☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Wtorek 11.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowa ulic kategorii gminnej: Dworkowej, Topolowej i Końcowej

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1496) zawiadamia się, że w dniu 8 grudnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej:

inwestor: Wójt Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

inwestycja: budowa ulic kategorii gminnej: Dworkowej, Topolowe i Końcowej w miejscowości Lesznowola i PGR Lesznowola

Działki przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej:

w liniach rozgraniczających projektowanej drogi:
(w nawiasach podano nr działki po podziale) – drukiem podkreślonym – pod poszerzenie pasa drogowego, drukiem wytłuszczonym – pod przejęcie przez jednostkę samorządu terytorialnego – Gminę Lesznowola, po przecinku działki po podziale poza inwestycją pozostające przy aktualnym właścicielu, oznaczone wg katastru nieruchomości numerami:

jedn. ew. Lesznowola, obręb 0012 PGR Lesznowola:
8, 6/1, 6/2, 12, 51 (51/1, 51/3), 51 (51/2, 51/3), 9/13 (9/15, 9/16), 5/13 (5/21, 5/24), 5/13 (5/22, 5/24), 5/13 (5/23, 5/24), 7/2 (7/5, 7/7), 7/2 (7/6, 7/7), 5/11 (5/19, 5/20), 5/10 (5/17, 5/18), 7/1 (7/3, 7/4)

jedn. ew. Lesznowola, obręb 0001 Lesznowola:
63, 62/8, 62/9, 60/2, 58 (58/3, 58/4), 59 (59/3, 59/4)    

jedn. ew. Lesznowola, obręb 0016 Magdalenka:
1598, 1576/1

poza liniami rozgraniczającymi projektowanej drogi:
przeznaczone pod przebudowę dróg innych kategorii:
jedn. ew. Lesznowola, obręb 0012 PGR Lesznowola:
11

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, od pon. do piąt. w godzinach 8-16, gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.  
Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Jednocześnie zgodnie z art. 49a k.p.a. informuje się, że o innych czynnościach, z wyjątkiem zawiadomienia o wydaniu decyzji, organ będzie informował poprzez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu: 3.01.2018 r.
(datę obwieszczenia wpisuje osoba dokonująca obwieszczenia na postawie art. 49 § 2 k.p.a.)

Nr rej. ARB.6740.1.22.2017.KS

Starosta Piaseczyński
Wojciech Ołdakowski

Wytworzył:
Katarzyna Świcińska
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2018-01-03 15:51:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-01-03 15:57:00)
 
 
ilość odwiedzin: 9709929

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X