☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Środa 27.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownik sekcji - pielęgniarka oddziałowa (1 etat) w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria, dnia  05.04.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Szpitalna 1
    
Kierownik sekcji – pielęgniarka oddziałowa

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko kierownika sekcji – pielęgniarki oddziałowej w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.
Na ww stanowisko zostanie zatrudniona od dnia 1 maja 2018 r. Pani Elżbieta Dębek.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się dużą wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.

DYREKTOR
Dorota Pyszyńska

 

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


Dom Pomocy Społecznej
ul. Szpitalna 1, 05-530 Góra Kalwaria

kierownik sekcji – pielęgniarka oddziałowa (1 etat)

         
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się jedna kandydatka spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
Lp.  Imię i nazwisko
       
1.   Elżbieta Dębek    

DYREKTOR
Dorota Pyszyńska

 

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE KALWARII

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KIEROWNIK SEKCJI – PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA (1 ETAT)

1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie wyższe na kierunku pielęgniarstwo,
e) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej,
f) staż pracy minimum 5 lat na stanowisku pielęgniarki.

2) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) organizowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu,
b) prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych zadań,
c) ustalanie harmonogramu pracy, rozliczanie czasu pracy pracowników itp.,
d) przeprowadzanie instruktażu i szkoleń pracowników w sekcji,
e) nadzór nad ustalaniem i realizacją kompleksowej, całodobowej opieki nad mieszkańcami zgodnie z obowiązującymi standardami.

3) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) i list motywacyjny,
b) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
c) kserokopia dokumentów poświadczających wymagany staż pracy,
d) kserokopia prawa wykonywania zawodu,
e) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
f) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o znajomości przepisów ustawy  o pomocy społecznej i rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016r. poz.922).

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku kierownika sekcji – pielęgniarki oddziałowej występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DPS, w rozumieniu  przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1 w terminie do dnia 26 marca 2018 r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko kierownika sekcji – pielęgniarki oddziałowej (1 etat)”. Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej  w Górze Kalwarii po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej DPS w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1.

Dyrektor
Dorota Pyszyńska 

Wytworzył:
Dorota Pyszyńska, dyr. DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2018-03-08 14:40:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-04-06 11:34:02)
 
 
ilość odwiedzin: 10151375

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X