☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb Powiat Piaseczyński

Niedziela 09.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
 • plik doc - Ogłoszenie o zamówieniu.doc Ogłoszenie o zamówieniu.doc
  (94 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:12:47)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - SIWZ.doc SIWZ.doc
  (504.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:12:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc
  (94.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:12:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
  (221 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:12:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.doc Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
  (225.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:12:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc
  (222 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:12:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Pzp.doc Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Pzp.doc
  (224.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:12:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Załącznik nr 6 - Informacja o podwykonawcach.doc Załącznik nr 6 - Informacja o podwykonawcach.doc
  (220 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:12:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Załącznik nr 7 - Ogólne warunki dla umów na wykonanie rob. bud..doc Załącznik nr 7 - Ogólne warunki dla umów na wykonanie rob. bud..doc
  (177 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:12:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Załącznik nr 8 - Projekt umowy.doc Załącznik nr 8 - Projekt umowy.doc
  (122.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:12:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Załącznik nr 9 - Wykaz robót.doc Załącznik nr 9 - Wykaz robót.doc
  (38.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:12:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Załącznik nr 10 - Wykaz osób.doc Załącznik nr 10 - Wykaz osób.doc
  (34.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:12:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - DOR Opis.pdf DOR Opis.pdf
  (348.62 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:17:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - DOR.1pdf.pdf DOR.1pdf.pdf
  (421.86 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:17:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - DOR.2.pdf DOR.2.pdf
  (2.22 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:17:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Projekt wykonawczy most.pdf Projekt wykonawczy most.pdf
  (5.46 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:18:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Projekt wykonawczy przepust.pdf Projekt wykonawczy przepust.pdf
  (1.29 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:18:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Przedmiar robót_Chyliczki.pdf Przedmiar robót_Chyliczki.pdf
  (89.18 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:18:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - SSTWiOR_Chyliczki.pdf SSTWiOR_Chyliczki.pdf
  (2.34 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:18:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - 1_1_orientacja.pdf 1_1_orientacja.pdf
  (234.48 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:18:23)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - 2_1_PLAN.pdf 2_1_PLAN.pdf
  (257.38 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:18:24)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - 3_1_profil.pdf 3_1_profil.pdf
  (363.04 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:18:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Opis.pdf Opis.pdf
  (1.65 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:18:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - PRZEDMIAR.pdf PRZEDMIAR.pdf
  (265.37 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:18:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Strona tytułowa.pdf Strona tytułowa.pdf
  (277.03 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:18:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - STWIORB.pdf STWIORB.pdf
  (424.51 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:18:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - 1_1_orientacja..pdf 1_1_orientacja..pdf
  (238.04 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:18:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - 2_1_plan..pdf 2_1_plan..pdf
  (1.5 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:18:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - 3_1_profil..pdf 3_1_profil..pdf
  (434.45 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:18:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - 4_1_PRZEKROJ..pdf 4_1_PRZEKROJ..pdf
  (197.99 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:18:47)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Opis..pdf Opis..pdf
  (1.73 MB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:18:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - PRZEDMIAR WODA..pdf PRZEDMIAR WODA..pdf
  (306.87 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:18:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Strona tytułowa..pdf Strona tytułowa..pdf
  (279.26 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-09 13:18:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 22.03.2018 r..doc Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 22.03.2018 r..doc
  (25 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-22 15:36:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja do SIWZ z dn. 22.03.2018 r..pdf Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja do SIWZ z dn. 22.03.2018 r..pdf
  (250.69 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-22 15:36:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - 2 plan sytuacyjny z dn. 22.03.2018 r..pdf 2 plan sytuacyjny z dn. 22.03.2018 r..pdf
  (312.45 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-22 15:37:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - 2 plan zieleń z dn. 22.03.2018 r..pdf 2 plan zieleń z dn. 22.03.2018 r..pdf
  (195.34 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-22 15:37:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - 3 Profil podłuzny z dn. 22.03.2018 r..pdf 3 Profil podłuzny z dn. 22.03.2018 r..pdf
  (202.62 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-22 15:37:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - 4 Przekroje konstrukcyjne z dn. 22.03.2018 r..pdf 4 Przekroje konstrukcyjne z dn. 22.03.2018 r..pdf
  (166.29 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-22 15:37:20)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - D.M.00.00.00 z dn. 22.03.2018 r..pdf D.M.00.00.00 z dn. 22.03.2018 r..pdf
  (150.45 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-22 15:37:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Dworska - tabela ZE z dn. 22.03.2018 r..pdf Dworska - tabela ZE z dn. 22.03.2018 r..pdf
  (147.9 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-22 15:37:23)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - M.17.01.03 z d. 22.03.2018 r..pdf M.17.01.03 z d. 22.03.2018 r..pdf
  (127.43 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-03-22 15:37:24)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Informacja z otwarcia ofert z dn. 04.04.2018 r..pdf Informacja z otwarcia ofert z dn. 04.04.2018 r..pdf
  (57.31 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-04-04 11:30:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf
  (159.22 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2018-04-27 14:46:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
 •  
   
  liczba odwiedzin: 12688444

  Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

  Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

  X