☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Wtorek 25.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o najbliższej sesji

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
X sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego rozpocznie się w dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.
 
Program sesji zawiera następujące sprawy:
1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. przyjęcie projektu protokołu z VII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
4. przyjęcie projektu protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
7. rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Piaseczyńskiego za 2018 rok,
a) debata nad  raportem o stanie Powiatu Piaseczyńskiego za 2018 rok.
b) uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego wotum zaufania.
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Piaseczyńskiego za 2018 rok,
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do informacji o wykonaniu budżetu;
b) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu;
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej;
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (projekt uchwały w załączeniu),
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych,
12. przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,
13. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie upamiętnienia 40 rocznicy pierwszej Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny. 
14. złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
15. złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między VII a X sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
16. interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
17. oświadczenia Radnych,
18. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
19. zamknięcie sesji.
 
Materiały do rozpatrzenia na sesji Rady Powiatu dostępne są tutaj >>>


--------------------------------------------------------------
Terminy Sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego w 2019 roku

24 stycznia (czwartek – 14:30)
28 lutego (czwartek – 14:30)
28 marca (czwartek – 14:30)
25 kwietnia (czwartek – 14:30)
23 maja (czwartek – 14:30)
27 czerwca (czwartek – 14:30)
29 sierpnia (czwartek – 14:30)
19 września (czwartek – 14:30)
24 października (czwartek – 14:30)
28 listopada (czwartek – 14:30)
19 grudnia (czwartek – 14:30)

Planowane godziny posiedzeń sesji mogą ulec zmianie w zależności od zakresu tematyki rozpatrywanej przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego.

Wytworzył:
Włodzimierz Rasiński
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2009-12-30 15:26:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2019-06-25 15:25:39)
 
 
ilość odwiedzin: 10554752

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X