☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Wtorek 31.03.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nieodpłatna pomoc prawna

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE INFORMUJE, ŻE Z DNIEM 13 MARCA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA NASTĘPUJE ZAWIESZENIE BEZPOŚREDNIEGO UDZIELANIA NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO SPOWODOWANE OGRANICZENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM.

DO ODWOŁANIA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE UDZIELANE SĄ W FORMIE TELEFONICZNEJ LUB MAILOWEJ.

W CELU UZYSKANIA PORADY W FORMIE TELEFONICZNEJ NALEŻY PRZESŁAĆ SKAN WYPEŁNIONEGO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ FORMULARZA WNIOSKU O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY NA ADRES E-MAIL:

poradnictwo@npp.piaseczno.pl

FORMULARZ WNIOSKU do pobrania: pdf wniosek PDF doc wniosek DOC

PO WPŁYWIE PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEGO WNIOSKU NA WSKAZANY W ZGŁOSZENIU NUMER TELEFONU LUB ADRES E-MAIL SKONTAKTUJE SIĘ PRAWNIK LUB DORADCA OBYWATELSKI UDZIELAJĄCY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.


Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.Zgodnie z powyższym przed skorzystaniem z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy dokładnie wypełnić i złożyć pisemne oświadczenie osobie, która będzie udzielała pomocy według wzoru (oświadczenie - do pobrania >>>). Formularz oświadczenia dostępny jest również w punkcie udzielającym pomocy.Oświadczenia przechowywane są przez Starostę Powiatu Piaseczyńskiego przez 3 lata od daty ich złożenia i mogą być weryfikowane w celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielanej pomocy (informacja RODO - do pobrania >>>).  

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy, zgłaszania wniosków i uwag znajdują się w poradniku pomocy (Poradnik - do pobrania >>>).

Lista jednostek poradnictwa dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego do pobrania >>>

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem - karta informacyjna do pobrania >>>

Rezerwacji wizyt w dowolnie wybranym punkcie (lista poniżej) można dokonywać telefonicznie z wyprzedzeniem 1-dniowym) w dni robocze pod numerami;
- 22 756 62 15 w godzinach 8.30 - 15.00
- 22 756 61 96 w godzinach 10.00 - 12.00
Przy dokonywaniu rezerwacji należy podać operatorowi dowolny numer 3-cyfrowy, który będzie identyfikować rezerwację przy zgłoszeniu się do punktu.

UWAGA: Pod w/w numerami dokonuje się wyłącznie rezerwacji wizyty, nie udziela się informacji o zasadach udzielania pomocy.

W przypadku zgłoszenia się do punktu bez telefonicznej rezerwacji wizyty, należy uwzględnić, że pierwszeństwo uzyskania pomocy mają osoby z rezerwacji telefonicznej i czas oczekiwania na poradę może być wydłużony, lub porada może być w danym dniu nie udzielona. Kobiety w ciąży są przyjmowane poza kolejnością.   

INFORMACJA O PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM NA TERENIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Lokalizacja punktu Specjalizacja punktu W punkcie porad udzielają Godziny otwarcia punktu/inne

Punkt nr 1
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

niepelnosprawny

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjnego,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

 
- Radcy prawni

- Adwokaci

 
wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie

Punkt funkcjonuje zdalnie
(informacja powyżej)

Poniedziałek – Piątek
8.00-12.00

z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

Punkt nr 2
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjnego,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

 
- Radcy prawni

- Adwokaci

 
wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie

Punkt funkcjonuje zdalnie
(informacja powyżej)


Poniedziałek – Piątek
12.00-16.00

z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

 

Punkt nr 3
Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta
ul. Mirkowska 39
05-520 Konstancin-Jeziorna

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjnego,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

 
- Radcy prawni

- Adwokaci

 
wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie

Punkt funkcjonuje zdalnie
(informacja powyżej)


Poniedziałek – Piątek
15.00-19.00

z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

Punkt nr 4
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno

Nieodpłatne poradnictwo obywatelski jest udzielane w zakresie;
- porad dla osób zadłużonych,
-porad z zakresu spraw mieszkaniowych,
-porad z zakresu zabezpieczenia społecznego  
a także pomocy w działaniach dostosowanych do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji

- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

 

- Doradcy obywatelscy
- Mediator

wskazani przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej z siedzibą w Zamościu (22-400), ul. Lwowska 28/22, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin –Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000582999

 
Punkt funkcjonuje zdalnie
(informacja powyżej)


Poniedziałek – Piątek
11.00-15.00

z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy
Punkt nr 5
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących:
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjnego,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
- Radcy prawni
- Adwokaci
- Prawnicy spełniający wymogi art. 11 ust.3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej


wskazani przez prowadzącą punkt Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej z siedzibą w Zamościu (22-400), ul. Lwowska 28/22, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000582999

 
Punkt funkcjonuje zdalnie
(informacja powyżej)


Poniedziałek – Piątek
15.00-19.00

z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy
Punkt nr 6
Straż Miejska
ul. Rynek 8a
05-555 Tarczyn
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest udzielane w zakresie:
- porad dla osób zadłużonych,
-porad z zakresu spraw mieszkaniowych,
-porad z zakresu zabezpieczenia społecznego  
a także pomocy w działaniach dostosowanych do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji
- Doradcy obywatelscy

 
wskazani przez prowadzącą punkt Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej z siedzibą w Zamościu  (22-400), ul.Lwowska 28/22, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000582999

Punkt funkcjonuje zdalnie
(informacja powyżej)


Poniedziałek – Piątek
11.00- 15.00

z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

Punkt nr 7
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Lipowa 28
05-506 Lesznowola
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących:
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjnego,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

 
- Radcy prawni
- Adwokaci
- Prawnicy spełniający wymogi art. 11 ust.3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej

 
wskazani przez prowadzącą punkt Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej z siedzibą w Zamościu  (22-400), ul.Lwowska 28/22, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000582999
Punkt funkcjonuje zdalnie
(informacja powyżej)


Poniedziałek – Piątek
13.30- 17.30

z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

W przypadku osób ze znaczną niepełnosprawnością, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Warunki które należy spełnić aby skorzystać z ww. uprawnienia znajdują się w poradniku (Poradnik - do pobrania >>>).
Wniosek o udzielenie nieodpłatnej porady prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem NPP/NPO - do pobrania >>>

Lista jednostek poradnictwa dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego do pobrania >>>

Wszelkie uwagi i opinie na temat udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można kierować;
- listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno z dopiskiem „dotyczy nieodpłatnej pomocy prawnej”
- mailem na adres: infopomoc@npp.piaseczno.pl

Wytworzył:
Wojciech Stoliński
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2018-12-27 13:57:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2020-03-31 10:18:08)
 
 
ilość odwiedzin: 11835638

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X