☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr interpelacji radnych 2017

Lp. Treść interpelacji / zapytania wraz z odpowiedzią Od kogo wpłynęło Z dnia                 Uwagi
1 w sprawie sekundników na skrzyżowaniach Sergiusz Muszyński 05.01.2017 r. IRD.7126.10.2017.SB
2 w sprawie położenia obwodu łowieckiego w pobliżu osiedla mieszkaniowego w Bielawie Sergiusz Muszyński 05.01.2017 r. KON.0003.2.2017.JC
3 w sprawie terminów realizacji aneksów zgodnie ze sprawozdaniem Starosty XXVII sesji Rady Powiatu Józef Zalewski 26.01.2017 r. OSR.6162.5.2015.AC
OSR.602.1.2016.DŚ
4 w sprawie uczestnictwa powiatu w programie „Mieszkanie Plus” Sergiusz Muszyński 02.03.2017 r. Starosta Piaseczyński
Wojciech Ołdakowski
5 w sprawie wykonania odpływu wody w ciągu drogi powiatowej przy ul. Szkolnej w Jazgarzewie Sergiusz Muszyński 07.03.2017 r. Starosta Piaseczyński
Wojciech Ołdakowski
6 w spawie przyszłości tężni solankowej w Konstancinie–Jeziornie Sergiusz Muszyński 15.03.2017 r. KON.0003.4.2017.JC
7 w sprawie odwodnienia ul. Szkolnej w Jazgarzewie Sergiusz Muszyński 15.03.2017 r. KON.0003.3.2017.JC
8 w sprawie rewitalizacji obszaru leśnego w rejonie ul. Redutowej, Jaremy i Okrężnej w obszarze Kotyrki Michał Grzesło 22.03.2017 r. KON.0003.5.2017.JC
9 w sprawie postawienia znaków drogowych w Kawęczynie przy ul. Kasztanowej Marcin Albinowski 23.03.2017 r. KON.0003.6.2017.JC
10 w sprawie zmniejszenia subwencji oświatowej dla Publicznego Liceum Katolickiego w Łazach Ewa Lubianiec 26.04.2017 r. KON.0003.7.2017
11 w sprawie ustalenia kwoty czynszu najmu budynków przy ul. Chyliczkowskiej 20 Józef Zalewski 27.04.2017 r. WGM.003.1.2017.EW
12 w sprawie informacji na temat Fundacji „Szerokie Wody” Maria Bernacka–Rheims 27.04.2017 r. PRO.0003.2.2017.MM
13 w sprawie montażu sygnalizacji świetlnej przy ul. Chylickiej w Konstancinie-Jeziornie Sergiusz Muszyński 04.05.2017 r. KON.0003.8.2017
14 w sprawie przetargów na sprzedaż nieruchomości w Konstancinie–Jeziornie przy ul Gąsiorowskiego Sergiusz Muszyński 04.05.2017 r. WGM.003.3.2017.EW
15 w sprawie podjęcia działań zapowiedzianych w odpowiedziach na interpelacje Sergiusz Muszyński 05.05.2017 r. EDU.4323.48.2017.AZ
SEK.0003.3.2017
WGM.003.3.2017.EW
16 w sprawie zatrudnienia osób w Starostwie Powiatowym w Piasecznie oraz wynagrodzeń Członków Zarządu i Sekretarza Powiatu Maria Bernacka–Rheims 23.03.2017 r Kadry
17 w sprawie przygotowanie zestawienia inspektorów nadzoru w okresie od początku 2015 r do czerwca 2016 roku oraz do 31 maja 2017 r. Józef Zalewski 21.06.2017 r. BKW
18 w sprawie udzielenia informacji w zakresie wprowadzonych zmian w planie wydatków inwestycyjnych w 2017 r. Józef Zalewski 20.06.2017 r. BKW
19 w sprawie zmiany patrona IV Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie Sergiusz Muszyński
Michał Grzesło
21.07.2017 r. EDU.4323.70.2017
20 w sprawie kontroli drzewostanu przy drogach powiatowych Paweł Szczyciński 31.07.2017 r. IRD
21 w sprawie wyegzekwowania naprawy ulicy Koralowych Dębów na odcinku ulicy od Malinowej w Zalesiu Górnym do ulicy Źródlanej przy przejeździe kolejowym w Żabieńcu Paweł Szczyciński 31.07.2017 r. IRD
22 w sprawie zwiększenia kontroli prędkości pojazdów przez policję na skrzyżowaniu ulic Źródlanej oraz Dzikich Gęsi w Wólce Kozodawskiej/Jesówce Paweł Szczyciński 31.07.2017 r. IRD.7126.140.2017.KO
23 w sprawie drzew przy drodze 2811W oraz wierzb na odcinku drogi powiatowej 2825W-823W w Żabieńcu Paweł Szczyciński 13.09.2017 r. IRD.0003.1.2017.PW
24 w sprawie sytuacji zespołu tanecznego „Rapsodia” w gm. Konstancin-Jeziorna Sergiusz Muszyński 4.10.2017 r. KON.0003.12.2017
25 w sprawie podjęcia działań przez Spółkę Wodną Słomczyn Sergiusz Muszyński 4.10.2017 r. KON.0003.11.2017
26 w sprawie lepszego oznakowania objazdów w związku z przebudową ul. Mirkowskiej Sergiusz Muszyński 12.10.2017 r. IRD.0003.2.2017.DR
27 w sprawie przedstawienia ponoszonych kosztów i ewentualnych korzyści z powodu przegrywanych i wygrywanych spraw od początku kadencji Maria Bernacka-Rheims 28.09.2017 r. KON.0003.10.JC
28 - w sprawie uzupełnienia niepełnej odpowiedzi na interpelację z dnia 5.09.br przez podanie do pkt pozyskane nowe pomieszczenia służbowe oraz obsługi interesantów ilości pozyskanych pomieszczeń.
- w sprawie podania danych dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń w Urzędzie Starostwa Powiatowego oraz podległych jednostkach: stan zatrudnienia na koniec września 2017 w etatach i osobach  oraz umowy cywilno-prawne; liczba zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz gł. specjalistów /w tym także  podanie liczby pełniących obowiązki/; fundusz wynagrodzeń planowany na rok 2016 i 2017 oraz wykonany za okres 1.01.2016-31.12.2016 i 1.01.2017-30.09.2017 w rozbiciu na poszczególne wydziały i podległe jednostki
- w sprawie kosztów umów cywilno-prawnych  wykonanych w roku 2016 oraz do dnia 30.09.2017.
- w sprawie przeprowadzonych podwyżek wynagrodzeń w roku 2016 oraz do 30.09.2017 , w tym w DPS w Górze Kalwarii oraz Konstancinie-Jeziornie.
- w sprawie wysokości odszkodowań zasądzonych przez sąd pracy zwolnionym po 2014 roku  pracownikom, których powództwo sąd pracy uznał za zasadne.
Klub Radnych NGNP 26.10.2017 r. KON.0003.14.2017r
29 w sprawie upamiętnienia wszystkich Radnych Powiatu Piaseczyńskiego czterech poprzednich Kadencji Waldemar Kosakowski 26.10.2017 r. KON.0003.16.2017r
30 w sprawie upamiętnienia wszystkich Radnych Powiatu Piaseczyńskiego czterech poprzednich Kadencji Maria Mioduszewska 26.10.2017 r. KON.0003.15.2017r
31 - w sprawie podania w ilu sprawach przegranych w I instancji były opinie kancelarii odnośnie odwołania i jakie były to opinie. Czy były przypadki, że wbrew opinii odradzającej dalsze postępowania odwoławcze podjęto decyzje o dalszym prowadzeniu spraw i kto jest za takie decyzje odpowiedzialny. Proszę o podanie jakie były skutki tych postępowań (z podaniem zasądzonych kwot i kosztów). Kolejne czy w przypadku przegranych spraw z powodu błędów popełnionych lub błędnych opinii albo przy braku opinii Kancelarii prawnej zostały wyciągnięte konsekwencje w stosunku do Kancelarii Prawnej. To co powiedziałam wcześniej, ale jeszcze raz, proszę o dokładne wyjaśnieni kto podjął decyzję o wniesieniu apelacji w sprawie p. WZ i czy zostały wyciągnięte konsekwencje w stosunku do osób odpowiedzialnych za to, że ostatecznie zaszła konieczność wypłaty znacznych kwot na rzecz bezprawnie zwolnionego pracownika. Prosimy o podanie dokładnych kwot zasądzonych (informacja pojawiła się w lokalnej gazecie). Proszę o kopię aktualnego schematu organizacyjnego Starostwa. Maria Bernacka-Rheims 26.10.2017 r. SEK.0003.4.2017r
32 w sprawie przeanalizowania możliwości prawnej udzielenia dofinansowania z budżetu Powiatu Piaseczyńskiego dla OSP z Powiatu Piaseczyńskiego Katarzyna Obłąkowska-Kubiak 26.10.2017 r. KON.0003.13.2017
33 - czy odbywały się rozmowy z emerytami, dające propozycje nie do odrzucenia, przejścia na emeryturę?
- Ilu Naczelników wymieniono, ilu jest nowych naczelników, kierowników, doradców w tej kadencji, w tym, ilu jest młodszych od Pana Starosty z podziałem na kobiety i mężczyzn?
- Czy miały miejsce imprezy integracyjne, organizowane przez Starostwo, względnie firmy związane ze Starostwem? Czy - spożywano tam alkohol? Czy uczestniczył w tych integracjach Starosta, Członkowie Zarządu? Czy awansowano osoby, tak pod względem stanowisk, jak i podwyżek wynagrodzeń, które brały udział w tych wyjazdach integracyjnych?
- Czy zdarzają się przypadki, że zakresy obowiązków z akt osobowych, są niezgodne z ich faktycznym wykonywaniem? Czy są przypadki, że pracownicy zostają po godzinach pracy i nie są za to wynagradzani?
- Jak wygląda sprawa w tej chwili z naczelnikami w Geodezji?
Maria Bernacka-Rheims 15.12.2017 r. SEK.0003.1.2018

 

Wytworzył:
Monika Rechnio
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2017-09-13 09:09:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-04-12 14:32:14)
 
 
ilość odwiedzin: 9726817

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X