec
dz. 104/1,
329/4,
252/1,
252/8,
253/7,
252/9,
252/24
budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kV oraz budowa oświetlenia drogowego   10.10.
2017
129 20.09.
2017
PGE Dystrybucja S.A. Bobrowiec, gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0005
Bobrowiec
dz.109/32,
187,186,197,
196,194,193,
192,191,
190,189,
185,184,
182,181,
180,179,
178,177
budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi   30.10.
2017
130 20.09.
2017
LIGHTHOUSE Development sp. z o.o. sp. K.A. W&B MOLD-WB sp.K. Zakłady Zamienie, gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0032
Zakłady Zamienie
dz. 40/9,
40/11,
40/12,
40/13,
40/15,
40/16,
25/2,35,4,
37/2
budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej   12.10.
2017
131 20.09.
2017
Burmistrz Tarczyna Kopana, Stefanówka gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0013
Kopana; 0031
Stefanówka
130; 104
rozbudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej w zakresie budowy linii oświetlenia ulicznego   12.10.
2017
132 02.10.
2017
Rafał Marcinkowski, Kazimiera Rawska, Anna i Piotr Duda, Dominika Perzyna, Anna Głębicka, Anna Dobroczyńska Ruda, Marylka gm. Tarczyn 141806_5 Tarczyn
0029 Ruda;
0020 Mrylka
13; 21/5
budowa przewodu wodociągowego rozdzielczego do budynków mieszkalnych   22.11.
2017
133 29.09.
2017
Grzegorz Górski ul. Krótka 17, 05-555 Przypki 141806_5 Tarczyn
0026
Przypki
dz. 23/1
rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi w istniejącym siedlisku rolniczym   23.10.
2017
134 03.10.
2017
Gmina Piaseczno ul.Krokusowa, Wólka Kozodawska 141804_5
Piaseczn
0038
Wólka Kozodawska
dz. 315/3,333/6
sieć elektroenergetyczna o napięciu znamionowym do 1kv, budowa oświetlenia drogowego ul. Krokusowa, Wólka Kozodawska   25.10.
2017
135 03.10.
2017
sprzeciw

 
Przedsiębiorstwo budowlane UNIMAX Sp. z o.o. ul. Jarząbka, Piaseczno 141804_4 Piaseczno
0013
dz. 52/4,
3/1, 6/4
budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kv 22.11.
2017
 
136 02.10.
2017
Katarzyna Borko ul. Leśna 2, 05-530 Cendrowice 141801_5
Góra Kalwaria
0009 Cendrowice
dz. 115/1,107
budowa sieci wodociągowej   27.02.
2018
137 03.10.
2017
Gmina Piaseczno Żabieniec, Jastrzębie, gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0044
Żabieniec,
0016 Jastrzębie
dz. 207/3,136
budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kv, budowa oświetlenia drogowego przy ul. Malinkowej   10.11.
2017
138 03.10.
2017
Gmina Piaseczno Pilawa, gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
dz. 207/3,136
budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kv, budowa oświetlenia drogowego przy ul. Karłowatej Sosny, Pilawa   25.10.
2017
139 04.10.
2017
umorzenie

 
Wamtechnik Sp. z o.o Piaseczno-miasto 141804_4
Piaseczno
0021
dz. 10/1
budowa sieci elektroenergetycznej 13.10.
2017
 
140 05.10.
2017
umorzenie

 
Zbigniew Magdziarek Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0001
Lesznowola
dz. 4/6,4/5,
10/1
budowa sieci wodociągowej z przyłączami 27.10.
2017
 
141 05.10.
2017
PGE Dystrybucja S.A. Józefosław gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0019
Józefosław
dz. 63/10,
63/64,
63/68,
63/75,
63/82,
63/83,
63/84,
63/85,
63/86,
63/87,
63/91,
63/95,
63/96,
63/97,
63/98,
63/99,
63/100,
63/101,
63/102,
63/103
Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przyłączy energetycznych nn dla 12 budynków jednorodzinnych   27.11.
2017
142 06.10.
2017
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Piaseczno miasto 141804_4
Piaseczno
0013
dz. 84/2,81/2,
58/2
budowa kanalizacji deszczowej i budowa sieci telekomunikacyjnej   09.01.
2018
143 05.10.
2017
umorzenie

 
Agnieszka i Dawid Królica Piaseczno miasto 141804_4 Piaseczno
0061
dz. 28
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z urządzeniami i instalacją gazową 16.10.
2017
 
144 09.10.
2017
umorzenie

 
Adrian Geneja Nowa Wola, gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0022
Nowa Wola
dz. 262/5,
262/2,
262/21,
262/22
budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej 23.10.
2017
 
145 10.10.
2017
Gmina Piaseczno Jazgarzew, gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0017
Jazgarzew
dz. 459/8,
448/2
budowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia drogowego   02.11.
2017
146 10.10.
2017
Gmina Piaseczno Baszkówka, Wólka Pracka gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0003
Baszkówka;
0040
Wólka Pracka
dz. 14/3,
42/15,42/14; 35/17
budowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia drogowego   02.11.
2017
147 12.10.
2017
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Wola Wągrodzka, Nowe Wągrodno, Chosna 141805_2
Prażmów
0027
Wola Wągrodzka;
0019
Nowe Wągrodno;
0004
Chosna
dz. 100/5; 33/1,
34/1,
35/3,36/1,
37/1,38/3,
39/1; 1/1
budowa sieci wodociągowej   03.11.
2017
148 17.10.
2017
Krystyna Bronisz Prace Duże gm. Tarczyn 141806_5 Tarczyn
0024 Prace Duże
dz. 619/39, 622
budowa sieci wodociągowej   08.11.
2017
149 17.10.
2017
Gmina Góra Kalwaria ul. Piękna, ul. Mariańska, Góra Kalwaria miasto 141801_4
Góra Kalwaria
0501
dz. 68/1,101,
54/6,54/5,
51/5, 64/3,
64/2, 64/1,
54/4, 54/3,
54/2, 54/1
budowa sieci kanalizacji sanitarnej   08.11.
2017
150 17.10.
2017
Mariusz Rechnia Ostrówik, Góra Kalwaria 141801_5
Góra Kalwaria
0032
Ostrówik
dz. 166,167,
168/1
budowa kontenerowych stacji transformatorowych i przyłączy elektroenergetycznych średniego napięcia   08.11.
2017
151 19.10.
2017
PGE Dystrybucja S.A. Józefosław gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0019
Józefosław
dz. 77/7,
77/9,
77/10,77/13,
77/14,77/17,
77/18,77/21,
77/22,77/25,
77/28,77/30,
77/33,77/34,
77/37,77/38,
77/44,77/45,
77/46,77/71,
77/72,77/73,
77/88,78/71,
78/73
budowa sieci elekroenergetycznej kablowej nN oraz złączy kablowych nN   10.11.
2017
152 19.10.
2017
PGE Dystrybucja S.A. Krępa gm. Piaseczno 141805_2
Prażmów
0013
Krępa
dz. 40, 91
budowa sieci elekroenergetycznej kablowej nN oraz słupa linii napowietrznej nN w celu remontu linii napowietrznej SN relacji Góra Kalwaria-INCO   10.11.
2017
153 20.10.
2017
Gmina Piaseczno    ul. Liliowa Piaseczno-miasto 141804_4
Piaseczno
0029
dz. 76/6, 77/4,
77/11, 77/19,
77/25, 78/4
budowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia drogowego   30.11.
2017
154 23.10.
2017
Gmina Lesznowola Łoziska gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0015
Łoziska
dz. 53/24, 55/8,
57/10, 62/11,
62/12, 65/32
budowa sieci wodociągowej   14.11.
2017
155 24.10.
2017
Marzena i Robert Olkowicz ul. Polnej Róży Kąty gm. Góra Kalwaria 141801_5
Góra Kalwaria
0019
Kąty
dz. 18/14,
19/19, 20/11,
21/10,
23/15
budowa sieci kanalizacyjnej   15.11.
2017
156 24.10.
2017
PGE Dystrybucja S.A. ul. Żwirowa Wilcza Góra gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0028
Wilcza Góra
dz.134,137,
142,143,
144/23,
156/12,
156/15
budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kv   27.12.
2017
157 27.10.
2017
MDM sp. z o.o. Sp.K. ul. Przylaszczki, Józefosław gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0019
Józefosław
dy. 477,79/5
budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia   04.12.
2017
158 30.10.
2017
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie sp. z o.o. Kuleszówka gm. Piaseczno

141804_5
Piaseczno
0023
Kuleszówka
dz. 4/5

budowa sieci wodociągowej   21.11.
2017
159 11.10.
2017
Wamtechnik Sp. z o.o. ul. Techniczna Piaseczno miasto 141804_4
Piaseczno
0021
dz. 10/1
rozbudowa zewnętrznej sieci zasilającej   02.11.
2017
160 30.10.
2017
Bożena Molak Cendrowice gm. Góra Kalwaria 141801_5
Góra Kalwaria
0009 Cendrowice
dz. 138/1,129,
139/10,
139/11
budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem   21.11.
2017
161 31.10.
2017
Gmina Konstancin-Jeziorna ul. Wilanowska, Konstancin-Jeziorna 141802_4
onstancin-Jeziorna
0312
dz. 98/6,
98/8,98/10
budowa sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia   11.12.
2017
162 02.11.
2017
Gmina Piaseczno Żabieniec, gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0044
Żabieniec;
0045
Żabieniec IRS
dz. 333/2,
31/3,36/1;
54/2
budowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia drogowego   24.11.
2017
163 02.11.
2017
Gmina Piaseczno Mieszkowo gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0025
Mieszkowo
dz. 31/32,
31/33,
36/7,
38/1,27/33
budowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia drogowego   24.11.
2017
164 02.11.
2017
Gmina Piaseczno Pęchery gm. Piaseczno 141804_5
iaseczno
0028 Pęchery
dz.19/8
budowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia drogowego   24.11.
2017
165 31.10.
2017
Małgorzata Kobus Świętochów gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0034
Świętochów
dz. 219/2
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi   22.11.
2017
166 07.11.
2017
Gmina Piaseczno Chylice, gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0008
Chylice
dz. 266,
279/29,
296/2,
291/1,
292/1,
293/1,
288/1,
289/1,
290/5,
284/19,
284/10,
296/17
budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym   do 1 kV, budowa oświetlenia drogowego   14.12.
2017
167 14.11.
2017
umorzenie

 
Arche sp. z o.o. ul. Nadarzyńska Piaseczno-miasto 141804_4
Piaseczno
0038
dz. 11
budowa sieci wodociągowej 05.12.
2017
 
168 14.11.
2017
Arche sp. z o.o. ul. Nadarzyńska Piaseczno-miasto 141804_4
Piaseczno
0038;
0016
dz. 14/1,
14/2,
14/3,
14/4,
17/3,
17/4,
17/5,
17/6,
17/7,
17/10,
18/4,
18/5,
18/6,
18/7,
68; 78
budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   24.11.
2017
169 17.11.
2017
Gmina Konstancin-Jeziorna Konstancin-Jeziorna ul. Królowej Bony 141802_4
Konstancin-Jeziorna
0315
dz. 185/2,
141/5
budowa sieci elektroenergetycznej, oświetlenie ul. Królowej Bony w Konstancinie-Jeziornie   11.12.
2017
170 17.11.
2017
Gmina Konstancin-Jeziorna Konstancin-Jeziorna ul. Królowej Jadwigi 141802_4
Konstancin-Jeziorna
0315
dz. 185/2,
158
budowa sieci elektroenergetycznej, oświetlenie ul. Królowej Jadwigi w Konstancinie-Jeziornie   11.12.
2017
171 17.11.
2017
Gmina Konstancin-Jeziorna Konstancin-Jeziorna ul. Królowej Jadwigi 141802_4
onstancin-Jeziorna
0315
dz. 185/2,
137
budowa sieci elektroenergetycznej, oświetlenie ul. Dąbrówki w Konstancinie-Jeziornie   11.12.
2017
172 17.11.
2017
umorzenie
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ul. Sajny 7
Góra Kalwaria -miasto
141801_4
Góra Kalwaria
0101
dz. 127/1,
127/2,
86/1,86/2,
84
budowa przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego 05.03.
2018
 
173 22.11.
2017
PGE Dystrybucja S.A. Julianów, gm. Piaseczno 141804_5 Piaseczno
0020 Julianów
dz. 261,262,
263
budowa sieci elektroenergetycznej   14.12.
2017
174 24.11.2017 PGE Dystrybucja S.A.   141801_5
Góra Kalwaria
0013 Czaplinek;
0012 Czaplin
dz. 233,
227/2,238;
45/2,45/3,
46,49,
50,114
budowa oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej   14.12.
2017
175 27.11.2017 Katarzyna i Michał Konopka Krzaki Czaplinkowskie gm. Góra Kalwaria 141801_5
Góra Kalwaria
0023
Krzaki Czaplinkowskie
dz. 62/5,63/6
rozbudowa garażu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   28.12.
2017
176 30.12.
2017
PGE Dystrybucja S.A. ul. Świętojańska, Piaseczno miasto 141804_4
Piaseczno
0056; 0057
dz. 27/3,
78,43,
14/3; 24/2
budowa sieci kablowej wraz ze złączem kablowym   22.12.
2017
177 30.12.
2017
PGE Dystrybucja S.A. ul. Świętojańska, Piaseczno miasto 141804_4
Piaseczno
0056; 0057
dz. 42/1,
42/4,
42/2,43,
27/7,78,
27/6,27/3; 24/2
budowa sieci kablowej wraz ze złączem kablowym    
178 01.12.
2017
Gmina Konstancin-Jeziorna ul. Sobieskiego i ul. Królowej Marysieńki Konstancin-Jeziorna 141802_4
Konstancin-Jeziorna
0315
dz. 173,
185/2
budowa sieci kanalizacyjnej ul. Sobieskiego i ul. Królowej Marysieńki   27.12.
2017
179 01.12.
2017
Gmina Konstancin-Jeziorna ul. Sobieskiego i ul. Dąbrówki Konstancin-Jeziorna 141802_4
Konstancin-Jeziorna
0315
dz. 185/2,
137
budowa sieci kanalizacyjnej ul. Sobieskiego i ul. Dąbrówki   27.12.
2017
180 01.12.
2017
Gmina Konstancin-Jeziorna ul. Królowej Marysieńki Konstancin-Jeziorna

141802_4
Konstancin-Jeziorna
0315
dz. 185/2,
173, 91/12

budowa sieci elektroenergetycznej, budowa oświetlenia drogowego ul. Królowej Marysieńki   04.01.
2017
181 01.12.
2017
Gmina Konstancin-Jeziorna ul. Sobieskiego i ul.Królowej Bony Konstancin-Jeziorna 141802_4
Konstancin-Jeziorna
0315
dz. 185/2,
141/5
budowa sieci kanalizacyjnej ul. Sobieskiego i ul. Królowej Bony   27.12.
2017
182 01.12.
2017
Gmina Konstancin-Jeziorna ul. Sobieskiego i ul.Królowej Jadwigi Konstancin-Jeziorna
141802_4
Konstancin-Jeziorna
0315
dz. 185/2,
158
budowa sieci kanalizacyjnej ul. Sobieskiego i ul. Królowej Jadwigi   27.12.
2017
183 01.12.
2017
Burmistrz Tarczyna Prace Małe, Marylka, gm. Tarczyn 141806_5 Tarczyn
0025 Prace Małe;
0020 Marylka   dz. 1/3;
63/31,20/3
rozbudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej w zakresie budowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego   27.12.
2017
184 08.12.
2017
PGE Dystrybucja S.A. Krupia Wólka gm. Prażmów 141805_2
Prażmów
0014
Krupia Wólka
dz. 83/3,
83/4
budowa sieci kablowej wraz ze złączem kablowym   02.01.
2018
185 13.12.
2017
Mirosław Mizia Wola Przypkowska gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0037
Wola Przypkowska
dz. 193/3
budowa odcinka sieci wodociągowej   04.01.
2018
186 15.12.
2018
Gmina Piaseczno Piaseczno-miasto 141804_4
Piaseczno
0020
dz. 58/1,
58/2,54,64
budowa sieci elektroenergetycznej   08.01.
2018
187 18.12.
2017
Burmistrz Tarczyna Księżak, Przypki gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0016
Księżak
0026
Przypki
dz. 9; 171/1
rozbudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej   07.03.
2018
188 18.12.
2017
Orange S.A. Piaseczno-miasto 141804_4
Piaseczno
0036; 0033
dz. 76; 22/2,
22/7
budowa sieci telekomunikacyjnej   09.01.
2018
189 21.12.
2017
umorzenie

 
Przedsiębiorstwo Budowlane UNIMAX Sp. z o.o. Piaseczno-miasto 141804_4
Piaseczno
0013
dz. 52/4,
6/13,
3/1,6/12
budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 24.01.
2018
 
190 30.12.
2017
PGE Dystrybucja S.A. ul. Świętojańska, Piaseczno miasto 141804_4
Piaseczno  
0056; 0057 
z.42/1,
42/4,42/2,
43,27/7,78,
27/6,27/3;
24/2
budowa sieci kablowej wraz ze złączem kablowym     09.01.
2018

Spis obejmuje*:
1) wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
2) wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowe stacje transformatorowe o powierzchni zabudowy do 35 m2;
3) sieci: elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, telekomunikacyjne.

*Informacja udostępniona na podstawie Art.30a Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 443).
Wytworzył:
Katarzyna Tokaj-Stala
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2017-01-04 08:37:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-08-06 14:24:36)
 
 
ilość odwiedzin: 9859201

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X