☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów i Drogownictwa - Grzegorz Wójcik

Piaseczno, ul. Elektroniczna 4

W związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego
od poniedziałku 1 czerwca interesanci są wpuszczani na teren urzędu, ale wciąż z pewnymi ograniczeniami.
Konieczne jest zachowanie wymogów sanitarnych.
Przy wejściu trzeba zdezynfekować ręce, a na terenie budynków mieć zasłonięte usta i nos.


Do budynku przy Chyliczkowskiej w tym samym czasie wpuszczanych jest trzech interesantów. Mogą oni udać się wyłącznie do sali obsługi i do punktu paszportowego. W sali obsługi stały dyżur pełni pracownik kancelarii, natomiast pracownicy wydziałów merytorycznych schodzą do sali obsługi, jeśli wystąpi taka konieczność.


22 484 20 97 - Grzegorz Wójcik - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów i Drogownictwa
22 484 20 98 - Damian Matyjasiak - inwestycje drogowe, bieżące utrzymanie dróg
22 484 20 93 - Maria Olejnik, Monika Wiśniewska - wycinka drzew, odszkodowania, utylizacja padłych zwierząt
22 484 20 95 - Mariusz Dywan - wydawanie decyzji związanych z pasem drogowym
22 484 20 96 - Małgorzata Bramnik, Konrad Winniewski - organizacja ruchu
22 484 21 05 - Damian Robak - p.o. Kierownika Działu Drogownictwa - inwestycje drogowe i kubaturowe, bieżące utrzymanie dróg
22 484 20 86 - Mirosław Kreczmański, Jacek Kruk, Henryk Lewandowski

mail: g.wojcik@piaseczno.pl

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa w szczególności  prowadzi sprawy w zakresie:
1) przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji i remontów,
2) opracowywania projektów planu rozwoju sieci dróg powiatowych,
3) pełnienia nadzoru inwestorskiego,
4) utrzymania dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch, w tym sygnalizacji świetlnej i innych urządzeń związanych z drogą,
5) pełnienia zadań w zakresie inżynierii ruchu,
6) przygotowania infrastruktury powiatowej dla potrzeb obronności,
7) administrowania drogami i obiektami inżynierskimi w pasach drogowych oraz innymi obiektami będącymi w zarządzie Powiatu,
8) zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
9) opiniowania przebiegu dróg wojewódzkich i krajowych,
10) wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych na drogach publicznych, oraz wykorzystywanie dróg w sposób szczególny,
11) wydawania opinii o przebiegu i kategoryzacji dróg gminnych,
12) opiniowania włączenia dróg, działek i osiedli do układu komunikacyjnego dróg powiatowych,
13) innych zadań w zakresie dróg i poszerzeń istniejących oraz projektowanych pasów drogowych wynikających z przepisów odrębnych.

Wytworzył:
Joanna Muszyńska-Dziurny
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2019-08-09 12:50:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2020-06-01 09:36:54)
 
 
ilość odwiedzin: 12271690

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X