Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 25.06.2018

zaawansowane

Pilotażowy program Aktywny samorząd w 2017 roku - MODUŁ I

UWAGA!
 
Wnioski przyjmowane są w pok. 15.

Moduł I Obszar C Zadanie 3 i 4 – Zmiana formularzy

Informujemy, że nastąpiła zmiana formularzy specyfikacji/kosztorysów wykonanych lub naprawionych protez.
Aktywne formularze do wypełniania przez oferentów/wykonawców (oferta, specyfikacja/ kosztorys) znajdują się pod adresem:

www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/formularze
Formularze należy wypełnić w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.
 
Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „Aktywny samorząd” MODUŁ I mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 (pok. 15 - parter), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 od dnia 8.05.2017 r. do 30.08.2017 r.

Głównym celem programu jest zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 
 
W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:
Moduł I -  likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
Obszar A - likwidacja bariery transportowej 
Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana jest do osób, które posiadają:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej, lub zatrudnienie,
- dysfunkcję narządu ruchu,
Maksymalne dofinansowanie wynosi 5.000 zł.
Wymagany udział własny - 15 % ceny brutto zakupu/usługi.
 
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, adresowana jest do osób, które posiadają:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej,
- dysfunkcję narządu ruchu.
Maksymalne dofinansowanie wynosi 2.100 zł, w tym:
- dla kosztów kursu i egzaminów - 1.500 zł,
- dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) - 600 zł,
Wymagany udział własny - 25% ceny brutto zakupu/usługi.
 
Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób, które posiadają:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku
Maksymalne dofinansowanie wynosi:
- dla osoby niewidomej - 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,
- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - 8.000 zł,
- dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych - 5.000 zł,
Wymagany udział własny - 10 % ceny brutto zakupu/usługi.
 
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania dla osób, które spełniają następujące warunki:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej, lub zatrudnienie,
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku
Maksymalne dofinansowanie wynosi:
- dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł,
- dla pozostałych adresatów obszaru - 2.000 zł (z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia). 
 
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. O pomoc mogą ubiegać się osoby, które posiadają:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności.
Maksymalne dofinansowanie wynosi 2.000 zł.
 
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne dla osób, które posiadają:
- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Maksymalne możliwe dofinansowanie przy amputacji w zakresie:
- ręki - 9.000 zł,
- przedramienia - 20.000 zł,
- ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym - 26.000 zł,
- na poziomie podudzia - 14.000 zł,
- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł,
- uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 25.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.
Wymagany udział własny - 10 % ceny brutto zakupu/usługi.
 
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne dla osób, które posiadają:
- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Maksymalne możliwe dofinansowanie wynosi do 30% kwot, o których mowa w Zadaniu 3. Wymagany udział własny - 10 % ceny brutto zakupu/usługi.
 
Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Aby ubiegać się o dofinansowanie w obszarze D, należy spełnić następujące warunki:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- aktywność zawodowa,
- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.
Maksymalne możliwe dofinansowanie wynosi 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku - tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną. 
Wymagany udział własny - 15 % ceny brutto zakupu/usługi.
 
W 2017 r. preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione.
Warunek wykluczający uczestnictwo w programie - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu.
 
Druki wniosków oraz szczegółowe informacje można otrzymać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, pokój nr 15 (tel. 22 756 61 17) lub pobrać poniżej plik pdf:
Wytworzył:
Marzena Kotkowska
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2017-05-04 12:23:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-08-28 09:26:25)
 
 
ilość odwiedzin: 8991158

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X