☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb Powiat Piaseczyński

Sobota 26.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nieodpłatna pomoc prawna

SZANOWNI PAŃSTWO UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE POCZĄWSZY OD DNIA 1 SIERPNIA BR. ZOSTAJE PRZYWRÓCONE BEZPOŚREDNIE UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PO UPRZEDNIEJ REZERWACJI*

W trakcie wizyty należy mieć zakryte usta i nos, oraz dysponować własnym długopisem.


Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (Wzór oświadczenia - do pobrania>>>).

Informacja dla osób (przedsiębiorców) chcących uzyskać poradę prawną dotyczącą prowadzonej działalności gospodarczej (Do pobrania: Informacja + wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy wzór zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis)

Lokalizacja punktu Specjalizacja punktu W punkcie porad udzielają Godziny otwarcia punktu/inne
Punkt nr 1
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno


niepelnosprawny
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjnego,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe,
- sprawy związane z prowadzeniem przez osoby fizyczne działalności gospodarczej, które nie zatrudniały innych osób w ciągu ostatniego roku (czytaj warunki).

- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

 
- Radcy prawni

- Adwokaci

 
wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie

Poniedziałek – Piątek
8.00-12.00

z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

Punkt nr 2
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjnego,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe,
- sprawy związane z prowadzeniem przez osoby fizyczne działalności gospodarczej, które nie zatrudniały innych osób w ciągu ostatniego roku (czytaj warunki).

- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

 
- Radcy prawni

- Adwokaci

 
wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie

Poniedziałek – Piątek
12.00-16.00

z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

 

Punkt nr 3
Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta
ul. Mirkowska 39
05-520 Konstancin-Jeziorna

niepelnosprawny

 
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących;
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjnego,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

 
- Radcy prawni

- Adwokaci
 
wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie
Poniedziałek – Piątek
15.00-19.00

z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy
Punkt nr 4
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno

Nieodpłatne poradnictwo obywatelski jest udzielane w zakresie;
- porad dla osób zadłużonych,
- porad z zakresu spraw mieszkaniowych,
- porad z zakresu zabezpieczenia społecznego  
a także pomocy w działaniach dostosowanych do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji

- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

- Doradcy obywatelscy

- Mediator

wskazani przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej z siedzibą w Zamościu (22-400), ul. Lwowska 28/22, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin –Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000582999

 
Poniedziałek – Piątek
11.00-15.00

z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy
Punkt nr 5
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących:
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjne,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe,
- sprawy związane z prowadzeniem przez osoby fizyczne działalności gospodarczej, które nie zatrudniały innych osób w ciągu ostatniego roku (czytaj warunki)
- Radcy prawni
- Adwokaci
- Prawnicy spełniający wymogi art. 11 ust.3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej


wskazani przez prowadzącą punkt Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej z siedzibą w Zamościu (22-400), ul. Lwowska 28/22, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000582999

 
Poniedziałek – Piątek
15.00-19.00

z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy
Punkt nr 6
Straż Miejska
ul. Rynek 8a
05-555 Tarczyn
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest udzielane w zakresie:
- porad dla osób zadłużonych,
- porad z zakresu spraw mieszkaniowych,
- porad z zakresu zabezpieczenia społecznego  
a także pomocy w działaniach dostosowanych do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,

- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

 
- Doradcy obywatelscy

 
wskazani przez prowadzącą punkt Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej z siedzibą w Zamościu  (22-400), ul.Lwowska 28/22, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000582999

Poniedziałek – Piątek
11.00- 15.00

z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

Punkt nr 7
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Lipowa 28
05-506 Lesznowola
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie porad obejmujących:
- prawo pracy,
- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawo cywilne,
- prawo karne,
- prawo administracyjne,
- prawo ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe,
- prawo rodzinne,
- prawo podatkowe,

- sprawy związane z prowadzeniem przez osoby fizyczne działalności gospodarczej, które nie zatrudniały innych osób w ciągu ostatniego roku (czytaj warunki).

- w punkcie można złożyć wniosek o prowadzenie mediacji

 
- Radcy prawni
- Adwokaci
- Prawnicy spełniający wymogi art. 11 ust.3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej

 
wskazani przez prowadzącą punkt Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej z siedzibą w Zamościu  (22-400), ul.Lwowska 28/22, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000582999
Poniedziałek – Piątek
13.30- 17.30

z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

* Rezerwacji wizyt można dokonywać telefonicznie (z wyprzedzeniem 1-dniowym) w dni robocze pod numerami;
- 22 756 62 15 w godzinach 8.30-15.00
- 22 756 61 96 w godzinach 10.00-12.00

Przy dokonywaniu rezerwacji należy podać operatorowi dowolny numer 3-cyfrowy, który będzie identyfikować rezerwację przy zgłoszeniu się do punktu.

UWAGA: Pod w/w numerami dokonuje się wyłącznie rezerwacji wizyty, nie udziela się informacji o zasadach udzielania pomocy.
W przypadku zgłoszenia się do punktu bez telefonicznej rezerwacji wizyty, należy uwzględnić, że pierwszeństwo uzyskania pomocy mają osoby z rezerwacji telefonicznej i czas oczekiwania na poradę może być wydłużony, lub porada może być w danym dniu nie udzielona. Kobiety w ciąży są przyjmowane poza kolejnością.

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy, zgłaszania wniosków i uwag znajdują się w poradniku pomocy (Poradnik - do pobrania>>>)

Lista jednostek poradnictwa dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego do pobrania >>>
Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem - karta informacyjna do pobrania>>>

Wszelkie uwagi i opinie na temat udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można kierować;

- listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno z dopiskiem „dotyczy nieodpłatnej pomocy prawnej”
- mailem na adres: infopomoc@npp.piaseczno.pl

Wytworzył:
Wojciech Stoliński
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2018-12-27 13:57:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2020-09-07 08:53:57)
 
 
liczba odwiedzin: 12937968

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X