☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb Powiat Piaseczyński

Piątek 25.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

KARTA USŁUGI

WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2096).
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o  kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1000).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 11 września 2018 r.  w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r., poz. 1885).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz. U. z 2019 r., poz. 596).

WYMAGANE DOKUMENTY
- wniosek (ikonka pdf druk do pobrania),
- oświadczenie o kompletności i zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku oraz o znajomości warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo o ruchu drogowym.

OPŁATY
Za wpis do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o ruchu drogowym opłata skarbowa wynosi 500 zł.
Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 73 (74, 77)

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 8.00 - 16.50
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.50
piątek: 8.00 - 14.50


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni od dnia wpłynięcia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
Wydział Komunikacji i Transportu

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zaświadczenie wydawane z urzędu o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

UWAGI
Obowiązkowy formularz wniosku.

Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2007-02-07 12:56:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2020-08-31 08:51:21)
 
 
liczba odwiedzin: 12932835

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X