☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb Powiat Piaseczyński

Środa 04.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właściciela nieruchomości położonej w obr. Wólka Jeżewska, gm. Tarczyn, dz. nr 15

O G Ł O S Z E N I E
S T A R O S T Y  P I A S E C Z Y Ń S K I E G O

Starosta Piaseczyński


stosownie do art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 124a, w związku z art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. 2018 poz. 121 ze zm.),

podaje do publicznej wiadomości informację

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego, z wniosku PGE Dystrybucja S.A., w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właściciela nieruchomości położonej w obr. Wólka Jeżewska, gm. Tarczyn, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 15, do jej udostępnienia wnioskodawcy w celu remontu napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia, polegającego na wymianie jednego istniejącego stanowiska słupowego średniego napięcia oraz wymianie fragmentu przewodów istniejącej linii średniego napięcia, będącej własnością PGE Dystrybucja S.A., znajdującej się na terenie ww. działki.
W ewidencji gruntów i budynków jako samoistny posiadacz przedmiotowej nieruchomości jest ujawniona Stanisława Stępniak.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wnioskowanej działki do zgłoszenia się w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, do siedziby Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, tel.  0-22, 756 61 39.

W przypadku następców prawnych niezbędne jest przedłożenie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po poprzednim współwłaścicielu ww. nieruchomości, sporządzonego przed notariuszem.
Jeżeli w terminie oznaczonym w ogłoszeniu nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wnioskowanej nieruchomości, wszczęte będzie postępowanie administracyjne w trybie art. 124a, w związku z art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami, z pominięciem ww. osób, jako stron postępowania.

Starosta Piaseczyński
Wojciech Ołdakowski

Wytworzył:
Wojciech Ołdakowski
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2018-05-09 15:32:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-05-09 15:39:42)
 
 
liczba odwiedzin: 14480365

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X