Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Niedziela 18.03.2018

zaawansowane

Podinspektor (1 etat) w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 22.02.2018 r.

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Podinspektor (1 etat ) – Wydział Komunikacji i Transportu

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 2 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.   Nazwisko i Imię
1     Jędral Katarzyna
2     Śliwiński Błażej

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektora (1 etat) w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) wykształcenie min. średnie,
4) w przypadku wykształcenia średniego min. 3 lata stażu pracy,
5) umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office oraz CEPIK 2.0
6) doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie min. 1 rok przy wykonywaniu zadań z zakresu rejestracji pojazdów,
2) znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
3) dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, sumienność.

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) rejestracja pojazdów tymczasowa i stała, wydawanie dowodów rejestracyjnych,
2) informowanie interesantów o trybie i sposobie załatwiania spraw,
3) skreślanie z ewidencji ubytych pojazdów,
4) wzywanie właścicieli pojazdów do złożenia stosownych wyjaśnień, zwrotu pobranych tablic rejestracyjnych lub dokumentów,
5) wydawanie pozwoleń czasowych i tablic tymczasowych na wniosek właściciela pojazdu,
6) wydawanie wtórników dokumentów dopuszczających pojazdy do ruchu,
7) dokonywanie zmian w odpowiednich dokumentach, w przypadku zmiany właściciela lub istotnych cech pojazdu.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) i list motywacyjny,
2) dokument poświadczający wykształcenie,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
4) dokument poświadczający wymagany  staż i doświadczenie w pracy,
5) oświadczenie poświadczające umiejętność obsługi komputera w wymaganym zakresie,
6) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,  
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia  21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14,  w terminie do dnia 15  lutego  2018 r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora  w Wydz. KTR” Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski  

Wytworzył:
Wojciech Ołdakowski
(2018-01-31)
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2018-01-31 14:35:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-02-23 10:09:16)
 
 
ilość odwiedzin: 8546806

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X