Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Czwartek 21.06.2018

zaawansowane

Spis zgłoszeń budowy 2018

2 05.01.
2018
umorzenie

 
Budmech sp. z o.o. sp. k. Wola Mrokowska 141803_2
Lesznowola
0030
Wola
Mrokowska
dz. 66/4,
66/10
budowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej 29.01.
2018
 
3 08.01.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Mieszkowo 141804_5
Piaseczno
0025
Mieszkowo
dz. 106,110
budowa sieci elektroenergetycznej kablowej   30.01.
2018
4 10.01.
2018
ARCHE sp. z o.o. Piaseczno-miasto 141804_4
Piaseczno
0038
dz. 11
budowa sieci wodociągowej dla zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych   09.03.
2018
5 12.01.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Uwieliny 141805_2
Prażmów
0023
Uwieliny
dz. 53/3,
98,
96/5
budowa sieci elektroenergetycznej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej   26.03.
2018
6 17.01.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Grzędy, Wola Przypkowska gm. Tarczyn, Wola Mrokowska gm. Lesznowola

141806_5
Tarczyn;
141803_2 Lesznowola

0006
Grzędy;
0037
Wola
Przypkowska; 0030
Wola
Mrokowska
dz. 4/2; 22; 107/1,
54/6,54/9

budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia   26.03.
2018
7 17.01.
2018
umorzenie

 
Piotr Patla Henryków Urocze gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0015 Henryków Urocze
dz. 195/47
rozbudowa i przebudowa budynku jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi 01.03.
2018
 
8 18.01.
2018
umorzenie

 
Jarosław Michaluk Konstancin-Jeziorna miasto 141802_4 Konstancin-
Jeziorna
0121
dz. 21/2
przebudowa budynku jednorodzinnego   05.02.
2018
9 01.02.
2018
Paweł Kozanecki, Karol Kempa Solec gm. Góra Kalwaria 141801_4
Góra Kalwaria
0040
Solec
dz. 102/2,
81,80/10,
80/4,
55/2,30,9/2
budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej    
10 02.02.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Jastrzębie gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0016
Jastrzębie
dz. 79/11,
79/48,
79/47
budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV ze złączem kablowym   09.03.
2018
11 06.02.
2018
Roman i Bożena Łukasiak Stefanówka gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0031
Stefanówka
dz. 95
rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi   15.03.
2018
12 06.02.
2018
Janina Rowińska Stefanówka gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0031
Stefanówka
dz. 95
rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi   15.03.
2018
13 07.02.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Ustanów gm. Prażmów 141805_2
Prażmów
0022
stanów
dz. 240/4,
243/2,
286/3,286/4
budowa sieci elektroenergetycznej, budowa słupa NN, linii kablowej NN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi   01.03.
2018
14 06.02.
2018
umorzenie

 
LighthouseDevelopment sp z o.o. sp k.a.; W&B Mold-WB sp.k. Zakłady Zamienie gm. Lesznowola 141803_2 Lesznowola 
0032 Zakłady Zamienie    40/8,40/9,
40/12,40/13
budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z 6 zbiornikami betonowymi retencyjnymi   15.02.
2018
15 09.02.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Nowa Wola gm. Lesznowola 141803_2 Lesznowola
0022
Nowa Wola
dz. 249/9,
248/3,
248/4,251/1
budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia   28.03.
2018
16 09.02.
2018
umorzenie

 
Akropol Hause sp. z o.o. Lesznowola 141803_2 Lesznowola
0001
Lesznowola
dz. 4/5,
4/6,10/1
budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 03.04.
2018
 
17 12.02.
2018
Katarzyna Kurczyńska Nowa Wola gm. Lesznowola 141803_2 Lesznowola
0022
Nowa Wola
dz. 192/3,
193/2
rozbiórka odcinka elektroenergetycznej sieci napowietrznej oraz budowa odcinka podziemnej sieci kablowej niskiego napięcia   27.03.
2018
18 13.02.
2018
JARPER Jarosław Perzyna Kolonia Warszawska gm. Lesznowola 141803_2 Lesznowola
0009
Kolonia Warszawska
dz. 9/10,
10/5,
10/6,
10/4,
10/2,
11/1,
11/2,8/3
budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego średniego napięcia wraz z kontenerową stacją transformatorową   17.05.
2018
19 13.02.
2018
Anna Rulak Konstancin-Jeziorna - miasto 141802_4
Konstancin-
Jeziorna
0306
dz. 9
budowa sieci elektroenergetycznej   06.03.
2018
20 15.02.
2018
PB UNIMAX sp. z o.o. Piaseczno miasto 141804_4
Piaseczno
0013
dz. 52/4,
6/13,
3/1,6/12
budowa sieci elektroenergetycznej kablowej   07.05.
2018
21 21.02.
2018
Tomasz Glica, Grzegorz Polak, Rozalia Zdulska, Elżbieta Golik, Włodzimierz Cacek, Stanisłąwa Siejka, Paulina Sowa, Zygmunt Wielogórski Tomice gm. Góra Kalwaria 141801_5 Góra Kalwaria
0042
Tomice
dz. 79
budowa sieci wodociągowej   05.04.
2018
22 14.02.
2018
umorzenie

 
Anna Górajska Zalesie Górne gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0042
Zalesie Górne
dz. 964
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 13.04.
2018
 
23 22.02.
2018
przeniesienie

 
Marcin Chmielewski Łubna gm. Góra Kalwaria 141801_5 Góra Kalwaria
0026
Łubna
dz. 13/6,
13/7,22
budowa sieci kanalizacyjnej 09.04.
2018
 
24 26.02.
2018
Mirosław Kamiński, Artur Olkowski Lesznowola 141803_2 Lesznowola
0001 Lesznowola
dz. 257/10,
257/12,
257/14,
257/15,
257/16,
257/23
budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej   09.04.
2018
25 27.02.
2018
Ampar Bis Ryszard Więcławski, Sylwester Szczęsny sp.J. Józefosław gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0019
Józefosław
dz. 27/13,
27/16,
28/8,360/31
budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej   21.03.
2018
26 28.02.
2018
Olsza Olbrysz sp.j Kolonia Lesznowola gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0007
Kolonia
Lesznowola
dz. 21/5,
21/6,
26/1
budowa sieci kanalizacyjnej   09.04.
2018
27 02.03.
2018
Maciej Mac Piaseczno miasto 141804_4
Piaseczno
0315
dz. 35
remont i adaptacja domu jednorodzinnego   25.04.
2018
28 06.03.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Łoziska gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0015
Łoziska
dz. 55/8,
55/18,481,
482,483,
484,485,
486
budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia   28.03.
2018
29 15.03.
2018
sprzeciw

 
PGE Dystrybucja S.A. Czaplin, gm. Góra Kalwaria 141801_5
Góra Kalwaria
0012
Czaplin
dz. 39/17,
123,133,
114
budowa sieci elektroenergetycznej 23.04.
2018
 
30 15.03.
2018
Aneta Głażewska
Rafał Głażewski

Dobiesz
gm. Góra Kalwaria

141801_5
Góra Kalwaria    0017 Dobiesz
dz. 58/6,
71,92/7,
92/8
budowa sieci wodociągowej   06.04.
2018
31 16.03.
2018
umorzenie

 
PGE Dystrybucja S.A. Piaseczno miasto 141804_4
Piaseczno
0063
dz. 7, 43,
44
budowa sieci elektroenergetycznej 09.05.
2018
 
32 20.03.
2018
Ampar Bis Ryszard Więcławski, Sylwester Szczęsny sp.J. Józefosław, gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0019
Józefosław
dz.26/317,
26/318,
26/319,
26/320,
26/321,
26/322,
26/323,
26/324,
26/325,
26/326,
26/327,
26/328,
26/329,
26/330,
26/331,
27/1,
27/35,
454,
465
rozbiórka odcinka elektroenergetycznej sieci oraz budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia   27.04.
2018
33 26.03.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Racibory gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0022
Racibory
25,24/1,
23,22,
21/11,
36,37/2
budowa sieci elektroenergetycznej   06.06.
2018
34 29.03.
2018
Gmina Piaseczno Piaseczno miasto 141804_4
Piaseczno
0069
dz.68/7,
68/8,
68/9,
68/10,
68/11
budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (oświetlenie drogowe ul. Głównej)   20.04.
2018
35 04.04.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Nowe Racibory, Prace Duże gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0022
Nowe Racibory
0024
Prace Duże
dz.25,
38/12,
38/13,
38/14,
42,43,
44/2,
61/1,
64/1,
59; 320
budowa sieci elektroenergetycznej    
36 29.03.
2018
Jarosław Opoliński Piaseczno miasto 141804_4
Piaseczno
0038
dz. 293/5
rozbudowa garażu w budynku jednorodzinnym   18.05.
2018
37 09.04.
2018
umorzenie

 
Finser Beta Sp. z o.o. Marylka, gm. Tarczyn dz. 90 budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi w tym instalacją gazową   18.04.
2018
 
38 10.04.
2018
Elżbieta Mróz Konstancin-Jeziorna 03-13
dz. 90
przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego    
39 10.04.
2018
MKG Rafał Chmielewski Góra Kalwaria 10-03
dz. 19/3,
19/7,
20/9
18/21,
17/8,
16/6,
15/7,
9/5
budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą   19.06.
2018
40 10.04.
2018
umorzenie

 
Kazimierz Furmańczyk Tarczyn miasto 141806_4
Tarczyn
0001 Tarczyn
dz. 430/3
rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   27.04.
2018
 
41 16.04.
2018
umorzenie

 
P4 sp.z o.o. Pilawa gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0007 Pilawa
dz. 241/13
budowa sieci elektroenergetycznej 23.04.
2018
 
42 16.04.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Bronisławów, gm. Prażmów 141805_2
Prażmów
0003
Bronisławów
dz. 298/3,
298/7,
298/9,
298/11,
298/12,
298/14,
298/17,
298/19,
298/22,
298/23,
298/24,
298/25,
298/28,
298/29,
298/32,
298/33,
298/34,
298/36,
298/39,
298/40,
298/42,
298/45,
298/46
budowa sieci elektroenergetycznej   08.06.
2018
43 17.04.
2018
Gmina Piaseczno    Gołków, gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0013
Gołków
751,
750/15,
750/10
budowa sieci elektroenergetycznej (oświetlenie drogowe)   09.05.
2018
44 17.04.
2018
Asma Plus sp. z o.o. Lesznowola 141803_2 Lesznowola
0001
Lesznowola
dz. 189/3,
190/13,
191/16,
191/19,
146,
226/1
budowa sieci wodociągowei i sieci kanalizacji sanitarnej   09.05.
2018
45 17.04.
2018
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Kąty gm. Góra Kalwaria 141801_5
Góra Kalwaria
0019 Kąty
dz. 2/18,
3/11,
3/14,
3/27,
3/41,
3/54
budowa sieci wodociągowej  

 

09.05.
2018

 

46 27.04.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Piaseczno 141804_4
Piaseczno, dz. 2,
dz 92, 93
przebudowa istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV    
47 27.04.
2018
Gmina Piaseczno Piaseczno 141804_4
Piaseczno – miasto,
obręb 0060,
dz 112/2,
102/4;
obręb 0067,
dz. 15/10,
118/15,
16/1,
16/3,
16/6,
16/7,
16/8;
obręb
0068,
dz. 26/2,
26/3,
26/4,
26/5,
26/6;
obręb
0069,
dz. 2/1,
2/2, 2/3,
2/4, 2/5,
2/6, 2/7,
2/8, 2/9;
budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV - oświetlenie drogowe ul. Głównej - drogi powiatowej nr 2841W na odcinku od kolei wąskotorowej w Piasecznie do ul. Bobrowieckiej w Bobrowcu   21.05.
2018
48 02.05.
2018
Olsza Olbrysz sp.j. Lesznowola 141803_2 Lesznowola
0007
Kolonia
Lesznowola
dz. 22/1,
22/6,
22/10,
22/11,
22/14
budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej    
49 08.05.
2018
Burmistrz Tarczyna Tarczyn miasto 141806_4
Tarczyn
0001
Tarczyn
dz. 438/2,
438/3,
652,638,
190/5,639,
677/1,668,
197/3,
194/4,194/3,
197/5,208,
214/1
budowa sieci elektroenergetycznej   30.05.
2018
50 09.05.
2018
Burmistrz Tarczyna Tarczyn miasto 141806_4
Tarczyn
0001
Tarczyn
dz. 247,
263/23,
263/4,
263/5,
263/38,
263/41,
263/10,
263/9,
263/8,
263/13
budowa sieci elektroenergetycznej   01.06.
2018
51 09.05.
2018
Burmistrz Tarczyna Janówek gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0007
Janówek
dz. 40,41,
42/1
budowa sieci elektroenergetycznej   01.06.
2018
52 10.05.
2018
Novisa Development sp. z o.o. sp. j. Nowa Wola gm. Lesznowola 141803_2 Lesznowola
0022
Nowa Wola
dz. 251/1,
627/1,
627/9
budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej    
53 07.05.
2018
Marcin Jasiński, Ewelina Chmielewska Prace Duże gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0024 Prace Duże
dz. 384/24
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
54 07.05.
2018
Krzysztof Noremberg Gładków gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0005
Gładków
dz. 3
nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części gospodarczej na mieszkalną    
55 11.05.
2018
Bud-Rim Development sp. z o.o. Plus sp. komandytowa Piaseczno miasto 141804_4
Piaseczno
0042
dz. 37,
38/1
przebudowa sieci elektroenergetycznej    
56 21.05.
2018
Krzysztof Świś, Joanna Augustynowicz Uwieliny gm. Prażmów 141805_2
Prażmów
0023
Uwieliny
dz. 162/3
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami    
57 23.05.
2018
Patio-Chmielewski, Dudzik sp. j. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0001
Lesznowola
dz. 168/5,
168/6,
168/7,
168/8,
168/9,
168/10,
168/11,
168/12,
168/13,
168/14,
168/15,
165/17,
165/18
budowa sieci kanalizacyjnej    
58 23.05.
2018
Patio-Chmielewski, Dudzik sp. j. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0001
Lesznowola
dz. 168/9,
168/10,
168/11,
168/12,
168/13,
168/14,
168/15
budowa sieci wodociągowej    
59 24.05.
2018
Anna Krejsa, Mariusz Słowik Nowa Iwiczna gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0021
Nowa Iwiczna
dz. 38/35,
39/18,
584/1,
584/2
budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej    
60 23.05.
2018
Małgorzata i Piotr Wąsowscy Konstancin-Jeziorna 141802_5 Konstancin-
Jeziorna
- obszar wiejski,
obręb
0005 Czernidła
dz. 118/2,
120/2
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wraz z projektem instalacji wodociągowych, kanalizacji i elektrycznych   14.06.
2018
61 25.05.
2018
Edyta Korlak Mroków gm. Lesznowola 141803_2 Lesznowola,
Obręb
0018
Mroków
dz. 132/4, 132/5,
132/6,
132/8,
132/9,
132/7,
97/1
budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych    
62 24.05.
2018
Ampar Bis Ryszard Więcławski, Sylwester Szczęsny sp.J. Piaseczno obręb 0019 Józefosław dz. nr ew.
161/2,
26/316, 26/317, 26/334,
27/1,
465,
26/310, 26/311, 26/312, 26/313, 26/314, 26/315, 26/318, 26/,319, 26/320, 26/321, 26/322, 26/323, 26/324, 26/325, 26/326, 26/327, 26/328, 26/329, 26/330, 26/331, 26/332, 26/333
budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami    
63 29.05.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Józefosław gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0019
Józefosław
dz. 26/317,
26/318,
26/321,
26/322,
26/325,
26/326,
26/329,
26/330,
26/333,
26/334,
27/1,465,
454
budowa sieci elekrtoenergetycznej wraz ze złączami kablowymi    
64 29.05.
2018
Łukasz Melon Ruda gm. Tarczyn 141806_5 Tarczyn
0029 Ruda dz. 16/19
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe    
65 30.05.
2018
Danuta i Jan Rechnia Ostrówik gm.Góra Kalwaria 141801_5 Góra Kalwaria
0032 Ostrówik
dz. 173
budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz przyłącza elektroenergetycznego   21.06.
2018
66 05.06.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Gołków gm. Piaseczno 141804_5 Piaseczno
0013 Gołków
dz. 67/13
budowa sieci elektroenergetycznej wraz ze złączami kablowymi    
67 05.06.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Jazgarzewszczyzna gm. Lesznowola, Piaseczno miasto 141803_2 Lesznowola; 141804_4
Piaseczno
0006 Jazgarzew
szczyzna; 0060
dz. 19/6,
65/1,67,145; 100/16,
100/28,
100/38,
100/39
budowa sieci elektroenergetycznej wraz ze złączami kablowymi    
68 07.06.
2018
Gmina Piaseczno Bobrowiec gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0005 Bobrowiec
dz. 88/10,
90/6,
91/14,
92/18,
93/21
budowa sieci elektroenergetycznej (oświetlenie drogowe)    
69 07.06.
2018
Katarzyna Opińska Piaseczno dz. 14
obręb
0058
przebudowa budynku w zakresie wykonania otworu okiennego    
70 12.06.
2018
umorzenie

 
Gmina Piaseczno Piaseczno dz. 38,
37/2,
ob. 17,
dz. 68, 38, 64, 39/1,
65/1
ob. 20,
dz. 2,
21
ob. 26
budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV 14.06.
2018
 
71 11.06.
2018
Anna Odrowąż-Coates Góra Kalwaria, Baniocha dz.265/4,
obręb 0003
Baniocha
rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
72 14.06.
2018
Burmistrz Tarczyna Prace Duże gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0024
Prace Duże
dz. 676/2,
120,
679/3,
680,
682/8,
682/5,
758,
685/7,
686/5,
686/1,
687/4,
687/3,
688/15,
688/10,
692,
129,58,
50,
54/12,
54/1,
52/1,
49
rozbudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej w zakresie budowy linii oświetlenia ulicznego    
73 19.06.
2018
Gmina Piaseczno Głosków gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0010
Głosków
dz. 394,
94/11,
96/5,
97/3,
99/11,
103/2,
104/4,
105/15,
105/10,
106/1
budowa sieci elektroenergetycznej (oświetlenie drogowe)    
74 19.06.
2018
Gmina Piaseczno Głosków gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0010 Głosków
dz. 388/1,
392,96/3
budowa sieci elektroenergetycznej (oświetlenie drogowe)    

Spis obejmuje*:

1) wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
2) wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowe stacje transformatorowe o powierzchni zabudowy do 35 m2;
3) sieci: elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, telekomunikacyjne.

*Informacja udostępniona na podstawie Art.30a Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 443).

 

Wytworzył:
Katarzyna Tokaj-Stala
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2018-01-10 10:48:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-06-21 15:14:00)
 
 
ilość odwiedzin: 8978193

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X