☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Wtorek 11.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi powiatowej nr 2838W ul. Millenium od skrzyżowania z ul. Radnych do skrzyżowan

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) czytaj dalej ZRID, zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2017 r. wpłynął uzupełniony wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej :

inwestor:
Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno


inwestycja: rozbudowa drogi powiatowej nr 2838W (ul. Millenium), od skrzyżowania z ulicą Radnych do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 722, z wyłączeniem obiektu mostowego
w zakresie: budowy jezdni, przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 722 oraz ul. Radnych z ul. Runowską, zjazdów, chodników, ciągów pieszo rowerowych, ścieżki rowerowej, budowy kanalizacji deszczowej, rowów infiltrująco-odparowujących, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowy sieci energetycznej niskiego napięcia, przebudowę sieci gazowej, kolidujących ogrodzeń, wykonanie nowej stałej organizacji ruchu oraz wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją.

Działki w liniach rozgraniczających projektowanej drogi w jednostce ew. Piaseczno- obszar wiejski :
- przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej, drukiem wytłuszczonym podano nr działek pod przejęcie przez jednostkę samorządu terytorialnego – Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego, w nawiasach podano nr działki po podziale, a po średniku nr działek po podziale poza inwestycją pozostające przy aktualnym właścicielu,  oznaczone wg katastru numerami:
405, 387/5, 306/7(306/28;306/29), 306/6(306/30;306/31), 306/8(306/32;306/33), 306/9(306/34;306/35),306/10(306/36;306/37),306/3(306/38;306/39),  306/13(306/40;306/41), 404/3(404/8;404/9), 386/1(386/4;386/7), 404/2(404/10;404/11),  267/14(267/20;267/21), 267/15(267/22;267/23), 267/11(267/18;267/19), 267/8(267/16;267/17), w obrębie 0010 Głosków,
19/11, 19/9, 4/41, 4/43, 3(3/1;3/2), w obrębie 0034 Runów PGR
72/1, 73/1, 72/2, 74(74/1;74/2), 75/2(75/3;75/4), w obrębie 0028 Pęchery

Działki poza liniami rozgraniczającymi projektowanej drogi , w jednostce ew. Piaseczno- obszar wiejski:
- przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu, oznaczone wg katastru numerami (w nawiasie nr ew. działki przed podziałem):
4/41, 19/9, w obrębie 0034 Runów PGR
 402/2, 247/1, 267/7, 266/5, 264, 261/1, 260/6, 306/29( z dz. 306/7), 306/31 (z dz.306/6),   306/41 (z dz.306/13), 267/21(z dz.267/14), 74/2 (z dz.74), 75/4 (z dz.75/2), w obrębie  0010 Głosków
- przeznaczone pod przebudowę innych dróg publicznych:
402/2, w obrębie 0010 Głosków
59, w obrębie 0028 Pęchery

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, pokój 141, od pon. do piąt. w godzinach 8-16, gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu: 20.12.2017 r.
(datę obwieszczenia wpisuje osoba dokonująca obwieszczenia na podstawie art. 49 § 2 k.p.a.)

Nr rej. ARB.6740.1.24.2017.MgD

Starosta Piaseczyński
Wojciech Ołdakowski

Wytworzył:
Magdalena Dąbrowska
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2017-12-20 14:13:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-12-20 14:27:57)
 
 
ilość odwiedzin: 9709928

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X