☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Środa 12.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor (1 etat) w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 02.02.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w  Wydziale Geodezji i Katastru

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji i Katastru w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.  
Na w/w stanowisko został zatrudniony od dnia 1 lutego 2018 r. Pan Adrian Szewczyk z Konstancina-Jeziorny.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się wyższą wiedzą merytoryczną  potrzebną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 08.01.2018 r.

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14, 05-500  Piaseczno

Podinspektor – Wydział Geodezji i Katastru (GEK)

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 2 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko
1.  Maciej Marchlewski
2.  Adrian Szewczyk

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
PODINSPEKTOR (1 etat) w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie

1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie wyższe o kierunku geodezyjnym lub administracyjnym,
e) umiejętność pracy na komputerze w zakresie Microsoft Office,
f) umiejętność pracy w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
g) znajomość przepisów dot. Prawa geodezyjnego i Kartograficznego, ochrony danych osobowych oraz instrukcji kancelaryjnej,
h) min. 2 lata pracy w administracji publicznej.

2) Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność obsługi programu Kataster onLine,

3) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) obsługa biura podawczego,
b) przyjmowanie korespondencji wpływającej do urzędu,
c) rejestrowanie pism w odpowiednich rejestrach, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,
d) wysyłanie korespondencji,
e) obsługa interesantów,
f) udostępnianie dokumentów stanowiących wydruki z baz danych prowadzonych przez Wydział GEK.

4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) i list motywacyjny,
b) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
c) kserokopia dokumentów poświadczających wymagane doświadczenie w pracy,
d) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
e) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie lub dokument poświadczający umiejętność pracy na komputerze w zakresie Microsoft Office,
h) oświadczenie lub dokument poświadczający umiejętność pracy w systemie EZD,
i) oświadczenie lub dokument poświadczający dobrą znajomość przepisów dot. Prawa geodezyjnego i Kartograficznego, ochrony danych osobowych i instrukcji kancelaryjnej,
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w czasie trwania procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych  osobowych  oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 29 grudnia 2017 r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora  w Wydziale Geodezji i Katastru”. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

Wytworzył:
Wojciech Ołdakowski
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2017-12-12 08:34:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-02-02 16:00:52)
 
 
ilość odwiedzin: 9712715

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X