☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nieodpłatna pomoc prawna

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE INFORMUJE, ŻE Z DNIEM 13 MARCA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE UDZIELANE SĄ W FORMIE TELEFONICZNEJ LUB MAILOWEJ W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM.


UWAGA! Informacja dla osób prowadzących JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na

osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii
.

Od 16 maja 2020 roku nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.
W czasie epidemii udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie poradnictwa obywatelskiego może się odbywać za pomocą maila, telefonu oraz poza lokalem punktu.


W CELU UZYSKANIA PORADY W FORMIE TELEFONICZNEJ NALEŻY PRZESŁAĆ INFORMACJĘ Z WNIOSKIEM O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY NA ADRES E-MAIL:

poradnictwo@npp.piaseczno.pl

PODAJĄC TEMATYKĘ WNIOSKOWANEJ PORADY, NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO, ADRES EMAIL DO PROWADZENIA KORESPONDENCJI PORADNICZEJ.

PO WPŁYWIE WNIOSKU NA WSKAZANY W ZGŁOSZENIU NUMER TELEFONU LUB ADRES E-MAIL SKONTAKTUJE SIĘ PRAWNIK LUB DORADCA OBYWATELSKI UDZIELAJĄCY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.

DLA OSÓB KTÓRE NIE DYSPONUJĄ ŚRODKAMI TECHNICZNYMI UMOŻLIWIAJĄCYMI PRZESŁANIE WNIOSKU O KTÓRYM MOWA POWYŻEJ, URUCHOMIONE ZOSTAŁY NUMERY TELEFONÓW (LISTA PONIŻEJ) POD KTÓRYMI MAJĄ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA TELEFONICZNEJ PORADY.

DYŻURY TELEFONICZNE:

NUMER TELEFONU
(specjalizacja dyżuru)
TERMINARZ DYŻURÓW (tylko dni powszednie) OSOBA UDZIELAJĄCA PORAD
 
Nieodpłatna pomoc prawna

Tel. 515 025 907

Telefon czynny tylko w godzinach dyżurów
Godziny 15.00-19.00
Poniedziałek  
Wtorek
Środy w dni kalendarzowe:
8.04, 22.04, 6.05, 20.05, 3.06, 17.06

Adwokat
Nieodpłatna pomoc prawna

Tel. 519 327 139

Telefon czynny tylko w godzinach dyżurów
Godziny 15.00-19.00
Czwartek
Piątek
Środy w dni kalendarzowe:
15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06, 24.06
Radca Prawny
Nieodpłatna pomoc prawna

Tel. 509 358 460

Telefon czynny tylko w godzinach dyżurów
Godziny 13.30-17.30
Od poniedziałku do piątku
Adwokat
Nieodpłatna pomoc prawna

Tel. 578 038 369

Telefon czynny tylko w godzinach dyżurów
Godziny 15.00-19.00
Od poniedziałku do piątku
Adwokat
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Tel. 501 870 506

Telefon czynny tylko w godzinach dyżurów
Godziny 11.00-15.00
Od poniedziałku do piątku
Doradca obywatelski
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Tel. 888 981 429

Telefon czynny tylko w godzinach dyżurów
Godziny 11.00-15.00
Od poniedziałku do piątku
Doradca obywatelski

 


Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy, zgłaszania wniosków i uwag znajdują się w poradniku pomocy (Poradnik - do pobrania >>>).

Lista jednostek poradnictwa dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego do pobrania >>>

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem - karta informacyjna do pobrania >>>
 

INFORMACJA O PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM NA TERENIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Lokalizacja punktu Specjalizacja punktu W punkcie porad udzielają Godziny otwarcia punktu/inne

Punkt nr 1
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

niepelnosprawny

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjnego,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe,
- sprawy związane z prowadzeniem przez osoby fizyczne działalności gospodarczej, które nie zatrudniały innych osób w ciągu ostatniego roku.

- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

 
- Radcy prawni

- Adwokaci

 
wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie

Punkt funkcjonuje zdalnie
(informacja powyżej)

Poniedziałek – Piątek
8.00-12.00

z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

Punkt nr 2
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjnego,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe,
- sprawy związane z prowadzeniem przez osoby fizyczne działalności gospodarczej, które nie zatrudniały innych osób w ciągu ostatniego roku.

- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

 
- Radcy prawni

- Adwokaci

 
wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie

Punkt funkcjonuje zdalnie
(informacja powyżej)


Poniedziałek – Piątek
12.00-16.00

z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

 

Punkt nr 3
Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta
ul. Mirkowska 39
05-520 Konstancin-Jeziorna

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjnego,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe,
- sprawy związane z prowadzeniem przez osoby fizyczne działalności gospodarczej, które nie zatrudniały innych osób w ciągu ostatniego roku.

- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

 
- Radcy prawni

- Adwokaci

 
wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie

Punkt funkcjonuje zdalnie
(informacja powyżej)


Poniedziałek – Piątek
15.00-19.00

z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

Punkt nr 4
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno

Nieodpłatne poradnictwo obywatelski jest udzielane w zakresie;
- porad dla osób zadłużonych,
-porad z zakresu spraw mieszkaniowych,
-porad z zakresu zabezpieczenia społecznego  
a także pomocy w działaniach dostosowanych do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji

- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

 

- Doradcy obywatelscy
- Mediator

wskazani przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej z siedzibą w Zamościu (22-400), ul. Lwowska 28/22, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin –Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000582999

 
Punkt funkcjonuje zdalnie
(informacja powyżej)


Poniedziałek – Piątek
11.00-15.00

z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy
Punkt nr 5
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących:
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjnego,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe,
- sprawy związane z prowadzeniem przez osoby fizyczne działalności gospodarczej, które nie zatrudniały innych osób w ciągu ostatniego roku.
- Radcy prawni
- Adwokaci
- Prawnicy spełniający wymogi art. 11 ust.3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej


wskazani przez prowadzącą punkt Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej z siedzibą w Zamościu (22-400), ul. Lwowska 28/22, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000582999

 
Punkt funkcjonuje zdalnie
(informacja powyżej)


Poniedziałek – Piątek
15.00-19.00

z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy
Punkt nr 6
Straż Miejska
ul. Rynek 8a
05-555 Tarczyn
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest udzielane w zakresie:
- porad dla osób zadłużonych,
-porad z zakresu spraw mieszkaniowych,
-porad z zakresu zabezpieczenia społecznego  
a także pomocy w działaniach dostosowanych do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji
- Doradcy obywatelscy

 
wskazani przez prowadzącą punkt Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej z siedzibą w Zamościu  (22-400), ul.Lwowska 28/22, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000582999

Punkt funkcjonuje zdalnie
(informacja powyżej)


Poniedziałek – Piątek
11.00- 15.00

z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

Punkt nr 7
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Lipowa 28
05-506 Lesznowola
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących:
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjnego,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe,
- sprawy związane z prowadzeniem przez osoby fizyczne działalności gospodarczej, które nie zatrudniały innych osób w ciągu ostatniego roku.

- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

 
- Radcy prawni
- Adwokaci
- Prawnicy spełniający wymogi art. 11 ust.3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej

 
wskazani przez prowadzącą punkt Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej z siedzibą w Zamościu  (22-400), ul.Lwowska 28/22, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000582999
Punkt funkcjonuje zdalnie
(informacja powyżej)


Poniedziałek – Piątek
13.30- 17.30

z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

Lista jednostek poradnictwa dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego do pobrania >>>

Wszelkie uwagi i opinie na temat udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można kierować;
- listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno z dopiskiem „dotyczy nieodpłatnej pomocy prawnej”
- mailem na adres: infopomoc@npp.piaseczno.pl

Wytworzył:
Wojciech Stoliński
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2018-12-27 13:57:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2020-05-26 11:05:22)
 
 
ilość odwiedzin: 12269381

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X