☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Spis zgłoszeń budowy 2018

  Data
doręcze-
nia
zgłosze-
nia
Inwestor Adres proj.
obiektu

Obręb/działka
Opis proj.
obiektu
Data
sprzec.
lub
umorze-
nia
Upływ
terminu
wnie-
sienia
sprzec.
2 05.01.
2018
umorzenie

 
Budmech sp. z o.o. sp. k. Wola Mrokowska 141803_2
Lesznowola
0030
Wola
Mrokowska
dz. 66/4,
66/10
budowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej 29.01.
2018
 
3 08.01.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Mieszkowo 141804_5
Piaseczno
0025
Mieszkowo
dz. 106,110
budowa sieci elektroenergetycznej kablowej   30.01.
2018
4 10.01.
2018
ARCHE sp. z o.o. Piaseczno-miasto 141804_4
Piaseczno
0038
dz. 11
budowa sieci wodociągowej dla zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych   09.03.
2018
5 12.01.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Uwieliny 141805_2
Prażmów
0023
Uwieliny
dz. 53/3,
98,
96/5
budowa sieci elektroenergetycznej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej   26.03.
2018
6 17.01.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Grzędy, Wola Przypkowska gm. Tarczyn, Wola Mrokowska gm. Lesznowola

141806_5
Tarczyn;
141803_2
Lesznowola
0006
Grzędy;
0037
Wola
Przypkowska;
0030
Wola
Mrokowska
dz. 4/2; 22;
107/1,
54/6,54/9

budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia   26.03.
2018
7 17.01.
2018
umorzenie

 
Piotr Patla Henryków Urocze gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0015 Henryków Urocze
dz. 195/47
rozbudowa i przebudowa budynku jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi 01.03.
2018
 
8 18.01.
2018
umorzenie

 
Jarosław Michaluk Konstancin-Jeziorna miasto 141802_4 Konstancin-
Jeziorna
0121
dz. 21/2
przebudowa budynku jednorodzinnego   05.02.
2018
9 01.02.
2018
Paweł Kozanecki, Karol Kempa Solec gm. Góra Kalwaria 141801_4
Góra Kalwaria
0040
Solec
dz. 102/2,
81,80/10,
80/4,
55/2,30,9/2
budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej   06.08.
2018
10 02.02.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Jastrzębie gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0016
Jastrzębie
dz. 79/11,
79/48,
79/47
budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV ze złączem kablowym   09.03.
2018
11 06.02.
2018
Roman i Bożena Łukasiak Stefanówka gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0031
Stefanówka
dz. 95
rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi   15.03.
2018
12 06.02.
2018
Janina Rowińska Stefanówka gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0031
Stefanówka
dz. 95
rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi   15.03.
2018
13 07.02.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Ustanów gm. Prażmów 141805_2
Prażmów
0022
stanów
dz. 240/4,
243/2,
286/3,286/4
budowa sieci elektroenergetycznej, budowa słupa NN, linii kablowej NN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi   01.03.
2018
14 06.02.
2018
umorzenie

 
LighthouseDevelopment sp z o.o. sp k.a.; W&B Mold-WB sp.k. Zakłady Zamienie gm. Lesznowola 141803_2 Lesznowola 
0032 Zakłady Zamienie    40/8,40/9,
40/12,40/13
budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z 6 zbiornikami betonowymi retencyjnymi   15.02.
2018
15 09.02.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Nowa Wola gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0022
Nowa Wola
dz. 249/9,
248/3,
248/4,251/1
budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia   28.03.
2018
16 09.02.
2018
umorzenie

 
Akropol Hause sp. z o.o. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0001
Lesznowola
dz. 4/5,
4/6,10/1
budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 03.04.
2018
 
17 12.02.
2018
Katarzyna Kurczyńska Nowa Wola gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0022
Nowa Wola
dz. 192/3,
193/2
rozbiórka odcinka elektroenergetycznej sieci napowietrznej oraz budowa odcinka podziemnej sieci kablowej niskiego napięcia   27.03.
2018
18 13.02.
2018
JARPER Jarosław Perzyna Kolonia Warszawska gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0009
Kolonia
Warszawska
dz. 9/10,
10/5,
10/6,
10/4,
10/2,
11/1,
11/2,8/3
budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego średniego napięcia wraz z kontenerową stacją transformatorową   17.05.
2018
19 13.02.
2018
Anna Rulak Konstancin-Jeziorna - miasto 141802_4
Konstancin-
Jeziorna
0306
dz. 9
budowa sieci elektroenergetycznej   06.03.
2018
20 15.02.
2018
PB UNIMAX sp. z o.o. Piaseczno miasto 141804_4
Piaseczno
0013
dz. 52/4,
6/13,
3/1,6/12
budowa sieci elektroenergetycznej kablowej   07.05.
2018
21 21.02.
2018
Tomasz Glica, Grzegorz Polak, Rozalia Zdulska, Elżbieta Golik, Włodzimierz Cacek, Stanisłąwa Siejka, Paulina Sowa, Zygmunt Wielogórski Tomice gm. Góra Kalwaria 141801_5
Góra Kalwaria
0042
Tomice
dz. 79
budowa sieci wodociągowej   05.04.
2018
22 14.02.
2018
umorzenie

 
Anna Górajska Zalesie Górne gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0042
Zalesie Górne
dz. 964
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 13.04.
2018
 
23 22.02.
2018
przeniesienie

 
Marcin Chmielewski Łubna gm. Góra Kalwaria 141801_5 Góra Kalwaria
0026
Łubna
dz. 13/6,
13/7,22
budowa sieci kanalizacyjnej 09.04.
2018
 
24 26.02.
2018
Mirosław Kamiński, Artur Olkowski Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0001
Lesznowola
dz. 257/10,
257/12,
257/14,
257/15,
257/16,
257/23
budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej   09.04.
2018
25 27.02.
2018
Ampar Bis Ryszard Więcławski, Sylwester Szczęsny sp.J. Józefosław gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0019
Józefosław
dz. 27/13,
27/16,
28/8,360/31
budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej   21.03.
2018
26 28.02.
2018
Olsza Olbrysz sp.j Kolonia Lesznowola gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0007
Kolonia
Lesznowola
dz. 21/5,
21/6,
26/1
budowa sieci kanalizacyjnej   09.04.
2018
27 02.03.
2018
Maciej Mac Piaseczno miasto 141804_4
Piaseczno
0315
dz. 35
remont i adaptacja domu jednorodzinnego   25.04.
2018
28 06.03.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Łoziska gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0015
Łoziska
dz. 55/8,
55/18,481,
482,483,
484,485,
486
budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia   28.03.
2018
29 15.03.
2018
sprzeciw

 
PGE Dystrybucja S.A. Czaplin, gm. Góra Kalwaria 141801_5
Góra Kalwaria
0012
Czaplin
dz. 39/17,
123,133,
114
budowa sieci elektroenergetycznej 23.04.
2018
 
30 15.03.
2018
Aneta Głażewska
Rafał Głażewski

Dobiesz
gm. Góra Kalwaria

141801_5
Góra Kalwaria    0017 Dobiesz
dz. 58/6,
71,92/7,
92/8
budowa sieci wodociągowej   06.04.
2018
31 16.03.
2018
umorzenie

 
PGE Dystrybucja S.A. Piaseczno miasto 141804_4
Piaseczno
0063
dz. 7, 43,
44
budowa sieci elektroenergetycznej 09.05.
2018
 
32 20.03.
2018
Ampar Bis Ryszard Więcławski, Sylwester Szczęsny sp.J. Józefosław, gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0019
Józefosław
dz.26/317,
26/318,
26/319,
26/320,
26/321,
26/322,
26/323,
26/324,
26/325,
26/326,
26/327,
26/328,
26/329,
26/330,
26/331,
27/1,
27/35,
454,
465
rozbiórka odcinka elektroenergetycznej sieci oraz budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia   27.04.
2018
33 26.03.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Racibory gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0022
Racibory
25,24/1,
23,22,
21/11,
36,37/2
budowa sieci elektroenergetycznej   06.06.
2018
34 29.03.
2018
Gmina Piaseczno Piaseczno miasto 141804_4
Piaseczno
0069
dz.68/7,
68/8,
68/9,
68/10,
68/11
budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (oświetlenie drogowe ul. Głównej)   20.04.
2018
35 04.04.
2018
umorzenie

 
PGE Dystrybucja S.A. Nowe Racibory, Prace Duże gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0022
Nowe Racibory
0024
Prace Duże
dz.25,
38/12,
38/13,
38/14,
42,43,
44/2,
61/1,
64/1,
59; 320
budowa sieci elektroenergetycznej 26.06.
2018
 
36 29.03.
2018
Jarosław Opoliński Piaseczno miasto 141804_4
Piaseczno
0038
dz. 293/5
rozbudowa garażu w budynku jednorodzinnym   18.05.
2018
37 09.04.
2018
umorzenie

 
Finser Beta Sp. z o.o. Marylka, gm. Tarczyn dz. 90 budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi w tym instalacją gazową   18.04.
2018
 
38 10.04.
2018
Elżbieta Mróz Konstancin-Jeziorna 03-13
dz. 90
przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego   17.07.
2018
39 10.04.
2018
MKG Rafał Chmielewski Góra Kalwaria 10-03
dz. 19/3,
19/7,
20/9
18/21,
17/8,
16/6,
15/7,
9/5
budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą   19.06.
2018
40 10.04.
2018
umorzenie

 
Kazimierz Furmańczyk Tarczyn miasto 141806_4
Tarczyn
0001 Tarczyn
dz. 430/3
rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   27.04.
2018
 
41 16.04.
2018
umorzenie

 
P4 sp.z o.o. Pilawa gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0007 Pilawa
dz. 241/13
budowa sieci elektroenergetycznej 23.04.
2018
 
42 16.04.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Bronisławów, gm. Prażmów 141805_2
Prażmów
0003
Bronisławów
dz. 298/3,
298/7,
298/9,
298/11,
298/12,
298/14,
298/17,
298/19,
298/22,
298/23,
298/24,
298/25,
298/28,
298/29,
298/32,
298/33,
298/34,
298/36,
298/39,
298/40,
298/42,
298/45,
298/46
budowa sieci elektroenergetycznej   08.06.
2018
43 17.04.
2018
Gmina Piaseczno    Gołków, gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0013
Gołków
751,
750/15,
750/10
budowa sieci elektroenergetycznej (oświetlenie drogowe)   09.05.
2018
44 17.04.
2018
Asma Plus sp. z o.o. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0001
Lesznowola
dz. 189/3,
190/13,
191/16,
191/19,
146,
226/1
budowa sieci wodociągowei i sieci kanalizacji sanitarnej   09.05.
2018
45 17.04.
2018
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Kąty gm. Góra Kalwaria 141801_5
Góra Kalwaria
0019 Kąty
dz. 2/18,
3/11,
3/14,
3/27,
3/41,
3/54
budowa sieci wodociągowej  

 

09.05.
2018

 

46 27.04.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Piaseczno 141804_4
Piaseczno,
dz. 2,
dz 92, 93
przebudowa istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV   10.07.
2018
47 27.04.
2018
Gmina Piaseczno Piaseczno 141804_4
Piaseczno
– miasto,
obręb 0060,
dz 112/2,
102/4;
obręb 0067,
dz. 15/10,
118/15,
16/1,
16/3,
16/6,
16/7,
16/8;
obręb
0068,
dz. 26/2,
26/3,
26/4,
26/5,
26/6;
obręb
0069,
dz. 2/1,
2/2, 2/3,
2/4, 2/5,
2/6, 2/7,
2/8, 2/9;
budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV - oświetlenie drogowe ul. Głównej - drogi powiatowej nr 2841W na odcinku od kolei wąskotorowej w Piasecznie do ul. Bobrowieckiej w Bobrowcu   21.05.
2018
48 02.05.
2018
Olsza Olbrysz sp.j. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0007
Kolonia
Lesznowola
dz. 22/1,
22/6,
22/10,
22/11,
22/14
budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   27.06.
2018
49 08.05.
2018
Burmistrz Tarczyna Tarczyn miasto 141806_4
Tarczyn
0001
Tarczyn
dz. 438/2,
438/3,
652,638,
190/5,639,
677/1,668,
197/3,
194/4,194/3,
197/5,208,
214/1
budowa sieci elektroenergetycznej   30.05.
2018
50 09.05.
2018
Burmistrz Tarczyna Tarczyn miasto 141806_4
Tarczyn
0001
Tarczyn
dz. 247,
263/23,
263/4,
263/5,
263/38,
263/41,
263/10,
263/9,
263/8,
263/13
budowa sieci elektroenergetycznej   01.06.
2018
51 09.05.
2018
Burmistrz Tarczyna Janówek gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0007
Janówek
dz. 40,41,
42/1
budowa sieci elektroenergetycznej   01.06.
2018
52 10.05.
2018
Novisa Development sp. z o.o. sp. j. Nowa Wola gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0022
Nowa Wola
dz. 251/1,
627/1,
627/9
budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej    
53 07.05.
2018
Marcin Jasiński, Ewelina Chmielewska Prace Duże gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0024
Prace Duże
dz. 384/24
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   27.06.
2018
54 07.05.
2018
Krzysztof Noremberg Gładków gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0005
Gładków
dz. 3
nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części gospodarczej na mieszkalną   25.06.
2018
55 11.05.
2018
Bud-Rim Development sp. z o.o. Plus sp. komandytowa Piaseczno miasto 141804_4
Piaseczno
0042
dz. 37,
38/1
przebudowa sieci elektroenergetycznej   28.06.
2018
56 21.05.
2018
Krzysztof Świś, Joanna Augustynowicz Uwieliny gm. Prażmów 141805_2
Prażmów
0023
Uwieliny
dz. 162/3
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami   12.07.
2018
57 23.05.
2018
Patio-Chmielewski, Dudzik sp. j. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0001
Lesznowola
dz. 168/5,
168/6,
168/7,
168/8,
168/9,
168/10,
168/11,
168/12,
168/13,
168/14,
168/15,
165/17,
165/18
budowa sieci kanalizacyjnej   05.07.
2018
58 23.05.
2018
Patio-Chmielewski, Dudzik sp. j. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0001
Lesznowola
dz. 168/9,
168/10,
168/11,
168/12,
168/13,
168/14,
168/15
budowa sieci wodociągowej   14.06.
2018
59

24.05.
2018

umorzenie

Anna Krejsa, Mariusz Słowik Nowa Iwiczna gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0021
Nowa Iwiczna
dz. 38/35,
39/18,
584/1,
584/2
budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
29.08.
2018
 
60 23.05.
2018
Małgorzata i Piotr Wąsowscy Konstancin-Jeziorna 141802_5 Konstancin-
Jeziorna
- obszar wiejski,
obręb
0005 Czernidła
dz. 118/2,
120/2
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wraz z projektem instalacji wodociągowych, kanalizacji i elektrycznych   14.06.
2018
61 25.05.
2018
umorzenie

 
Edyta Korlak Mroków gm. Lesznowola 141803_2 Lesznowola,
Obręb
0018
Mroków
dz. 132/4,
132/5,
132/6,
132/8,
132/9,
132/7,
97/1
budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych 03.07.
2018
 
62 24.05.
2018
Ampar Bis Ryszard Więcławski, Sylwester Szczęsny sp.J. Piaseczno obręb 0019 Józefosław
dz. nr ew.
161/2,
26/316,
26/317,
26/334,
27/1,
465,
26/310,
26/311,
26/312,
26/313,
26/314,
26/315,
26/318,
26/,319,
26/320,
26/321,
26/322,
26/323,
26/324,
26/325,
26/326,
26/327,
26/328,
26/329,
26/330,
26/331,
26/332,
26/333
budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami   15.06.
2018
63 29.05.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Józefosław gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0019
Józefosław
dz. 26/317,
26/318,
26/321,
26/322,
26/325,
26/326,
26/329,
26/330,
26/333,
26/334,
27/1,465,
454
budowa sieci elekrtoenergetycznej wraz ze złączami kablowymi   20.06.
2018
64 29.05.
2018
Łukasz Melon Ruda gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0029 Ruda
dz. 16/19
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe  
31.07.
2018
65 30.05.
2018
Danuta i Jan Rechnia Ostrówik gm.Góra Kalwaria 141801_5
Góra Kalwaria
0032
Ostrówik
dz. 173
budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz przyłącza elektroenergetycznego   21.06.
2018
66 05.06.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Gołków gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0013 Gołków
dz. 67/13
budowa sieci elektroenergetycznej wraz ze złączami kablowymi    
67 05.06.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Jazgarzewszczyzna gm. Lesznowola, Piaseczno miasto 141803_2 Lesznowola; 141804_4
Piaseczno
0006
Jazgarzew
szczyzna;
0060
dz. 19/6,
65/1,67,145;
100/16,
100/28,
100/38,
100/39
budowa sieci elektroenergetycznej wraz ze złączami kablowymi   20.06.
2018
68 07.06.
2018
Gmina Piaseczno Bobrowiec gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0005
Bobrowiec
dz. 88/10,
90/6,
91/14,
92/18,
93/21
budowa sieci elektroenergetycznej (oświetlenie drogowe)   29.06.
2018
69 07.06.
2018
Katarzyna Opińska Piaseczno dz. 14
obręb
0058
przebudowa budynku w zakresie wykonania otworu okiennego   25.07.
2018
70 12.06.
2018
umorzenie

 
Gmina Piaseczno Piaseczno dz. 38,
37/2,
ob. 17,
dz. 68, 38,
64, 39/1,
65/1
ob. 20,
dz. 2,
21
ob. 26
budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV 14.06.
2018
 
71 11.06.
2018
sprzeciw

 
Anna Odrowąż-Coates Góra Kalwaria, Baniocha dz.265/4,
obręb 0003
Baniocha
rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 17.07.
2018
 
72

14.06.
2018

sprzeciw

Burmistrz Tarczyna Prace Duże gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0024
Prace Duże
dz. 676/2,
120,
679/3,
680,
682/8,
682/5,
758,
685/7,
686/5,
686/1,
687/4,
687/3,
688/15,
688/10,
692,
129,58,
50,
54/12,
54/1,
52/1,
49
rozbudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej w zakresie budowy linii oświetlenia ulicznego
29.08.
2018
 
73 19.06.
2018
Gmina Piaseczno Głosków gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0010
Głosków
dz. 394,
94/11,
96/5,
97/3,
99/11,
103/2,
104/4,
105/15,
105/10,
106/1
budowa sieci elektroenergetycznej (oświetlenie drogowe)   11.07.
2018
74 19.06.
2018
Gmina Piaseczno Głosków gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0010 Głosków
dz. 388/1,
392,96/3
budowa sieci elektroenergetycznej (oświetlenie drogowe)   11.07.
2018
75 19.06.
2018
umorzenie

 
Witold Rutkowski Złotokłos gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0043
Złotokłos
dz. 300/3,
300/4
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 02.08.
2018
 
76 22.06.
2018
Gmina Lesznowola  Jabłonowo gm. Lesznowola

141803_2
Lesznowola 
0003
Jabłonowo 

dz. 22/6,44/4

budowa sieci kanalizacyjnej   26.07.
2018
77 11.06.
2018
Sergiusz Neroda, Anna Neroda  Józefosław gm. Piaseczno

141804_5
Piaseczno
0019
Józefosław 

dz. 373/22

przebudowa elementów konstrukcyjnych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   03.07.
2018
78 25.06.
2018
umorzenie

 
Elżbieta Augustynowicz Werdun gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0036 Werdun
dz. 68/2
rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi 10.07.
2018
 
79 02.07.
2018
Piotr Szpakowski, Agnieszka Szpakowska Kamionka gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0021
Kamionka
dz. 49/13
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z urządzeniami   22.08.
2018
80 02.07.
2018
Anna Gawrych Łoziska gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0015 Łoziska
dz. 53/32
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   10.10.
2018
81 05.07.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Wola Gołkowska gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0037
Wola Gołkowska
dz. 131/3,
131/5,
131/7,
131/8,
134,
135/15,
135/19
budowa sieci elektroenergetycznej wraz ze złączami kablowymi   27.07.
2018
82 05.07.
2018
Edyta Korlak Mroków gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0018 Mroków
dz. 132/4,
132/5,
132/6,
132/8,
132/9,
131/7,
97/1
budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami   27.07.
2018
83 06.07.
2018
sprzeciw

 
PGE Dystrybucja S.A. Piaseczno miasto 141804_4
Piaseczno
0062, 0071
dz. 55/18,
55/17,
55/5,
55/16,
55/15,
55/14,
55/13,
55/12,
55/11,
55/10,
55/2,
55/1,
55/4,
91/2,
99/1,
57/2,
59/3,60,
61/2,
73/1,
75/5,
75/3,
82/1;
9/9,
40/19,
40/17,
40/16,
40/14,
40/13,
40/12,
40/10,
40/11,
40/9,
40/8,
40/1,
63/3
budowa sieci elektroenergetycznej 31.08.
2018
 
84 09.07.
2018
Gmina Piaseczno Piaseczno miasto 141804_4
Piaseczno
0061;
0071
dz. 72/3,
72/4,
78/7,
78/3,
78/5,
78/6;
1/2,
63/6,
25/1,
25/4,
25/5,
25/6,
9/3,9/5,
72/4,
72/8,
72/12,
72/10,
72/14,
72/16,
72/5
budowa sieci elektroenergetycznej (oświetlenie drogowe) 02.08.
2018
31.07.
2018
85 09.07.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Piaseczno miasto 141804_4
Piaseczno
0063
dz. 7,43,
44
budowa sieci elektroenergetycznej   31.07.
2018
86 11.07.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0001
Lesznowola
dz. 285/1,
286/1,
287/1,
288/1,
288/15,
417
budowa sieci elektroenergetycznej   17.08.
2018
87 11.07.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0001
Lesznowola
dz. 285/1,
286/1,
287/1,
288/1,
288/15,
417
budowa sieci elektroenergetycznej   17.08.
2018
88 12.07.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Łazy gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0013 Łazy
dz. 52/9,
52/15,
99,97/3,
162/3
budowa sieci elektroenergetycznej  
03.08.
2018
89 18.07.
2018
umorzenie

 
PGE Dystrybucja S.A. Jabłonowo gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0003 Jabłonowo
dz. 9/2
budowa sieci elektroenergetycznej 31.07.
2018
 
90 19.07.
2018
umorzenie

 
Ancona Development sp. z o.o. Delta sp.K. Piaseczno miasto 141804_4
Piaseczno
0011
dz. 6/6,
5/6
budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 16.08.
2018
 
91 20.07.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Piaseczno miasto 141804_4
Piaseczno
0009
dz. 3/15
budowa sieci elektroenergetycznej   14.09.
2018
92 20.07.
2018
PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Piaseczno miasto 141804_4
Piaseczno
0003;
0008
dz. 15/4,
15/6; 1/4,
1/5,
1/6,
1/7,
8/19,
8/8
budowa przyłącza i instalacji zewnętrznej kanalizacji   07.09.
2018
93 20.07.
2018
umorzenie

 
HNS 2 sp. z o.o. Józefosław gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0019
Józefosław 
dz. 78/21,
78/22
przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 31.07.
2018
 
94 26.07.
2018
PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Piaseczno miasto 141804_4
Piaseczno
0008
dy. 1/6,
1/7,8/19,
8/8
budowa linii elektroeneregetycznej   07.09.
2018
95 26.07.
2018
Lesznowola SPV Lesznowola SPV 2
Lesznowola SPV 3
Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0032
dy. 22/17,
22/18,
22/7
sieć wodociągowa
24.08.
2018
 
96 27.07.
2018
umorzenie

 
Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno Spółka z o.o. Piaseczno 141803_2
Lesznowola
0032
dz. 22/17,
22/18,
22/7
sieć wodociągowa 15.11.
2018
 
97 31.07.
2018
umorzenie

 
Frank Cordes Piaseczno 141805_2
Prażmów
0017 Łoś
dz. 286/47
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 10.09.
2018
 
98 31.07.
2018
TARCZYN CENTRUM TANGA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA Tarczyn miasto 141806_4
TARCZYN
0001
Tarczyn
dz. 862/5,
862/1,
189/2,165,
173,164
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYKANALIKIEM  
22.08.
2018
99 3.08.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0022
Nowa Wola
dz. 709/7,
739,740,
741
budowa sieci wodociągowej niskiego napięcia  
27.08.
2018
100 6.08.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Konstancin-Jeziorna 141802_4
Konstancin
-Jeziorna
0316
dz. 7/2
BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ   17.10.
2018
101 6.08.
2018
SPV Lesznowola
SPV 2 Lesznowola
SPV 3 Lesznowola
Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0032 Zakłady Zamienie
dz. 22/18,
4,5/68,
5/70,22/2,
22/7,22/8
BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ   28.08.
2018
102 10.08.
2018
Immobart Sp. z organiczona odpowiedzialnoscia sp.k Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0022 Nowa Wola
dz. 300,
737,
739,740,
741
budowa sieci wodociągowej , sieci kanalizacyjnej   03.09.
2018
103 10.08.
2018
Tomasz Musiałek PRAŻMÓW 141805_2
Prażmów
Krupia Wólka
dz. 18/2
zbiornikowa instalacja na gaz płynny
23.08.
2018
 
104 10.08.
2018

Tomasz Musiałek

PRAŻMÓW 141805_2
Prażmów
Krupia Wólka
dz. 18/2
zbiornikowa instalacja na gaz płynny
23.08.
2018

 

105 16.08.2018 PGE Dystrybucja S.A. Solec gm. Góra Kalwaria

141801_5
Góra Kalwaria 
0040 Solec, 
dz.2/16,2/18

budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oraz stacji transformatorowej    
106 17.08.2018 Izabela Kamińska Góra Kalwaria miasto 141801_4
Góra Kalwaria, 1003,
dz. 11/2
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe   18.10.
2018
107 10.08.2018
umorzenie

 
Gmina Tarczyn Pawłowice, Kopana gm. Tarczyn

141806_5 Tarczyn, 0023 Pawłowice;
0013 Kopana,

dz. 3,11,1/6,5,2; 130,131,187

budowa kanalizacji sanitarnej 10.09.
2018
 
108 22.08.2018 PGE Dystrybucja S.A. Wola Mrokowska gm. Lesznowola

141803_2
Lesznowola,
0030
Wola
Mrokowska
dz. 25/1
,26/16,
123/33,
123/52

budowa sieci elektroenergetycznej    13.09.
2018
109
28.08.2018
Marta i Sebastian Marczak
Ktorydz gm. Tarczyn
141806_5 Tarczyn
0015
Kotorydz
dz. 379
budowa sieci wodociągowej
 
18.09.
2018
110
28.08.2018
Józefosław gm. Piaseczno
141804_5 Piaseczno 
141804_5 Piaseczno
0019 Józefosław
dz.12/49,471
budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
 
05.10.
2018
111
29.08.2018
PGE Dystrybucja S.A.
Nowa Wola gm. Lesznowola
141803_2
Lesznowola
0022 Nowa Wola
dz. 709/7,
739,740,
741
budowa sieci elektroenergetycznej 
  04.10.
2018
112 05.09.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Piaseczno miasto 141804_4
Piaseczno
0071,0062
dz. 55/18,
55/17,
55/5,55/16,
55/15,
55/14,
55/13,55/11,
55/12,
55/10,
55/2,
55/1,55/4,
91/2,99/1,
57/2,59/3,
60,61/2,
73/1,75/5,
75/3,82/1,
9/9,40/19,
40/17,40/16,
40/14,
40/13,
40/12,
40/10,
40/11,40/9,
40/8,40/1,
63/3

budowa sieci elektroenergetycznej
24.10.
2018
 
113 07.09.
2018
Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria Baniocha gm. Góra Kalwaria 141801_5
Góra Kalwaria
0003
Baniocha
dz. 266,268/14,
268/30
budowa kanalizacji sanitarnej   01.10.
2018
114 07.09.
2018
Akropol Hause sp. z o.o. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0001
Lesznowola
0019
Słomin
dz. 4/6,4/5,
10/1,225
budowa sieci wodociągowej   30.11.
2018
115 07.09.
2018
umorzenie
Immobart Sp. z o.o. sp.k. Nowa Wola, gm. Lesznowola 141803_2 Lesznowola
0022
Nowa Wola
dz. 737,739,
740,741
budowa sieci kanalizacyjnej 25.09.
2018
 
116 10.09.
2018
Burmistrz Tarczyna Janówek, Przypki gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0007
Janówek
0026
Przypki
dz. 22/1,1/4; 262,207
budowa sieci elektroenergetycznej   02.10.
2018
117 17.09.
2018
Burmistrz Tarczyna Prace Duże gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0024
Prace Duże
dz.120,679/3,
680,682/8,
682/5,758,
685/5,686/5,
686/1,687/4,
687/3,688/15,
688/10,692,
129,58,50,
54/12,54/1,
52/1,49
budowa sieci elektroenergetycznej   09.10.
2018
118 17.09.
2018
umorzenie
PGE Dystrybucja S.A. Dobiesz gm. Góra Kalwaria 141801_5
Góra Kalwaria
0017
Dobiesz
dz. 92/8,92/14,
93/20,142
budowa sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze złączem do budynku jednorodzinnego 25.10.
2018
 
119 17.09.
2018
umorzenie
PGE Dystrybucja S.A. Góra Kalwaria miasto 141801_4
Góra Kalwaria
0302
dz. 4/18,4/16,
4/11,108/2
budowa sieci elektroenergetycznej wraz ze stacją transformatorową 31.10.
2018
 
120 20.09.
2018
Gmina Lesznowola Janczewice gm. Lesznowola 141803_2 Lesznowola
0004
Janczewice
dz. 145,204/1,
204/5,204/6,
204/7,204/8,
214
budowa sieci kanalizacyjnej    
121 21.09.
2018
Gmina Tarczyn Tarczyn 141806_4
Tarczyn
0001
Tarczyn
dz. 405/6,
405/5,400,
40/6,40/24,
882
budowa sieci wodociągowej   15.10.
2018
122 21.09.
2018
umorzenie
Gmina Tarczyn Tarczyn 141806_4
Tarczyn
0001
Tarczyn
dz. 882,40/31,40/26,40/33,40/43,42/13,42/2,41/1
budowa sieci kanalizacyjnej 12.10.
2018
 
123 24.09.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Józefosław gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0019
Józefosław
dz. 77/47,
77/48,77/49,
77/50,77/51,
77/52,77/53,
77/54,77/55,
77/56,77/57,
77/58,77/59,
77/60,77/61,
77/62,77/63,
77/64,77/65,
77/66,77/67,
77/68,77/69,
77/70,77/74,
77/75,77/76,
77/77,77/78,
77/79,77/80,
77/81,77/82,
77/83,77/84,
77/85,77/86,
77/87,77/89,
77/72,77/91,
78/71,78/73,
77/88
budowa sieci kablowej wraz ze złączami 22.10.
2018
 
124 24.09.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Józefosław gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno     0019
Józefosław      dz. 77/91,
77/92,77/93,
77/94,77/95,
77/96,77/97,
77/98,77/99,
77/100,77/101,
77/102,77/103,
77/104,77/105,
77/106,77/107,
77/108,77/109,
77/110,77/111,
77/112,77/113,
77/114,77/115,
77/116,77/117,
77/118,77/119,
77/120,77/121,
77/122,77/123,
77124,77/125,
77/126,77/127,
77/128,77/129,
77/87,77/89,
77/91,78/71,
78/73,77/88
budowa sieci kablowej wraz ze złączami    
125 25.09.
2018
Burmistrz Tarczyna Tarczyn miasto 141806_4 Tarczyn
0001
Tarczyn
dz. 147,149/1,
149/2,151/1
budowa sieci elektroenergetycznej   17.10.
2018
126 25.09.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Czaplinek, gm. Góra Kalwaria 141801_5
Góra Kalwaria
0013
Czaplinek
dz. 128,143,
152
budowa sieci elektroenergetycznej   10.12.
2018
127 26.09.
2018
Anna Sadowska Zalesie Górne gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0042 Zalesie Górne
dz. 1029
przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   18.10.
2018
128 27.09.
2018
Grażyna Szustkowska Prace Duże gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0024
Prace Duże
dz. 396/1
budowa sieci wodociągowej   19.10.
2018
129 01.10.
2018
Lesznowola SPV Lesznowola SPV 2 Lesznowola SPV 3 Zakłady Zamienie gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0032
Zakłady Zamienie
dz. 22/17,
22/18,22/7
budowa sieci wodociągowej 23.10.
2018
 
130 02.10.
2018
Universa sp. z o.o. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0001
Lesznowola
dz. 231,230/18,
230/17,
229/4,
228/6,228/5
budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 24.10.
2018
 
131 04.10.
2018
umorzenie
Wojciech Zegar Prace Duże gm. Tarczyn 141806_5
Tarczyn
0024
Prace Duże
dz. 77/13
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze szczelnym zbiornikiem na ścieki 22.10.
2018
 
132 17.10.
2018
Maciej Strzeszewski Wólka Pęcherska PGR gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0039 Wólka Pęcherska PGR
dz. 12/15,12/16
rozbiórka odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz budowa podziemnej sieci kablowej    
133 18.10.
2018
Gmina Piaseczno Jastrzębie gm. Piaseczno 141804_5 Piaseczno
0016
Jastrzębie
dz. 131,90/2,
90/3
budowa sieci elektroenergetycznej (oświetlenie drogi) 9.11.
2018
 
134 18.10.
2018
Gmina Piaseczno Henryków Urocze gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0015 Henryków
Urocze
dz. 122/3,
122/5,122/7,
122/8,122/9
budowa sieci elektroenergetycznej (oświetlenie drogi)   09.11.
2018
135 18.10.
2018
Gmina Piaseczno Siedliska gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0035 Siedliska
dz. 235/14,
230/2,
206/1,
19/26,207,
18/17
budowa sieci elektroenergetycznej (oświetlenie drogi)   09.11.
2018
136 22.10.
2018
Gmina Tarczyn Tarczyn 141806_5 Tarczyn
0001
Tarczyn
dz. 882,40/31,
40/26,40/33,
40/43,42/13,
42/2,41/1
budowa sieci kanalizacji sanitarnej   13.11.
2018
137 23.10.
2018
umorzenie
Sylwia Mroczek-Zawadzka
Marcin Zawadzki
Zalesie Górne gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0042
Zalesie Górne
dz. 208
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem 14.11.
2018
 
138 25.10.
2018
Gmina Piaseczno Piaseczno miasto; Kamionka gm. Piaseczno 141804_4 Piaseczno;
141804_5 Piaseczno
0067; 0021 Kamionka
dz. 2/5; 61/1,61/2
budowa sieci elektroenergetycznej   16.11.
2018
139 30.10.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Dobiesz gm. Góra Kalwaria 141801_5
Góra Kalwaria
0017
Dobiesz
dz. 92/8,
92/14,93/20,
142
budowa sieci elektroenergetycznej    
140 30.10.
2018
Zbigniew Rajkowski Wilcza Góra gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0028
Wilcza Góra
dz. 36/2,59/3,
120
budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   21.11.
2018
141 07.11.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Góra Kalwaria miasto 141801_4
Góra Kalwaria
0302
dz. 4/18,4/16,
4/11,108/2
budowa sieci elektroenergetycznej wraz ze stacją transformatorową   29.11.
2018
142 09.11.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Góra Kalwaria miasto 141801_4
Góra Kalwaria
0202
dz. 45,12/1,
15,16,47/8,
47/9,17
budowa sieci elektroenergetycznej    
143 09.11.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Góra Kalwaria miasto 141801_4
Góra Kalwaria
0201
dz. 37,39/5,
39/3,39/1,
38/2,56,
43/10,167,45/9,
45/10,61,166
budowa sieci elektroenergetycznej    
144 09.11.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Góra Kalwaria miasto 141801_4
Góra Kalwaria
0201; 0202
dz. 37,38/2,163; 84,17,4,5,49,
45,47/3
budowa sieci elektroenergetycznej    
145 15.11.
2018
Komenda Stołeczna Policji Piaseczno miasto 141804_4
Piaseczno
0004
dz. 2/183
budowa sieci wodociągowej z hydrantami zewnętrznymi i punktem poboru wody do tankowania cystern oraz remontem budynku   07.12.
2018
146 16.11.
2018
Gmina Piaseczno Jastrzębie gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0016
Jastrzębie
dz. 95/12,131
budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego   10.12.
2018
147 16.11.
2018
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna Obory-Łyczyn gm. Konstancin-Jeziorna 141802_5
Konstancin-Jeziorna
0015
Obory-Łyczyn
dz. 28/1
budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego    
148 19.11.
2018
Gmina Piaseczno Chojnów gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0007
Chojnów
dz. 321
budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego    
149 21.11.
2018
Novisa Development sp. z o.o. sp. j. Zgorzała gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0033
Zgorzała
dz. 163/1,
163/6,
163/7,163/8
budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej    
150 21.11.
2018
Wójt Gminy Lesznowola Zakłady Zamienie gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0032
Zakłady Zamienie
dz. 22/2,22/7,10
budowa sieci elektroenergetycznej    
151 22.11.
2018
umorzenie
Investbud P.H.U. Adrian Genej Nowa Wola gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0022
Nowa Wola
dz. 252/11,
252/6,252/7
budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 06.12.
2018
 
152 22.11.
2018
Piotr Piskorski Lesznowola 141803_2 Lesznowola
0001
Lesznowola
dz. 288/3,
288/15
budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami    
153 26.11.
2018
Ancona Development sp. z o.o. Delta sp.K. Piaseczno miasto 141804_4
Piaseczno
0011
dz. 5/15
budowa sieci wodociągowej, kanalizacji ściekowej i deszczowej    
154 27.11.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Łoziska gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0015
Łoziska
dz. 53/17,
53/18,224,
50/5,50/7,
16/1,16/4,
16/6,16/13,
16/8
budowa sieci elektroenergetycznej    
155 28.11.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Zgorzała gm. Lesznowola 141803_2 Lesznowola
0033
Zgorzała
dz. 176/20,
176/19,
176/18,
175/2,
174/2,174/1
budowa sieci elektroenergetycznej    
156 28.11.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Zgorzała gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0033 Zgorzała     174/1
budowa sieci elektroenergetycznej    
157 29.11.
2018
Gmina Prażmów Ławki gm. Prażmów 141805_2 Prażmów
0016
Ławki
dz. 41/19,
052/2,88/5,
88/6
budowa sieci wodociągowej    
158 30.11.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Chylice gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0008
Chylice
dz. 167/1,
168/14,10,
168/7,168/6,
168/5,168/4,
168/2,167/5,
167/4,
167/3,167/2
budowa sieci elektroenergetycznej    
159 07.12.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0001
Lesznowola
dz. 256/1
budowa sieci elektroenergetycznej    
160 07.12.
2018
Novisa Development sp. z o.o. sp. j. Zgorzała gm. Lesznowola 141803_2
Lesznowola
0033 Zgorzała
dz. 163/6,
163/7,163/8
budowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami    
161 07.12.
2018
PGE Dystrybucja S.A. Józefosław gm. Piaseczno 141804_5
Piaseczno
0019 Józefosław
dz. 16/37,
16/12,161/2,
349
budowa sieci elektroenergetycznej    

Spis obejmuje*:

1) wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
2) wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowe stacje transformatorowe o powierzchni zabudowy do 35 m2;
3) sieci: elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, telekomunikacyjne.

*Informacja udostępniona na podstawie Art.30a Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 443).

 

Wytworzył:
Katarzyna Tokaj-Stala
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2018-01-10 10:48:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-12-12 15:58:26)
 
 
ilość odwiedzin: 9726991

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X