☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Niedziela 23.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Geodezji i Katastru

Geodeta Powiatowy/ Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru - dr inż. Monika Jaroszewska

Dane kontaktowe Wydziału Geodezji i Katastru
adres: 05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 20

kancelaria@piaseczno.pl

telefony:
22 735 58 43 (kancelaria, informacja)
22 735 58 44 (obsługa interesantów)
22 735 58 45 (obsługa interesantów)

fax: 22 735 58 37

Z dniem 15 lipca 2019 r. w Wydziale Geodezji i Katastru wprowadzono powiadamianie SMS o zrealizowanych wnioskach. Warunkiem otrzymania powiadomienia jest wpisanie numeru telefonu komórkowego na wniosku.

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
Informacja: klatka B, na parterze budynku, hol główny

Informacje Wydziału Geodezji i Katastru o pracach bieżących >>>

Zawiadomienia o ustalaniu przebiegu granic działek ewidencyjnych >>>

Informacje dla Wykonawców: www.podgik-piaseczno.pl/iGeoMap/www/index.php

Płatności:
- Opłaty za dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
Numer rachunku bankowego Starostwa Powiatowego: 96 1020 1026 0000 1402 0249 8988

- Opłaty za pełnomocnictwo – 17 zł;
Numer rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno: 05 1240 6973 1111 0010 8670 6226

Możliwość płatności kartą oraz w kasie (kartą i gotówką).
Kasa znajduje się w holu głównym, klatka B.
Czynna: poniedziałek - piątek w godz. 8.15 - 15.45, przerwa w godz. 13.00 - 13.30

Filia Wydziału Geodezji i Katastru - Konstancin-Jeziorna:
ul. Piaseczyńska 77 (Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna)
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. 22 484 20 83
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 9.00 - 17.00
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

Dostępne przez internet z możliwością płatności elektronicznych przy zakupie:
- Serwis mapowy: http://piaseczynski.e-mapa.net
- Zakup mapy zasadniczej: http://piaseczynski.e-mapa.net
- Zakup transakcji z rejestru cen i wartości nieruchomości: http://piaseczynski.e-mapa.net
- Zakup materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, realizowany dla zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych: http://piaseczynski.e-mapa.net
Przy zakupie jest możliwość płatności elektronicznych za pomocą systemów PayByNet lub PayU.

E-usługi udostępniane przez Wydział Geodezji i Katastru na podstawie art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U.2018 poz 472 z późn. zm)
- mapa ewidencyjna URL: http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/piaseczno
- mapa zasadnicza URL: http://wms02.epodgik.pl/cgi-bin/piaseczno-mz
- szczegółowa osnowa geodezyjna: http://piaseczynski.e-mapa.net
- Numery ksiąg wieczystych do ZSIN (dostęp ograniczony): https://zsin.gugik.gov.pl/Start/


Obsługa interesantów:

Mapy oraz materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego klatka B, na parterze budynku, hol główny
Ewidencja gruntów i budynków klatka B, na parterze budynku, hol główny
Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej klatka A, na piętrze budynku, pok. 3
Narady koordynacyjne sytuowania projektów sieci klatka A, na parterze budynku, pok. 3
Rzeczoznawcy majątkowi klatka A, na parterze budynku, pok. 3

Narady koordynacyjne odbywają się wyłącznie  w formie elektronicznej - informacja w tej sprawie pod nr tel. 22 735 58 28.

Obsługa geodetów:

Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych / odbiór materiałów do zgłoszeń www.igeomap.pl
klatka B, na parterze budynku, pok. 16
Odbiór materiałów do zgłoszeń prac geodezyjnych / sala wglądowa pzgik klatka B, na parterze budynku, pok. 16
Przyjęcie operatów geodezyjnych do weryfikacji / do ponownej weryfikacji klatka B, na parterze budynku, hol główny
Uwierzytelnianie map i dokumentacji geodezyjnej klatka B, na parterze budynku, pok.16


Wytyczne techniczne dla Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczące udostępniania materiałów do pobrania >>>

Wytyczne techniczne dotyczące przekazywania plików wsadowych do pobrania >>>

Metryczka operatu technicznego do pobrania >>>

Programy i parametry transformacji dla obszaru powiatu piaseczyńskiego do pobrania >>>
- Trans Piaseczno
- H – Konwenter
- Parametry transformacji


Informuje się o możliwości:
- zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną za pomocą portalu www.igeomap.pl - informacja w tej sprawie pod nr tel. 22 735 58 47.
Usługa wprowadzona od 27 maja 2011 roku. Cyfrowe zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych w roku 2019 po I półroczu stanowią 96% wszystkich zgłoszeń.
- przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatów technicznych w formie operatu elektronicznego - informacja w tej sprawie pod nr tel. 22 735 58 47.
Z dniem 22 stycznia 2016 roku wprowadzono możliwość składania operatów elektronicznych.

Wydział Geodezji i Katastru prowadzi sprawy z zakresu:
1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
3. ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
4. ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w zakresie regulacji dróg powiatowych
5. ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa

W szczególności do zadań Wydziału należą:
1. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej
2. zakładanie i modernizacja geodezyjnych osnów szczegółowych
3. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym w szczególności jej aktualizacja, udostępnianie  i modernizacja,
4. prowadzenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, w tym w szczególności jej aktualizowanie i udostępnianie,
5. prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości, w tym jego uzupełnianie, aktualizowanie i udostępnianie,
6. prowadzenie bazy danych obiektów topograficznych BDOT 500, w tym jego uzupełnianie, aktualizowanie i udostępnianie,
7. przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie map i tabeli taksacji,
8. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
9. koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
10. prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
11. rozpatrywanie i merytoryczne prowadzenie spraw z wniosków osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej dotyczących geodezji, kartografii i katastru na poziomie powiatu,
12. rozpatrywanie oraz merytoryczne prowadzenie spraw w zakresie ochrony gruntów rolnych, w tym wyłączeń gruntów z produkcji rolnej oraz rekultywacji gruntów,
13. rozpatrywanie oraz merytoryczne prowadzenie spraw w zakresie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego w zakresie zadań starosty,
14. regulacja stanu prawnego gruntów w pasach dróg powiatowych,
15. regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta
16. współdziałanie z innymi organami i jednostkami w zakresie spraw geodezyjno-kartograficznych.

W ramach realizacji zadań Wydział Geodezji i Katastru prowadzi:
1. powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny
2. ewidencję gruntów i budynków
3. rejestr cen i wartości nieruchomości
4. geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu
5. rejestr szczegółowych osnów geodezyjnych
6. bazę danych obiektów topograficznych (BDOT500)
8. koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w ramach narad koordynacyjnych
9. mapę zasadniczą

Wytworzył:
Joanna Muszyńska-Dziurny
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2019-08-09 13:50:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2020-01-29 11:37:07)
 
 
ilość odwiedzin: 11658883

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X