☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wydaniu decyzji dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Play numer WAR1721A na działkach ew. nr: 191/1, 192, 193/2, obręb 0008 Chylice, gm. Piase

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
 
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), czytaj dalej k.p.a., zawiadamia się o wydaniu w dniu 1 marca 2018 r., na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, decyzji Starosty Piaseczyńskiego nr 429/2018 (nr rej. ARB.6740.2028.2017.KG), dotyczącej „budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Play numer WAR1721A wraz z wewnętrzną instalacją elektroenergetyczną”, na działkach ew. nr: 191/1, 192, 193/2, obręb 0008 Chylice w jednostce ewidencyjnej Piaseczno – obszar wiejski.
Z treścią decyzji z dnia 1 marca 2018 r. Starosty Piaseczyńskiego nr 429/2018 można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, Kancelaria Wydziału Architektoniczno-Budowlanego na parterze w sali obsługi interesanta, pn.-pt., 8-16.
Zgodnie z art. 49 ustawy – k.p.a., doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.  
 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję (Starosta Piaseczyński, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 
Nr rej. ARB.6740.2028.2017.KG
 
Wytworzył:
Wojciech Ołdakowski
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2018-03-06 12:30:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-03-06 12:32:38)
 
 
ilość odwiedzin: 9726934

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X