☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Wtorek 25.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej łączącej ul. Kuropatwy (poprzez drogę 10KDL) z ul. Geodetów w Mysiadle, gm. Lesznowola

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) zawiadamiam, że w dniu 28 lutego 2018 r., na wniosek Wójta Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, została wydana decyzja Starosty Piaseczyńskiego nr 3/2018 (nr rej. ARB.6740.1.28.2017.IP), o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej łączącej ul. Kuropatwy (poprzez drogę 10KDL) z ul. Geodetów w Mysiadle, gm. Lesznowola.

Działki w liniach rozgraniczających projektowanej drogi:
przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej, drukiem wytłuszczonym podano nr działek pod projektowany pas drogowy drogi gminnej, w nawiasach podano nr działki po podziale, a po średniku nr działki po podziale poza inwestycją, oznaczone wg katastru numerami:
nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 0020 KPGO Mysiadło, jednostka ew. 141803_2 Lesznowola: 233, 240, 234/1 (234/3; 234/4; 234/5; 234/6), 235 (235/1; 235/2; 235/3), 236 (236/1; 236/2), 242/10 (242/14; 242/15; 242/16; 242/17);

Działki poza liniami rozgraniczającymi projektowanej drogi:
działki na których planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu realizowanych na podstawie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:
nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 0020 KPGO Mysiadło, jednostka ew. 141803_2 Lesznowola:
234/1, 234/2, 236, 233, 7/47, 242/10, 242/11;

Z treścią decyzji nr  3/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niej materiałami można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, w sali obsługi interesanta, od pon. do pt. w godzinach 8-16.
Od ww. decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję (Starosta Piaseczyński, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno), w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Nr rej. ARB.6740.1.28.2017.IP

w/z Starosty
Arkadiusz Strzyżewski
Wicestarosta

 

Wytworzył:
Arkadiusz Strzyżewski
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2018-03-08 12:30:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-03-08 12:55:50)
 
 
ilość odwiedzin: 10554443

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X